My Account
De categorie is ten eerste bedoeld voor sites van academische instellingen en organisaties. Ten tweede worden sites opgenomen die informatie geven op het terrein van een of meerdere wetenschapsgebieden. Indien er in de categorie Maatschappij geen corresponderende subcategorie is worden ook sites van maatschappelijke en beroepsorganisaties opgenomen. In de categorie wetenschap worden in het algemeen geen zakelijke sites opgenomen.
 • If your site is not in Dutch, please submit it to Science or the appropriate World category.
 • Sites die (consumenten)producten verkopen dienen te worden aangemeld in de juiste subcategorie onder Winkelen.
 • Andere zakelijke sites dienen te worden aangemeld in de juiste categorie onder Zakelijk (zoals sites van fabrikanten, leveranciers en advies- en onderzoekbureaus). De enige uitzondering hierop zijn zakelijke sites die uitsluitend gericht zijn op wetenschappelijke gebruikers. Leveranciers van wetenschappelijke instrumenten en materialen kunnen worden aangemeld in de subcategorie Instrumenten en Materialen.
 • Websites die expliciet gericht zijn op onderwijs in een bepaalde wetenschappelijke discipline worden opgenomen in Wetenschap/[onderwerp]/Onderwijs. Merk op dat de meeste sites bedoeld zijn voor een dusdanig breed publiek dat ze in een thematische categorie kunnen worden opgenomen.
 • Websites over de cultuurwetenschap van een bepaald land dienen te worden aangemeld in de juiste categorie onder Regionaal.
Kennisgebieden die niet algemeen als wetenschappelijk erkend worden.
Sites over paranormale verschijnselen worden alleen in deze categorie opgenomen als ze:
 • informatie geven over de geschiedkundige achtergrond van het onderwerp
 • informatie geven over de wetenschappelijke stand van zaken van het onderwerp
 • informatie geven over onderzoek naar paranormale verschijnselen
Andere sites over paranormale verschijnselen dienen te worden aangemeld in Maatschappij/Paranormaal/.
Voor sites van bedrijven die bemiddelen voor banen bij wetenschappelijke instellingen of die zelf dit soort banen aanbieden.
Natuurwetenschappen, wiskunde en technische wetenschappen.
Tot de exacte wetenschappen worden gerekend: aardwetenschappen, biologie, milieukunde, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, techniek en wiskunde.
Bevat een overzicht van de universitaire faculteiten in Nederland en België per wetenschapsgebied.
Meld de site van een faculteit niet in deze categorie aan maar in de categorie van het betreffende wetenschapsgebied.
Geesteswetenschappen bestuderen de verschillende uitingsvormen en voortbrengselen van de menselijke geest, vaak met methoden die afwijken van de exacte en de sociale wetenschappen.
Hier is plaats voor sites over geesteswetenschappelijke onderwerpen die niet passen in de categorie Faculteiten, Taal en Linguïstiek, Filosofie, Geschiedenis, Vrouwenstudies of Theologie. Bijvoorbeeld over de letteren in het algemeen, interdisciplinair onderzoek of hulpwetenschappen.
Indexen en linkpagina's over wetenschap
Leveranciers van instrumenten en materialen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Tevens ouderhoud en service.
Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor producten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Sites van industriële leveranciers dienen te worden aangemeld in Industriële Goederen en Diensten.

Sites die informatie geven over wetenschappelijke colleges en/of lezingen voor een breed publiek.
Wetenschappen die zich bezighouden met de bestudering van de mens en de menselijke samenleving.
Tot de maatschappijwetenschappen worden gerekend: antropologie, archeologie, communicatiekunde, economie, geografie, pedagogiek, politicologie, psychologie, rechten, en sociologie.
Informatie en nieuws op allerlei wetenschappelijk gebied (niet beperkt tot een specifieke discipline).
In deze categorie worden sites opgenomen die gericht zijn op wetenschappelijk onderwijs in het algemeen.
 • Sites over onderwijs in één bepaald wetenschapsgebied dienen te worden aangemeld in de categorie van het betreffende wetenschapsgebied.
 • Sites met lesmateriaal voor scholieren of de basisschool kunnen worden aangemeld in Onderwijs > Lesmateriaal.
Homepages van wetenschappers.
Sites over wetenschappelijke software in het algemeen. Specifieke software voor één vakgebied wordt onder het desbetreffende vakgebied opgenomen.
Meld hier alleen sites aan over software die overwegend is bedoeld voor wetenschappelijke gebruikers. U wordt verzocht sites die gericht zijn op een bredere doelgroep aan te melden in (de juiste saubcategorie onder) Computers/Software.
Tijdschriften die gaan over de wetenschap in het algemeen of over meerdere wetenschapsgebieden.
 • Tijdschriften die gaan over één bepaald onderwerp dienen te worden aangemeld in de subcategorie van deze discipline.
 • Tijdschriften die gaan over het studentenleven dienen te worden aangemeld in Maatschappij/Mensen/Studenten.