Η κατηγορία περιλαμβάνει ιστοσελίδες στην Ελληνική γλώσσα σχετικές με τη χώρα αυτή.
Εάν η ιστοσελίδα σας δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα της κατηγορίας αυτής, παρακαλούμε να κάνετε την υποβολή σας στην σωστή κατηγορία.
Η υποβολή της ιστοσελίδας σε λάθος κατηγορία μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να εμποδίσει την καταχώρηση της στον κατάλογο.
Η ιστοσελίδα θα πρέπει να ειναι υποχρεωτικά γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα (ή η διεύθυνση να κατευθύνει στο Ελληνικό μέρος του site).
Συμβουλές καταχώρησης:
  1. Οταν γράφεται τον τίτλο της ιστοσελίδας σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι ο σωστός.
  2. Οταν γράφεται την περιγραφή της ιστοσελίδας, παρακαλούμε περιγράψτε ακριβώς τι περιλαμβάνει και προσφέρει αυτή, χωρίς την χρήση διαφημιστικών όρων.