اگر قصد داريد سايت شما در اين قسمت معرفي شود, توجه كنيد كه بيش از نيمي از سايت بايد به زبان فارسي باشد. در غير اينصورت به قسمت ايران مراجعه كنيد If you want to suggest a site for the Farsi category or its subcategories, please make sure that at least 50% of the site material is in Farsi (Persian); otherwise, please go to: Regional/Middle_East/Iran/
در اين شاخه مؤسسات و يا مراکزی معرفی می‌شوند که در جهت «آموزش از راه دور» فعاليت دارند. توجه فرماييد که دانشگاه‌های مجازی در شاخه (دانشگاه‌ها\دانشگاه مجازی) معرفی می‌شوند.
در اين شاخه مؤسسات و يا مراکزی معرفی می‌شوند که در جهت «آموزش از راه دور» فعاليت دارند. توجه فرماييد که دانشگاه‌های مجازی در شاخه (دانشگاه‌ها\دانشگاه مجازی) معرفی می‌شوند.
این بخش مربوط به سایت اختصاصی دانشگاهها می باشد. این گونه سایتها حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای دانشگاه، دانشجویان، بخشهای مختلف دانشگاه، معرفی دانشکده ها و مواردی از این قبیل می باشند.
در این قسمت سایت هایی پذیرفته است که توسط یک دانشگاه در ایران ایجاد شده و اطلاعات آن توسط آن دانشگاه پشتیبانی و به روز رسانی می گردد.

اطلاعات بیشتر (فقط ویراستاران)

این شاخه مربوط به سازمان‌های آموزشی است. توجه کنید دانشگاه‌ها و مدارس جزء سازمان‌ها محسوب نمی‌شوند و در شاخه‌ی مخصوص به خودشان زیر آموزش اضافه می‌شوند.
این شاخه مربوط به سازمان‌های آموزشی است. توجه کنید دانشگاه‌ها و مدارس جزء سازمان‌ها محسوب نمی‌شوند و در شاخه‌ی مخصوص به خودشان زیر آموزش اضافه می‌شوند. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق است، آنرا در این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.

توجّه! هرگز به این قسمت وب‌لاگ اضافه نکنید، زیرا بهیچ عنوان پذیرفته نشده و بطور خودکار حذف می‌شود. برای افزودن وب‌لاگ به شاخه‌ی مربوطه زیر قسمت وب‌لاگ‌ها مراجعه کنید.
زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به محصولات و خدمات آموزشی می‌باشند.
زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به محصولات و خدمات آموزشی می‌باشند. به خود این شاخه سایت اضافه نکنید، بلکه به زیرشاخه‌های مربوطه مراجعه کنید. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق می‌باشد، آنرا در زیرشاخه‌ی مربوطه از این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به آموزش در مدارس هستند.
زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به آموزش در مدارس هستند. به خود این شاخه سایت اضافه نکنید، بلکه به زیرشاخه‌های مربوطه مراجعه کنید. تنها در صورتیکه سایت شما فارسی زبان بوده و مطابق با توضیح فوق است، آنرا در زیرشاخه‌ی مربوطه از این قسمت اضافه کنید. هنگام پُرکردن فرم، با رعایت درستی، اختصار و عدم استفاده از عبارات تبلیغاتی، از "ک" و "ی" فارسی بجای "ك" و "ي" عربی استفاده کنید.
مدارس علمیه مدارسی هستند که در مقطع آموزش عالی به آموزش دروس حوزوی مشغول هستند. مثلا حوزه‌ی علميه‌ی قم.
در این بخش وب‌گاه‌های مدارس علمیه و سایت‌های مرتبط با انها معرفی می‌شود.

more information (editors only)

سایتهای آموزشی در مورد مهارتها، روشها و شیوه‌های صحیح مطالعه و یادگیری
سایتهای آموزشی در مورد مهارتها، روشها و شیوه‌های صحیح مطالعه و یادگیری