Curlie

Conceptos básicos sobre a edición

Esta sección explica os dous métodos dispoñibles para agregar sitios ao directorio e describe as metas do proxecto en canto a que sitios incluír, como deberían ser descritos e outros lineamientos xerais.

Introdución

Ingrese desde a páxina de inicio de curlie.org/kids_and_teens. En canto se rexístre, accederá á páxina de control do editor. Esta páxina inclúe unha lista coas categorías que pode modificar. Faga clic na categoría que lle gustaría modificar. Existen dúas formas de agregar sitios á súa categoría: pode revisar os sitios enviados ou buscar sitios pola súa conta para engadilos ao directorio.

Adición de sitios novos
Poden agregarse sitios novos ao directorio desde a interfaz de editor escribindo a dirección URL no campo xunto a "1. Agregar sitio novo". Ademais, incluirase por defecto información achega do sitio web, xa sexa a partir do título do sitio, do marcador de descrición ou das primeiras liñas do texto do sitio. Poderanse modificar tanto os títulos como as descricións usando esta ferramenta. Nesta pantalla tamén se lle informará se o sitio xa existe noutra categoría do directorio.

Sitios enviados
Pode modificar os sitios que sexan enviados á súa categoría facendo clic en "5. Sitios sen revisar" na pantalla de edición da súa categoría. En devandita pantalla, poderá modificar o título e a descrición. Se desexa consultar o sitio, faga clic na palabra "URL" situada na parte superior esquerda da pantalla para que se abra o sitio na fiestra actual. Ou ben, faga clic en "nova" para ver o sitio nunha fiestra distinta. Comprobe que o sitio existe e que está relacionado coa categoría á que foi enviado. O contido do sitio debe ser útil; a pesar de que é importante incrementar o número de sitios do directorio, tamén é necesario asegurar a súa calidade.

Se o enfoque dun sitio enviado é demasiado amplo ou limitado para ser listado na súa categoría, trate de atopar a categoría correcta que cubra o contido do sitio e móvao aos pendentes desa categoría. Para lograr isto diríxase á parte inferior da páxina de edición do sitio, ingrese o título da categoría no espazo que di "Mover a outra categoría". Marque a opción de "Colocar en pendentes" e faga clic en "Actualizar".

Os sitios enviados ao Directorio de Kids and Teens Galego son importantes para o crecemento do directorio. En xeral, é de máis beneficio atopar un fogar para un sitio enviado á categoría incorrecta que simplemente eliminalo dos pendentes na súa categoría. Pídeselle a todos os editores que fagan un esforzo para atopar a categoría correcta para sitios de calidade que sexan mandados a categorías incorrectas, en particular se o sitio cumpre cos conceptos básicos e non está listado noutra parte do directorio.

Incluír ou non incluír

Curlie de Kids and Teens Galego inclúe sitios deseñados para menores de 18 anos de idade. Pódense agregar sitios dirixidos ao público en xeral que sexan apropiados e de interese para menores de 18 anos de idade, aínda que estean listados en en directorio principal.

Non se garante o ingreso a ningún sitio en Curlie de Kids and Teens Galego, e o proxecto depende do bo xuízo dos editores cando agreguen sitios. A nosa meta é crear o recurso de Internet de máis utilidade para nenos e adolescentes. Se un sitio está en construción, ou carece de contido único ou de valor para o usuario, é probable que non sexa un bo candidato para o directorio. Queremos crear o directorio para nenos e mozos máis completo do mundo, pero á vez manter unha base de datos de calidade. Pedimos que os editores demostren integridade editorial e sentido común.

Contido a incluír - Todas as idades

Sitios con contido útil e de calidade: Os sitios web agregados ao directorio de Kids and Teens Galego deben posuír as seguintes calidades:

Sitios apropiados para a idade: Todos os sitios son dirixidos, intencionados e apropiados para persoas menores de 18 anos de idade. Os sitios agregados deben ser avaliados usando a seguinte guía para cada idade.

