My Account
Humor (w znaczeniu odpowiadającym zakresowi tej kategorii) to przedstawienie sytuacji i osób w sposób zabawny, pobudzający do śmiechu.
Do tej kategorii proszę zgłaszać strony o tematyce humorystycznej i satyrycznej. W szczególności jest to odpowiednie miejsce na strony z żartami i dowcipami.
Dowcipy to krótkie teksty o charakterze humorystycznym.
Do tej kategorii proszę zgłaszać strony, których główną treść stanowią kolekcje dowcipów.