Omfattar allt som har anknytning till datorer, datorprogram, Internet, operativsystem m.m.
Här listas endast webbplatser på svenska. Engelska webbplatser ska skickas till Computers.
Webbplatser om olika sorters BBS:er, (Bullentin Board Systems, elektroniska anslagstavlor). Denna kategori täcker olika former av BBSer, från enkla, uppringda menysystem till KOM-system över telnet.
Här listas endast webbplatser på svenska. Engelska webbplatser ska skickas till Computers: Bulletin Board Systems.

CAD

CAD står för Computer Aided Design (datorstödd design). En dator och dess mjukvara och terminaler som används för att designa saker. Ett CAD-system kan vara så enkelt som datoristerade ritverktyg till något så komplext som layout av integrerade kretsar. CAD-system har ofta en terminal på folks skivbord och en central stordator i företagets datorhall.
Överförandet av data mellan punkt A och punkt B. Detta inkluderar alla manuella och maskinella operationer för att genomföra överföringen.
Hacking handlar om att få kunskap om datorer.
Hårdvara: En del av en dator som på ett eller annat sätt består av fysiska delar.
Observera att inga länkar listas på denna nivå, varför det inte heller är möjligt att föreslå webbplatser här. Hitta den lämpligaste underkategorin för din webbplats. Ju mer specifik du kan vara desto kortare tid kommer behandlingen av din anmälan att bli.
En datorkonsult är en person, antagligen en expert, som andra personer är beroende av för information och råd angående datorrelaterade produkter och/eller tjänster. De flesta datorkonsulter ger endast generell information och råd tillsammans med de tjänster och produkter de säljer.
Multimedia är när något täcker in flera medier, t.ex. musik och bild.
Om alla sorters programmering i alla sorters språk. Från banksystem i Cobol till actionspel i assembler.
Allt som har att göra med robotik, läran om robotar.
En samling hårdvara och operativsystem designade för att fungera ihop. Ofta kallad "plattform". Några exempel på vanliga datorsystem är Intel PC, Macintosh, NeXT, Sun workstation, IBM AS/300 och HP 9000.
Kategorin täcker alla system från Apple, inklusive Apple II, Lisa och Macintosh.
I denna kategori finns länkar till datorutbildningar och företag och skolor som ger datorutbildningar.