Nenos (12 anos e menores) - contido apropiado ao desenvolvemento e educación de nenos.

Adolescentes (13-15 anos) - enfoca áreas de interese para adolescentes e inclúe temas e recursos relevantes ademais de contido que resalta os novos intereses que este grupo desenvolve.

Mozos (16-18 anos) - contido que recoñece o crecemento de habilidades, intereses, responsabilidades e madurez desta idade.

Os sitios non deseñados ou enfocados a un ou máis destes grupos menores de 18 anos de idade non se deben de incluír en Curlie Kids and Teens Galego.

Sitios dirixidos ao consumidor: Os sitios dirixidos ao consumidor que na súa maioría conteñen información ou entretemento, son apropiados para Curlie Kids and Teens Galego.

Exemplo 1 (Correcto): O contido deste sitio é máis educativo ou de entretemento, pero ten unha ligazón a un sitio de compras na parte superior. É parte do moito máis grande sitio web Discovery.com.

URL: http://kids.discovery.com/
Título: Discovery Nenos
Descrición: Ofrece diversión, aventuras semanais, xogos e cámaras web de animais.

Exemplo 2 (Incorrecto): Este sitio contén moitos artigos que serían de interese a nenos pero é maiormente un sitio de compras.

URL: http://www.etoys.com/
Título: eToys.com
Descripción: Compras en liña de todo tipo de xoguetes e marcas.

Se o enfoque principal dun sitio é o vender produtos e servizos debe ser considerado un sitio comercial e non debe ser agregado a Kids and Teens Galego, aínda que se dirixa a menores de 18 anos. Sitios orientados a informar ou entreter pero que conteñen unha ligazón a unha tenda en liña pódense considerar mentres que as compras non sexan o enfoque principal do sitio.

Algunhas excepcións poden ser sitios comerciais que tratan de ensinar aos nenos e mozos sobre como manexar o diñeiro, o planear un orzamento ou como facer compras.

Exemplo 3 (Correcto): Este sitio está patrocinado por unha consultoría financeira que desexa vender un servizo, pero ten algúns artigos sobre como os nenos poden aforrar diñeiro, empezar un negocio, e recibir respostas a preguntas sobre o diñeiro.

URL: http://www.younginvestor.com/
Título: O inversionista xóven
Lugar para que nenos e pais aprendan sobre o diñeiro. Ofrece xogos e consellos.

Contido que NON se pode incluír - Todas as idades Excepcións:

Materiais educativos que presentan o desenvolvemento sexual e a puberdade, a anticoncepción, información sobre enfermidades de transmisión sexual, prácticas de sexo seguro, e a anatomía e fisiología do sistema reprodutor humano. Estes materiais deben ser dirixidos aos menores de 18 anos e deben conter información factual e enciclopédica.
Exemplo (Correcto):

Excepcións Estas categorías están relacionadas con información que avoga: como obter materiais inapropiados e/ou como construír, cultivar ou usar tal material. As categorías non están relacionadas con sitios que ofrecen opinións ou materiais educativos como o uso histórico da marihuana ou as circunstancias dos sentimentos antisemitas da Alemaña dos anos 1940.

Pautas para sitios específicos

A continuación unhas guías directamente relacionadas á adición de sitios. Estas guías aseguran que o material agregado a Kids and Teens Galego cumpre coas metas do directorio.

Sitios ilegais
Sitios con contido ilegal non se deben listar no directorio, particularmente aqueles que intencional e substancialmente distribúen material ilegal. Exemplos de contidos que serían ilegais en case todas partes inclúen a violación de copyright, pornografía de nenos, materia que solicita, apoia ou apaña actos ilegais (como a violencia ou a fraude) e todo libelo. Datos e información sobre un procedemento, polo xeral NON avogan por unha conduta ilegal a non ser que o seu propósito sexa o facilitar a perpetración dun crime nun momento específico.

