My Account
Tiettyä aluetta käsitteleviä tai tietyn alueen asukkaita palvelevia sivustoja Suomesta ja maailmalta. Kaikki World/Suomi -luokassa, mukaan lukien alaluokat, julkaistavat listaukset tulee olla suomenkielisiä ja johtaa suomea sisältäviin sivustoihin.
Kun ehdotat uutta sivustoa aluehakemistoon, mieti, miten laajaan alueeseen (maahan, lääniin, maakuntaan, kaupunkiin?) sivusto liittyy ja valitse alaluokka mahdollisimman tarkasti Curlie on hakemisto, ei hakukone, joten kirjoita kuvaus, älä luetteloa hakusanoista. Luokan toimittajilla on oikeus muokata ja lyhentää kuvausta tai jättää linkki kokonaan julkaisematta.
Aasiaan tai sen maihin tai kaupunkeihin liittyviä suomenkielisiä sivustoja.
Afrikkaan tai sen maihin tai kaupunkeihin liittyviä suomenkielisiä sivustoja.
Australiaan ja Oseaniaan tai alueen maihin ja kaupunkeihin liittyviä suomenkielisiä sivustoja.
Etelä-Amerikkaan tai sen maihin tai kaupunkeihin liittyviä suomenkielisiä sivustoja.
Eurooppaa ja Euroopan maita käsitteleviä suomenkielisiä sivustoja.
Pohjois-Amerikkaan tai sen maihin tai kaupunkeihin liittyviä suomenkielisiä sivustoja.
"Kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset äidinkasvot olivat ainiaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen." (Aleksis Kivi) Suomeen tai sen lääneihin, maakuntiin, kuntiin, alueisiin tai paikallisiin yhteisöihin liittyviä sivustoja. Valtakunnallisia viranomaisia, yhteisöjä ja yrityksiä ei ole toistaiseksi listattu täällä vaan luokan World: Suomi aiheluokissa.
Ehdota linkki oman alansa alaluokkaan, jos sellainen on olemassa. Ehdota vain yhteen luokkaan, ei useisiin luokkiin. Ehdota tähän luokkaan ainoastaan linkkejä suomenkielisille sivuille suomenkielisin kuvauksin. ODP on hakemisto, ei hakukone, joten kirjoita kuvaus, älä luetteloa hakusanoista. Luokan toimittajilla on oikeus muokata ja lyhentää kuvausta tai jättää linkki kokonaan julkaisematta.