My Account
İlla şart olmasa da genellikle insan kaynaklı tüm ekosisteme veya daha yerel bir alanda çevreye verilen zararlar, sistemde oluşan sorunlar veya bunlara duyulan sosyal tepki ilgili siteler listelenebilir.
Bilimsel araştırma, hobi faaliyetleri gibi çevreyle toplumsal bir anlam olmadan ilgilenen alanları kapsayan siteler kendilerine özel kategoride listelenmelidir.
Bu kategori hayvan haklarını anlatan, hayvanlara yönelik hak ihlallerini gösteren veya zor durumdaki hayvanlara yardımcı olmaya çalışan siteler içindir. Hayvan hakları hayvanların yalnızca bizim zevklerimiz ve isteklerimiz doğrultusunda muamele görecek varlıklar olmadıklarını, hisleri olan canlılar olduklarını ve zihinsel ve duygusal zulümden mümkün olduğunca uzak yaşamaları gerektiğini söyler. Bu görüşün kapsadığı felsefelere veganizm ve vejetaryenizm de dahildir.
İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler..
İnsan hak ve özgürlükleri konusunda oluşturulmuş adresler listelenmektedir.
Yolsuzluk ellerinde kamusal güç bulunduran şahısların özel çıkar ve statü kazanabilmek amacıyla yetkilerini toplumdaki örf, adet, gelenek, görenek ve hukuk kurallarına aykırılık gösterecek şekilde belirli kişi ya da gruplar lehine kullanmaları eylemidir.
Bu kategoride yolsuzluk, rüşvet, rant, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, sahtekarlık, kaçakçılık, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, patronaj, Oy değişimi, akraba ve eş-dost kayırmacılığı konularındaki adresler listelenir.