Un sitio en contra do aborto que liste os nomes de doutores dedicados a esta práctica estaría ben, pero un sitio que liste os nomes e direccións de doutores que practiquen o aborto nun contexto no que estea implícita unha acción en contra destes, non deberá ser listado. (ex., mostrando rutas e horarios de traballo, números telefónicos de fogares, nomes da súa parella e fillos.)

Algunhas nacións fóra dos Estados Unidos poden buscar exercer xurisdición en sitios dispoñibles nos seus países. Devandita xurisdición esténdese a sitios como os do Curlie que meramente listan e describen outros sitios. Os editores deberán entón cumprir coas leis das súas propias xurisdicións con respecto a listar varios tipos de sitios web.

Seguindo estes lineamientos, os editores non deberán usar nomes para subcategorías que poidan erradamente suxerir unha categoría con ligazóns a sitios de contido ilegal (ex., "Warez" ou "Bootlegs") ou avoguen por actividades ilegais. De igual forma, as descricións do Curlie non deben suxerir que un sitio é de axuda no intento de cometer actos ilegais ou en obter contido ilegal, así como suxerir a intencionalidade dalgún editor ou o Curlie en promocionar actos ilegais ou distribución destes materiais.

A avaliación dunha potencial ilegalidade dun sitio dado é difícil a miúdo e require revisión caso por caso. Os editores deben sentirse na liberdade de consultar co persoal de Curlie (admins) acerca destas cuestións. O persoal de Curlie resérvase o dereito de eliminar ou modificar sitios á súa discreción.

Ligazóns afiliadas
Son ligazóns que se refiren a un sitio comercial que inclúe xeralmente un identificador de afiliación como AffiliateID=19555&ProductID=508. A persoa cuxa identificación figura na ligazón obtén unha comisión se alguén compra un produto que ofrece o sitio logo de seguir a ligazón. Un sitio que lista ligazóns afiliadas ademais doutro contido (como un sitio de fanáticos dun cantante que ten entrevistas, fotos e unha ligazón afiliada para comprar o CD do cantante) pode ser aceptable para o directorio. Os sitios que consisten maiormente de ligazóns para comprar libros, CD, etc. sen contido propio non deben incluírse no directorio.

Sitios Espello
Son sitios que teñen o mesmo contido que outro pero se acceden mediante outro URL. En xeral non se deben listar sitios espellos no Curlie, xa que se usan xeralmente para encher o directorio co contido dun só sitio. Isto coñécese como spam. Por favor vexa a sección sobre spam para máis detalles sobre a política do Curlie respecto diso.

Examplo: https://curlie.org/ e https://curliecrew.org/
Notificacións coma se fosen sitios
Por favor abstéñase de crear entradas no directorio que en realidade son notas ou mensaxes dirixidas a editores ou usuarios do directorio que envían os seus sitios, sexan as mensaxes oficiais ou persoais. Aínda que ben intencionados, estas noticias compilanse dentro do dump en formato RDF, que o usan moitas compañías que ofrecen motores de procura e directorios. As noticias perden o seu significado por estar fóra de contexto para os usuarios deses directorios, confundíndoos.
Exemplo:
NOTICIA IMPORTANTE - Por favor non envíe sitios a esta categoría.
Ligazóns a resultado de procuras
As entradas do directorio deben levar ao usuario a un sitio concreto. Non se debe listar como un sitio o resultado dunha procura, sexa doutros directorios, curlie.org ou motores de procura. Nalgúns casos moi particulares pódese agregar unha listaxe de ligazóns que consiste en resultados de procuras de fontes de contido especializado, aínda que isto non se recomenda. Baixo ningunha circunstancia débense listar como entradas os resultados das procuras en curlie.org.

