W tej kategorii znajdują się strony dotyczące kultury i sztuki.
Sztuka to dziedzina działalności ludzkiej mająca między innymi na celu przedstawienie świata widzialnego i odczuwanego; dostarczenie wrażeń estetycznych jest celem ubocznym. Sztuka narodziła się wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej.
Kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Prosimy zgłaszać tylko strony związane z kulturą i sztuką. Przed zgłoszeniem strony do kategorii World/Polski/Kultura_i_sztuka przejrzyj dostępne podkategorie. Postaraj się dopasować odpowiednią podkategorię do zgłaszanego serwisu w zależności od treści w nim zawartych. Ułatwi to pracę redaktorom a tym samym pozwoli na szybsze dodanie zgłaszanej strony do katalogu. Jeśli na zgłaszanej stronie są dane adresowe (miejsce działalności, siedziba itp) rozważ zgłoszenie strony do kategorii regionalnej.
UWAGA!
Zgłoszenia stron których znaczna część jest w budowie będą usuwane. Witrynę taką można zgłosić powtórnie gdy zostanie ukończona.
Witryny na których jest zamieszczona oferta (sprzedaż, usługi itp.) muszą zawierać dane adresowe. Bez tych informacji strona nie będzie dodana do żadnej kategorii katalogu.
Architektura - sztuka projektowania i wznoszenia budowli.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony informacyjne dotyczące architektury.
Strony komercyjne architektów, biur projektowych itp. należy zgłaszać do World/Polski/Biznes/Budownictwo/Projektowanie lub do kategorii regionalnych.

Ta kategoria zawiera strony twórców powiązanych z różnymi dziedzinami sztuki.

Większość artystów może być wpisana w kategorii dotyczącej ich działalności. Niemniej istnieją artyści, którzy są znani z osiągnięć w więcej niż jednej dziedzinie sztuki i tylko tacy są wpisani w tej kategorii.

Do tej kategorii prosimy zgłaszać strony artystów, którzy znani są z osiągnięć w wielu dziedzinach sztuki. Twórców specjalizujących się w określonej dziedzinie prosimy zgłaszać do kategorii dotyczącej ich działalności.
Zbiór stron na temat sztuki wirtualnej.
Prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące sztuki wirtualnej tworzonej przy użyciu komputerów (grafika, animacja itp.).
W tej kategorii gromadzone są strony zawierające informacje na temat filmów, przemysłu filmowego włączając w to aktorki i aktorów, reżyserów, twórców filmów, kin, dystrybutorów.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie strony, których treść związana jest z filmem i przemysłem filmowym.
Przed zgłoszeniem jakiejkolwiek strony do kategorii World/Polski/Kultura i sztuka/Film przejrzyj wszystkie dostępne podkategorie, przeczytaj ich opisy i postaraj się dopasować odpowiednią podkategorię do zgłaszanego serwisu w zależności od treści w nim przedstawionych. Ułatwi to pracę redaktorom i tym samym pozwoli nam na znacznie szybsze dodanie strony do katalogu.
World/Polski/Kultura_i_sztuka/Fotografia zawiera:
  • strony przedstawiające fotografów (amatorów, półprofesjonalistów i profesjonalistów) oraz ich pracę, umiejętności i dorobek artystyczny.
  • strony z informacjami dotyczącymi sprzętu fotograficznego, metod i technik fotografowania.
World/Polski/Kultura_i_sztuka/Fotografia NIE zawiera:
  • stron oferujących sprzedaż sprzętu, produktów lub usług online.
  • stron, na których zawodowi fotografowie zamieszczają oferty swoich usług fotograficznych dla klientów.
  • stron z usługami fotograficznymi dostępnymi online (retuszowanie, manipulacja obrazu, skanowanie itp.)

Proszę uważnie przeczytać te wskazówki. Zgodność z nimi i z zasadami poszczególnych podkategorii pozwolą przejrzeć zgłoszoną stronę tak szybko, jak to możliwe.

Proszę znaleźć jedną najbardziej odpowiednią kategorię dla swojej strony, zgodnie z poniższą instrukcją.

Zawartość twojej strony powinna traktować przede wszystkim o fotografii. Powinno również być oczywiste, że uważasz siebie za fotografa. Kolekcje zdjęć lub zdjęcia słabej jakości NIE będą wpisywane do World/Polski/Kultura_i_sztuka/Fotografia.

Jeśli twoja identyfikacja z fotografią jest drugorzędna i twoja strona zawiera zdjęcia o konkretnej tematyce, wtedy zgłoś ją do odpowiedniej kategorii tematycznej, a nie do World/Polski/Kultura_i_sztuka/Fotografia. Dla przykładu, jeśli twoja strona zawiera przede wszystkim zdjęcia samochodów, wtedy zgłoś swoją stronę do odpowiedniej kategorii w World/Polski/Wypoczynek/Hobby/Motoryzacja.

Proszę zgłaszać strony przedstawiające prace fotograficzne, które nie są sprzedawane on-line do odpowiedniej podkategorii z World/Polski/Kultura_i_sztuka/Fotografia/Fotografowie lub World/Polski/Kultura_i_sztuka/Fotografia/Techniki_i_style.

Proszę zgłaszać usługi dla klientów takie jak np.: zdjęcia ślubne, portretowe, lotnicze do odpowiedniej podkategorii w World/Polski/Biznes/Sztuka_i_rozrywka/Fotografia/Fotografowie.

Jeśli twoja strona to sklep internetowy ze sprzętem fotograficznym, to zgłoś ją do World/Polski/Zakupy/Fotografia.

