Till denna kategori anmäler du länkar som berör;
* Själva skapandeprocessen när man gör film.
* Föreningar som stödjer och ger kurser i filmskapande.
* Verksamhet inom området filmskapande.
Notera att länkar som berör kommersiell verksamhet inom området filmskapande skall i första hand anmälas till kategorin World/Svenska/Näringsliv/Kultur och underhållning/Bildmedieproduktion och kommer bara att accepteras ifall de innehåller information om filmskapandeprocessen.
Till denna kategori anmäler du länkar som berör;
* Själva skapandeprocessen när man gör film.
* Föreningar som stödjer och ger kurser i filmskapande.
* Verksamhet inom området filmskapande.
Notera att länkar som berör kommersiell verksamhet inom området filmskapande skall i första hand anmälas till kategorin World/Svenska/Näringsliv/Kultur och underhållning/Bildmedieproduktion och kommer bara att accepteras ifall de innehåller information om filmskapandeprocessen.
Listar föreningar som sysslar med något rörande film.
Webbplatser som i sin helhet handlar om recensioner av filmer.
Den här kategorin inriktning är svenska sidor om svenska filmer eller svenska hyllningsidor till internationella filmer (filmer som är producerade utanför Sverige).
* Skicka endast in länkar som går till svenskspråkiga sidor.
* Svenska översättningar av engelska orginalsidor är lågprioriterade.
* Promotionsidor som redan finns på annat språk är också lågprioriterade.