Listaxe de produtos
Non se deben agregar ao Curlie as páxinas de produtos individuais. O propósito do Curlie non é replicar un catálogo de produtos dunha empresa. Os sitios que se dedican á distribución dun único produto débense descartar, particularmente se son sitios afiliados ou se o sitio é simplemente un distribuidor dun fabricante que xa está listado no directorio. O propósito de Curlie Kids and Teens Galego non é o duplicar os produtos dun catálogo de compras en liña. Con todo, poden listarse sitios que ofrecen produtos individuais se ademais ofrecen información substancial sobre consellos e información para o consumidor.

Varias aparicións do mesmo URL
Na maioría das ocasións, un sitio só necesita incluírse nunha categoría de Curlie Kids and Teens Galego. Con todo, hai algunhas ocasións onde o sitio podería estar listaxe en máis dunha categoría. Estes sitios débense limitar a aqueles que teñen verdadeiro valor para educar ou entreter, e/ou cobren diferentes tópicos de tal xeito que unha categoría non é suficiente para describir o contido do sitio. Por favor teña en conta que as listaxes múltiples son a excepción e non a regra. A continuación móstranse algúns exemplos de sitios que se poderían listar máis dunha vez.

Infoniños - Un sitio de referencia para nenos. Axuda para as tarefas da escola e información sobre miles de temas, incluíndo deportes, entretemento, xeografía, historia, biografías, educación e saúde.
Deeplinking un URL

Deeplinking é o proceso de engadir ligazóns a sub-páxinas dentro dun sitio. Na gran maioría das categorías e divisións, deeplinking é a excepción á regra. Os deeplinks deben ofrecer contido único e necesario para algunha categoría en particular. Non hai regras estritas en canto ao tipo de sitio que debería ser ou non deeplinked. Prover deeplinks, en certa forma, a sitios que ofrecen contido extremadamente útil e único pode engadir valor ao directorio nalgúns casos (ex. Categorías con contido limitado, e onde o interesante do dispoñible en contido está oculto dentro de sitios web). Como sexa, os editores deben aplicar o seu xuízo cando engaden deeplinks a algún URL. Se non está seguro de engadilo ou non, consulte editores experimentados, como os "meta" ou "editall" por consello e axuda. Finalmente, toda decisión sobre deeplinks están suxeitas á aprobación do persoal do Curlie.

Descrición de sitios

Todo cerco que sexa listado debe ter unha apropiada descrición e título. Esta sección ofrece instrucións específicas para a adición de títulos e descricións apropiadas. Nota: A maioría do tempo vai ser necesario editar os títulos e descricións que veñen dos meta tags.

Títulos
O título debe ser informativo e conciso. Se o título por defecto non describe de forma apropiada o sitio, unha alternativa pode ser utilizar o título que aparece ao consultar por título ou o nome de (arriba). A continuación indicámoslle algunhas pautas adicionais.

Exemplos de títulos

Incorrecto: O Marabilloso Mundo Do Ballet
Correcto: O marabilloso mundo do ballet

Incorrecto: Benvidos a Xogos para Nenos!
Correcto: Xogos para nenos

Incorrecto: museosvirtuales.com
Correcto: Museos virtuais

Descricións
A descrición achega información específica sobre o sitio. Unha descrición como esta: "Información biográfica, letras de cancións, fragmentos de entrevistas e mostras de son" resulta máis útil que dicir "Sitio sobre o artista. Ben deseñado". Os usuarios deben ser capaces de atopar o sitio que buscan a partir das descricións. Descricións correctas: Exemplos sobre música: (O título do sitio debe ser o nome do grupo ou do artista, primeiro os apelidos seguidos do nome propio.)
Bos Aliens - Datos sobre a escena da música electrónica na cidade e Bos Aires.
García, Charly - Cantautor arxentino representante da xeración en Latinoamérica. Inclúe galería de imaxes, itinerario, biografía e discografía.
(Nota: Se o artista xa ten a súa propia subcategoría, non necesita listar os sitios de acordo co formato de "apelido, nome". Use este formato soamente cando non existe unha subcategoría para o artista ou se está listando o sitio nunha categoría que non sexa a do artista.)