Jeśli główną treścią twojej strony jest sprzedaż licencji lub zdjęć z twoich archiwów, zgłoś ją do World/Polski/Biznes/Sztuka_i_rozrywka/Fotografia/Agencje.

Uwaga!
Na stronach podmiotów oferujących jakiekolwiek usługi winny znajdować się pełne dane adresowe.

Dziękujemy.

Galerie sztuki, w tym również użytkowej.
Prosimy zgłaszać tylko strony galerii mających adres fizyczny.

Strony anglojęzyczne należy zgłaszać do kategorii: Arts/Visual_Arts/Galleries/Europe/Poland.
Strony galerii wirtualnych, istniejących jedynie w internecie proszę zgłaszać do podkategorii World/Polski/Kultura_i_Sztuka/Galerie/Internetowe.
Strony w budowie nie będą dodawane do katalogu.

Strony kabaretów i o tematyce kabaretowej.
Prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące tematyki kabaretowej.
Zbiór stron dotyczących szeroko pojętej tematyki komiksowej.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko serwisy dotyczące szeroko pojętej tematyki komiksowej.
Literatura - termin odnoszony głównie do literatury pięknej. To twórczość artystyczna wyrażona w słowie obejmująca poezję, dramat i prozę.
Literatura faktu - współczesna literatura narracyjna o charakterze dokumentalnym.
Prosimy zgłaszać tylko strony związane z literaturą. Przed zgłoszeniem przejrzyj dostępne kategorie. Postaraj się dopasować odpowiednią podkategorię do zgłaszanego serwisu w zależności od treści w nim zawartych. Ułatwi to pracę redaktorom a tym samym pozwoli na szybsze dodanie zgłaszanej strony do katalogu.
Zgłoszenia stron, które są w trakcie budowy będą usuwane. Stronę taką można zgłosić ponownie gdy zostanie ukończona.
Zbiór stron dotyczących malarstwa artystycznego.
Do tej kategorii prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące malarstwa artystycznego.
Prosimy zgłaszać muzea do odpowiednich kategorii tematycznych. Muzea regionalne, narodowe, okręgowe (o szerokim profilu) jak i izby pamięci prosimy zgłaszać do kategorii regionalnych.
Muzyka - sztuka organizacji dźwięków, które w realizacji przebiegają przede wszystkim w czasie. Współczynniki muzyki to: melodia, rytm, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja i kolorystyka.
W tej kategorii jak i w podkategoriach znajdują się strony traktujące o wszelkich gatunkach muzycznych, kompozytorach, wykonawcach, instrumentach a także muzyczne serwisy informacyjne.
Prosimy o zgłaszanie do tej kategorii tylko stron niekomercyjnych prezentujących twórczość muzyczną. Postaraj się dopasować odpowiednią podkategorię do zgłaszanego serwisu w zależności od treści w nim zawartych. Ułatwi to pracę redaktorom a tym samym pozwoli na szybsze dodanie zgłaszanej strony do katalogu.
Strony komercyjne związane z szeroko rozumianą muzyką prosimy zgłaszać do World/Polski/Biznes/Sztuka_i_rozrywka/Muzyka
Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytuty itp.
Prosimy zgłaszać tylko strony organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. związanych z kulturą i sztuką.
Rzemiosło artystyczne (sztuka zdobnicza, sztuka użytkowa) to dziedzina sztuk plastycznych obejmująca wytwórczość przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych o charakterze artystycznym. Do rzemiosła artystycznego zalicza się m.in.: złotnictwo, jubilerstwo, kowalstwo artystyczne, konwisarstwo, ludwisarstwo, płatnerstwo, rusznikarstwo, ceramikę artystyczną i szkło artystyczne, meblarstwo, tkactwo, pasamonictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, introligatorstwo, gliptykę; oraz rzeźbę w kości; na pograniczu rzemiosła artystycznego i rzeźby znajduje się medalierstwo, a na granicy rzemiosła artystycznego i malarstwa — witrażownictwo.
Prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące rzemiosła artystycznego. Przed zgłoszeniem przejrzyj dostępne podkategorie. Postaraj się dopasować odpowiednią do zgłaszanego serwisu w zależności od treści w nim zawartych. Ułatwi to pracę redaktorom a tym samym pozwoli na szybsze dodanie zgłaszanej strony do katalogu.
Zgłoszenia stron, które są w trakcie budowy będą usuwane. Stronę taką można zgłosić ponownie gdy zostanie ukończona.
UWAGA!
Strony na których oferowana jest wyłącznie sprzedaż przez internet wyrobów artystycznych prosimy zgłaszać do odpowiedniej podkategorii w World/Polski/Zakupy.
Rzeźbiarze, ich dzieła, szkoły, galerie
W tej kategorii znajdują się strony dotyczące tańca w różnych jego formach.
Prosimy zgłaszać tylko strony dotyczące tańca. Przed zgłoszeniem strony do kategorii World/Polski/Kultura i sztuka/Taniec przejrzyj dostępne podkategorie oraz zwróć uwagę jakie strony się w nich znajdują (tytuły, opisy). Postaraj się dopasować odpowiednią podkategorię do zgłaszanego serwisu w zależności od treści w nim zawartych. Ułatwi to pracę redaktorom a tym samym pozwoli na szybsze dodanie zgłaszanej strony do katalogu.
Zgłoszenia stron, które są w trakcie budowy będą usuwane. Stronę taką można zgłosić ponownie gdy zostanie ukończona.
Wizytówki nie będą dodawane do katalogu.
Spis stron poświęconych tematyce teatralnej.
Prosimy zgłaszać tylko strony o tematyce teatralnej.