Ang parteng ito ng Curlie ay para lamang sa mga sitio, sa wikang Tagalog, na tungkol sa Balita. Kung ang inyong sitio ay gawa sa wikang Ingles maaring ipadala na lang ninyo ito sa sumusunod na kategoriya: Regional: Asia: Philippines: News and Media.