A Música é a arte de combinar os sons e os silencios, ao longo dun tempo, producindo unha secuencia sonora que transmite sensacións agradables ao oído, mediante as cales se pretende expresar ou comunicar un estado do espírito.
A orixe etimolóxica provén da palabra MUSA, que en idioma grego antigo aludía un grupo de personaxes míticos femininos, que inspiraban os artistas.
Combinación de sons agradables ao oído. Arte de combinar os sons da voz humana ou de instrumentos. Composición musical.
Incluiranse nesta categoría:
- Sitios en linguaxe galega dedicados a bandas e artistas musicais.
- Sitios en galego da música do cine.
- Sitios sobre a historia da música.
- Sitios dedicados ao estudo académico da música.
- Sitios relacionados coa farándula, a música, a comunicación.
- Sitios con información persoal sobre músicos ou persoas relacionadas coa música, e
- Sitios de contido xeral e amplo (comunmente denominados portais) relacionados coa música.
Información dos concertos e festivais que se celebran.
Categoría que engloba as diferentes correntes musicais.
As páxinas desta categoría deberán estar en galego ou contar cunha versión nesa lingua. Se está noutro idioma, procure a categoría correspondente. Por favor, suxestione só sitios coa temática principal indicada. Para outros estilos, suxestionar á categoría World: Galego: Cultura: Música As páxinas que non sexan tradicionais deberán enviarse tamén a World: Galego: Cultura: Música