Exemplos sobre deportes:
Fútbol mundial - Os campións dos torneos de fútbol a nivel local e internacional. Inclúe vídeos, fotografías, salva pantallas, estatísticas, horarios de xogos e transmisións en vivo vía RealAudio.

Campo "Nota de Curlie"
Utilice este campo para comunicar ao resto de editores calquera información importante acerca da edición dun sitio. Estes son algúns exemplos dos tipos de comentarios que se poden incluír neste campo: "Entrada duplicada", "Mover de Sen revisar da categoría X a Sen revisar da categoría E", etc.

Grupos por idade
Marque todas as categorías apropiadas para cada grupo por idade, escollendo o espazo á esquerda de cada grupo. Usualmente escollerá só un grupo por sitio, pero haberán situacións cando quererá asignar dúas, ou posiblemente tres, grupos dependendo do nivel do sitio. Un sitio pode merecer máis dunha marca de grupo por idade se o contido é intencionado, dirixido ou apropiado para máis dun grupo (por exemplo, un sitio para os graos escolares de 6to a 8vo asignaríaselle a marca de Nenos e Adolescentes). As marcas de grupos por idade son as seguintes:

Nenos (12 anos e menores) - contido apropiado ao desenvolvemento e educación de nenos.

Adolescentes (13-15 anos)- enfoca áreas de interese para adolescentes e inclúe temas e recursos relevantes ademais de contido que resalta os novos intereses que este grupo desenvolve.

Mozos (16-18 anos)- contido que recoñece o crecemento de habilidades, intereses, responsabilidades e madurez desta idade.

Campo "Data"
Este campo emprégase só para as referencias de medios de comunicación, talles como artigos ou reseñas. Os elementos con data ordénanse por devandita data e non en orde alfabética. Agrúpanse na parte inferior da páxina, debaixo dos sitios que non posúen data. Os sitios datados non poden destacarse como moi interesantes.

Non utilice este campo para incluír a data na que se modificou por última vez o sitio nin para marcar entradas que se consideren (dalgunha forma) peores que as demais.

Pautas xerais para a edición

Opinións persoais
Ao escribir a descrición dun sitio non mostre a súa opinión. Cando describa o seu contido, debe ser tan obxectivo como sexa posible. É correcto mencionar se o sitio inclúe elementos HTML ou complements (Frames, RealAudio, etc.) pero sen expresar a súa opinión.

Categoría inapropiada
Kids and Teens Galego será útil soamente se os sitios son agregados na categorías máis apropiadas. É crítico que esta determinación sexa o máis obxectiva posible. Para asegurar a obxectividade, pode pedirlle aos demais editores que consulten o sitio. Se existe unha categoría máis apropiada, o editor debe mover o sitio con notas ao editor adecuadas, explicando as razóns.

Sitios moi interesantes
Un sitio que destaca sobre os demais da súa categoría ou que é o máis completo sobre un tema pode marcarse como "moi interesante".

En teoría, posto que o sitio moi interesante considérase o mellor da súa categoría, só podería haber un. No entanto, ter dous sitios moi interesantes pode ser apropiado nalgunhas circunstancias.

Está en contra das políticas do Curlie que os editores marquen sitios propios ou calquera cos que puidesen estar relacionados como "sitios moi interesantes". Facer isto é motivo de retiro.

Nota: Por favor, utilice a clasificación de sitio moi interesante no canto de crear categorías denominadas "Eleccións do editor".


Conceptos básicos sobre as categorías

Introdución

Os sistemas xerárquicos de categorías como Curlie denomináronse tradicionalmente sistemas de clasificación. Taxonomía e ontoloxía son dous termos máis usados para describir o labor de organizar categorías. En esencia, o obxectivo de desenvolver unha estrutura de categorías é elaborar un sistema que permita aos usuarios atopar materia de forma sinxela.

