Den här kategorin innehåller länkar till webbplatser om nyttohusdjur och vilda djur. Webbplatser om sällskapsdjur ska skickas till respektive underkategori under World/Svenska/Nöjen_och_fritid/Husdjur.
Kategori för länkar till webbplatser om djur.
Den här kategorin innehåller länkar till webbplatser om nyttohusdjur och vilda djur. Webbplatser om sällskapsdjur ska skickas till respektive underkategori under World/Svenska/Nöjen_och_fritid/Husdjur.
Ekologi är läran om samspelet mellan de levande varelserna och deras omgivning, samt om kretsloppen i naturen.
Etologi är läran om djurens beteende, Vad djur gör, hur de gör det och varför. Din sajt bör därför huvusakligen handla om detta ämne i allmänhet, eller beteendet hos något djur för att kunna listas här.