Tıp, sağlık bilimleri dalı. İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi etme) ve hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı – vücut sistemlerinin ve bunların hastalıklarının ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

- https://tr.wikipedia.org/wiki/Tıp -

Tıp'tan anladığımız Batı Tıbbı'dır. Başka sağlık sistemleri bu kategorinin ilgi alanı değildir.
Toplumun bilgilenmesini amaçlayan siteler Tıp Kategorisi altında listelenmez.

İstisnai olarak bazı doktorlar veya klinik merkezler sitelerinde bilgilendirici makaleler yayınlayabilir. Fakat Tıp Kategorisinde yayınlanmalarının sebebi o mesleği icra etmelerinden kaynaklıdır. Bu kategoride sadece tıp mesleğini icraya yönelik siteler listelenebilir.

Bilgilendirme siteleri için /World/Türkçe/Sağlık/ kategorisi altında açılmış özel alt kategoriler vardır.

/World/Türkçe/Sağlık/Üreme_Sağlığı/Kısırlık/ gibi,

/World/Türkçe/Sağlık/Hastalıklar/Göz_Hastalıkları/ gibi...
Veterinerlik, Eczacılık ve Diş Hekimliği tıp ile aynı metodoloji kullanan bilimlerdir fakat tıbbın ilgi alanında değillerdir. /World/Türkçe/Sağlık/ altında kendi özel kategorileri vardır.

Dmoz Dizin Projesi Türkçe / Sağlık / Tıp Kategorisinin, Tıp Dernekleri ile ilgili web sayfalarının bulunduğu dizin bölümü.
Sitelerin öncelikle Dizin Yönergelerine uygun olması gerekmektedir.
Tıp Eğitimi Hakkında
Tıp uzmanlığı, tıp eğitimi alan doktorların bir alana dönük bilgi, deneyim ve becerilerini arttırarak sağladıkları uzmanlaşmayı ifade eder. Bu uzmanlaşmanın belirli bir ruhsatı vardır ve genellikle kamu kontrolündedir. Çok istisna birkaç uzmanlıktan başka 6 senelik temel tıp eğitimi alan medikal doktorlar haricinde 'tıpta uzmanlık eğitimi programlarına' öğrenci kabul edilmez.

Bazı uzmanlıklar yan dal uzmanlığı eğitimi biçimde elde edilir. Mesela: Bir nefroloji uzmanı (kabaca bir ifadeyle böbrek hastalıkları uzmanı), ortalama 4 sene iç hastalıkları uzmanlığı (dahiliye uzmanlığı) eğitimi aldıktan sonra 3 sene nefroloji eğitimi almış kişidir. Başka bir ifadeyle, Bir nefrolog aynı zamanda bir iç hastalıkları uzmanı hekimdir.

Bazı branşlar; hastalık veya durum uzmanlığının yanında aynı alana yönelik cerrahi uzmanlığı da içerir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlığı gibi.

Bazı uzmanlık branşları hasta görmez, muayene yapmaz: Biyo-kimya Uzmanları gibi.

Bu dizinde:

* Tıbbi topluluklar: Uzmanlıklara dair veya en az bir uzmanlığın inceleme alanına giren tıbbi olgulara yönelik çalışmalar yapan mesleki örgütlerin siteleri.

* Tıbbi yayınlar: Tıbbın konusu hastalık ve bozukluklara veya belirli uzmanlık konusunun bütünü için mesleki bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımını hedefleyen, dergiler, e-dergiler, basın yayın amacı taşıyan siteler.

* Tıbbi bir uzmanlığın uygulayıcısı en az bir doktorun çalıştığı klinik ve merkezlerin siteleri.

* Belirli bir uzmanlık konusunda faaliyet gösteren akademik departmanların sayfaları veya siteleri.

* En az bir uzmanlığın alanına giren konuda tıbbi araştırma yapan merkezlerin siteleri.

* Yukarda sayılan siteleri derleyen, listeleyen dizin siteleri.

Listelenir.

Tıbbi amacı olmayan, bünyesinde bir tıp uzmanı çalıştırmayan, en az bir tıp uzmanlığını ilgilendirmeyen konularda faaliyet gösteren kuruluşların siteleri bu dizinde listelenmez.

Tıbbi Yayınlar ile ilgili Türkçe web sayfaları.