Dit is het Nederlandstalige gedeelte van Curlie, voorheen bekend als DMOZ, het Open Directory Project.

Gebruik alstublieft Nederlandstalige omschrijvingen als u een site aanmeldt in deze categorie.

Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor Nederlandstalige websites.

Websites over/uit Nederland, maar in het Engels, dienen toegevoegd te worden aan de Regional/Europe/Netherlands categorie. The World/Nederlands category is for sites in the Dutch language only. English language sites about the Netherlands should be placed under Regional/Europe/Netherlands.

Websites over/uit België, maar in het Engels, dienen toegevoegd te worden aan de Regional/Europe/Belgium categorie.The World/Nederlands category is for sites in the Dutch language only. Sites about Belgium in the English language should be placed under Regional/Europe/Belgium.
Voor Duitstalige en Franstalige websites;in German or French: World/Deutsch/Regional/Europa/Belgien + World/Français/Régional/Europe/Belgique.

Sites in andere talen dienen toegevoegd te worden in de juiste World categorie. Sites in other languages should be placed in the appropriate World category.

Een computer is een
"elektronische informatieverwerkende machine die door een intern programma, een reeks gecodeerde instructies, wordt bestuurd."
Uit Van Dale Taalweb. Naast informatie over computers en internet, omvat deze categorie ook computer- en internetbedrijven.
Meld a.u.b. uitsluitend sites in de Nederlandse taal aan die gewijd zijn aan Distributed Computing.
De toestand van optimaal welzijn in geestelijk, lichamelijk en/of maatschappelijk opzicht.
Als uw site voornamelijk producten of diensten aanbiedt via het internet, kunt u deze aanmelden in World/Nederlands/Webwinkelen/Gezondheid_en_Uiterlijk.
Deze categorie is bedoeld voor sites m.b.t. het huisgezin of het huishouden, d.w.z. wonen in het algemeen, verbouwingen, consumenteninformatie, tuinieren, koken, familie, ouders en kinderen.
Als uw site voornamelijk producten of diensten aanbiedt via het internet, kunt u deze aanmelden in World/Nederlands/Webwinkelen/Huis_en_Tuin.
Het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens.
Het volgen van deze richtlijnen zal ons helpen met het zo spoedig mogelijk toevoegen van uw site in de index.

Menselijke interacties met de wereld om ons heen, gedachten, speculaties en aspiraties over de wereld waarin we leven.
Hier worden uitsluitend Nederlandstalige sites opgenomen met maatschappelijke inhoud die past in één van de ondergelegen categorieën. Sites met als doel producten of diensten via internet te verkopen horen bij World/Nederlands/Webwinkelen te worden aangemeld, en webpagina''s die vooral interesant zijn voor een locale doelgroep bij World/Nederlands/Regionaal.
Naslag. Alhoewel geen perfect Nederlands is deze term onstaan als vertaling van de Engelstalige categorie Reference. De categorie is bedoeld voor sites die zich bezig houden met de studie van, de toegang tot, de opslag, en het gebruik van informatie opzich. Of sites die informatie bevatten over onderwerpen op een zodanige wijze dat ze niet geclassificeerd kunnen worden onder de andere hoofdcategorieën binnen Nederlands.
Alleen Nederlandstalige sites worden hier geaccepteerd. Heeft u een site in een andere taal ga dan via "Deze categorie met sites in andere talen" naar de juiste categorie voor uw site.
Sites van en over personen en instellingen betrokken bij massa-communicatie:
radio, televisie, geschreven media, internet, (overheids)voorlichting e.d.
 • Meld de site in de juiste (sub)categorie aan
 
Let op: basisscholen worden hier niet opgenomen, die komen in World: Nederlands: Regionaal onder de vestigingsplaats.
Allerlei ontspanningsmogelijkheden of vrijetijdsbestedingen.
Hier worden alleen algemene overzichtssites over recreatie opgenomen. Als u een site over een speciaal soort recreatie wilt aanmelden of een site van een bedrijf, zoek dan een meer specifieke categorie op.
In de categorie Regionaal zijn sites gesorteerd op plaats en niet op onderwerp. Sites van bedrijven en organisaties worden dus in beginsel in de vestigingsplaats opgenomen. Bij meerdere vestigingen worden ze op het best passende hogere regionale niveau opgenomen (land, streek, provincie, gemeente). Sites die een bovenlokaal belang hebben kunnen in het algemeen worden opgenomen in één van de thematische categorieën zoals World/Nederlands/Zakelijk en World/Nederlands/Sport, en een tweede maal in de categorie voor de vestigingsplaats als ze ook van lokaal belang zijn. Voorbeelden: Sites die alleen een lokaal belang hebben worden echter alleen in de desbetreffende gemeente-categorie opgenomen (bijv. lokale overheid, lokale portals, individuele winkels zonder online dienstverlening, restaurants en cafés). Uitzonderingen op deze algemene regels over plaatsing zijn de thematische categorieën op landelijk niveau, zoals World/Nederlands/Regionaal/Nederland/Kunst_en_Amusement en World/Nederlands/Regionaal/België/Bedrijven_en_Economie . Zie hiervoor de omschrijvingen voor Nederland en België. In elke land, provincie, streek, gemeente of plaats worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
 • Bedrijven en Economie
 • Gezondheid
 • Gidsen en Indexen
 • Kaarten en Panorama's
 • Kunst en Amusement
 • Maatschappij
 • Nieuws en Media
 • Onderwijs
 • Overheid
 • Recreatie en Sport
 • Reizen en Toerisme
 • Transport
 • Weer
 • Wetenschap en Milieu.
U kunt een site van een bedrijf of organisatie twee maal aanmelden: in de categorie van de vestigingsplaats onder World: Nederlands: Regionaal en in de categorie over dat onderwerp (tenzij aldaar anders wordt vermeld). Wij garanderen niet dat de site in beide wordt opgenomen.
Nederlandstalige sites die betrekking hebben op spellen.
In deze rubriek worden Nederlandstalige sites opgenomen die betrekking hebben op spellen. Graag de juiste subcategorie uitzoeken voor het aanmelden van een website. Sites die spellen verkopen, moeten niet hier worden aangemeld maar in Nederlands: Webwinkelen: Speelgoed en Spellen: Spellen
Lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- en wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, resp. bevorderd worden.
Graag de website in de goede (sub)categorie aanmelden. Alleen websites over (of gerelateerd aan) sporten waar geen subcategorie voor is kunnen in de hoofdcategorie aangemeld worden.
Webwinkelen bevat sites die vooral de mogelijkheid bieden aan een consument om goederen en diensten te verwerven via het internet. Doorgaans omvatten de sites:
 • Geïntegreerde online 'shopping-cart' systemen
 • Een bestelformulier via fax, post of e-mail
 • Eenvoudige overzichten van producten en prijzen die te bestellen zijn via de post of telefoon
Richtlijnen voor Webwinkelen
Het volgen van deze richtlijnen zal ons helpen met het zo spoedig mogelijk toevoegen van uw site in de index.

 • Gebruik de feitelijke titel van de site.
 • Maak een korte omschrijving, ± 25 woorden, waarin de actuele inhoud van de site wordt omschreven.
 • Gebruik geen persoonlijke voornaamwoorden in de omschrijving (wij, onze, ons).
 • Het heeft geen zin om reclameuitdrukkingen te gebruiken (Wij zijn de beste!, De laagste prijs!, Tel uit je winst!). Alle marketingtaal wordt verwijderd.
 • "Mirror"-sites of sites die verwijzen naar een andere site zullen niet worden opgenomen. Alleen de echte URL wordt geplaatst.
 • "Affiliate" (partner)sites, of sites die een opsomming geven van affiliate (betaalde) links, zonder originele inhoud zullen niet worden opgenomen.
De categorie is ten eerste bedoeld voor sites van academische instellingen en organisaties. Ten tweede worden sites opgenomen die informatie geven op het terrein van een of meerdere wetenschapsgebieden. Indien er in de categorie Maatschappij geen corresponderende subcategorie is worden ook sites van maatschappelijke en beroepsorganisaties opgenomen. In de categorie wetenschap worden in het algemeen geen zakelijke sites opgenomen.
 • If your site is not in Dutch, please submit it to Science or the appropriate World category.
 • Sites die (consumenten)producten verkopen dienen te worden aangemeld in de juiste subcategorie onder Winkelen.
 • Andere zakelijke sites dienen te worden aangemeld in de juiste categorie onder Zakelijk (zoals sites van fabrikanten, leveranciers en advies- en onderzoekbureaus). De enige uitzondering hierop zijn zakelijke sites die uitsluitend gericht zijn op wetenschappelijke gebruikers. Leveranciers van wetenschappelijke instrumenten en materialen kunnen worden aangemeld in de subcategorie Instrumenten en Materialen.
 • Websites die expliciet gericht zijn op onderwijs in een bepaalde wetenschappelijke discipline worden opgenomen in Wetenschap/[onderwerp]/Onderwijs. Merk op dat de meeste sites bedoeld zijn voor een dusdanig breed publiek dat ze in een thematische categorie kunnen worden opgenomen.
 • Websites over de cultuurwetenschap van een bepaald land dienen te worden aangemeld in de juiste categorie onder Regionaal.
Binnen de categorie Zakelijk worden sites vermeld die een van de volgende onderwerpen behandelen:

Zakelijke activiteiten:

 • Industriële en commerciële activiteiten met betrekking tot de uitwisseling van goederen, diensten of financiële middelen.
 • Sites waar ondersteunende diensten, informatie en hulpmiddelen worden aangeboden aan bedrijven en zakenmensen, zoals branche-organisaties, onderwijs-instituten, zakelijk en economisch nieuws, evenementen, etc.

Bedrijven:

 • Officiële websites van en over coöperaties en commerciële ondernemingen die goederen of diensten maken, distribueren, verhandelen of verkopen aan andere bedrijven (B2B) en/of consumenten (B2C).
  Opmerking: Indien het primaire doel van de site is het direct online verkopen van goederen of diensten aan consumenten (of consumenten en bedrijven), dan wordt de site vermeld in de categorie Webwinkelen.
 • Sites die als doel hebben het verstrekken van informatie over een bedrijf, zijn producten en diensten.
  Opmerking: Sites die zich primair richten op het verstrekken van productinformatie aan consumenten worden vermeld in Huis_en_Tuin/Consumenteninformatie/.
 • Sites die zich richten op de theoretische, praktische of operationele aspecten van het zaken doen: boekhouden, financiering, personeel, management, marketing, etc.

Sites die normaal gesproken niet vermeld worden onder Zakelijk:

 • Webwinkelen: Sites waarvan het primaire doel is het online verkopen van goederen of diensten aan consumenten worden vermeld in de categorie Webwinkelen.
 • Commerciële sites waarvan het belangrijkste doel is: het verstrekken van informatie of diensten aan de consument, als eindgebruiker van deze diensten (bijv. zoekmachines, muziekdiensten, nieuwsdiensten, etc.).
 • Sites die zich primair richten op het verstrekken van product informatie aan consumenten worden vermeld in Huis en Tuin: Consumenteninformatie.
 • Locale bedrijven: sites van bedrijven die slechts werkzaam zijn in een beperkt geografisch gebied (een enkele provincie, stad of stedelijk gebied) worden alleen vermeld in de categorie behorend bij dat regionale gebied. Zie hiervoor onder Regionaal.

Hoe een site aan te melden:
 • Lees de richtlijnen voor het aanmelden van websites.
 • Zoek de juiste categorie voor uw site.
 • Lees de omschrijving van de categorie waarin u denkt dat uw site geplaatst zou moeten worden, lees eventueel ook de omschrijving van de daar bovenliggende categorie.
 • Bekijk een aantal omschrijvingen van sites die al vermeld staan in die categorie

Indien u denkt de juiste categorie gevonden te hebben dan bent u nu gereed om de aanmelding te starten.

 • De titel dient de naam van uw bedrijf of organisatie te zijn.
  • Niet alles in hoofdletters schrijven
  • Niet een lijst met sleutelwoorden toevoegen
  • Niet uw producten of diensten vermelden
  • Niet een verkooppraatje schrijven
 • De omschrijving behoort een korte omschrijving te zijn van de producten en diensten van uw bedrijf.
  • De omschrijving moet in het Nederlands en in logische samenhangende zinnen opgesteld worden.
  • Niet een verkooppraatje schrijven. (termen als beste, grootste, uniek zijn niet gewenst)
  • We zijn Niet geïnteresseerd in de geschiedenis van uw bedrijf. (termen als 'sinds ..' zijn niet gewenst)
  • Niet een lijst van sleutelwoorden toevoegen.
  • Geen gebruik maken van onnodige hoofdletters, of van HTML tags.

Sites die niet in Zakelijk thuis horen