Ningún editor é propietario da súa categoría. Ata se é o único editor que figura na categoría, outros editores poderán modificar ou agregar sitios nela. Entre estes editores inclúense os de categorías superiores e os Editall.

Se desexa realizar modificacións na súa categoría talles como crear subcategorías ou mover sitios a outras categorías, debe comunicar estes cambios ao resto de editores antes de efectualos. Ata se é o único editor dunha categoría, debe informar destes cambios aos editores de categorías principais. A mellor forma de facelo é mediante o correo electrónico ou publicando os cambios propostos no foro de editores correspondente.

Subcategorías

Creación de subcategorías
Empezo a pensar en crear categorías cando teña 20 ou máis ligazóns dentro da súa categoría. Por regra xeral, as subcategorías non deben crearse ata que non haxa un mínimo de 20 ligazóns na categoría. Cando os reuniu, poderá ser capaz de distinguir os grupos de ligazóns que encaixarían en distintos subtemas e facilitar así a súa clasificación. Recorde que un número moi extenso de ligazóns dificulta a procura do usuario para atopar o recurso ou recursos desexados.

Títulos de subcategorías
Kids and Teens Galego non ten unha lista de termos recomendados para escoller os títulos das categorías. Con todo, as seguintes guías poden ser de utilidade ao asignar títulos que aseguren consistencia a través do directorio de Kids and Teens Galego, e evitar a duplicación de categorías.

1. Categorías duplicadas ou relacionadas

2. Nomes de subcategoría por tema fronte a nomes de subcategoría por forma: 3. Elementos que se deben evitar ao crear nomes de subcategoría:
Títulos útiles de subcategorías

Barras alfabéticas

Barras alfabéticas
Non sempre son a mellor forma de clasificar os sitios pero, nalgúns casos, son o único xeito viable. Estas barras usaríanse para recompilacións de ligazóns que non se poden organizar facilmente en subcategorías como, por exemplo, os nomes de artistas ou autores. Sexa moi prudente á hora de decidir se utiliza barras alfabéticas, posto que non resultan prácticas para todos os usuarios, sobre todo cando non están familiarizados coa terminoloxía do tema. Se está pensando en crear unha barra alfabética, consúlteo cos seus compañeiros editores para determinar se é a mellor opción para clasificar a súa subcategoría.

Creación de barras alfabéticas
Para crear unha barra alfabética, oprima a opción de "Crear unha barra alfabética na páxina de edición da categoría. Esta ferramenta guiarao no proceso e colocará os sitios debaixo da letra correcta.

Orde de prioridade

Opción "orde de prioridade"
A prioridade de orde establece un grupo específico de subcategorías que aparecerán nunha sección aparte, por encima do resto de subcategorías na páxina pública. Unha liña horizontal separa ambos os grupos. Todas as categorías están clasificadas en orde alfabética.

Uso da opción "orde de prioridade"
A prioridade de orde debe usarse para as categorías "fundamentais" das categorías que conteñen moitas subcategorías. Significa que se enumerarán ao principio da páxina as subcategorías máis populares e frecuentadas. Tamén se emprega para separar dous aspectos distintos dunha categoría. Se non conta con moitas subcategorías, dividilas en dous grupos non variará moito a presentación da categoría.

Establecemento de prioridades
Para establecer as prioridades de orde a unha categoría, diríxase á páxina de edición de devandita categoría e faga clic en "Establecer as prioridades de orde". Para cada subcategoría e ligazón@, seleccione a opción que corresponda ao nivel que desexa, xa sexa primeiro, segundo ou terceiro nivel. Antes de establecer orde de prioridade, asegures de conversar con outros editores na categoría que edita.

Ligazóns@

Tamén coñecidos como "symlinks", enlazan con categorías que poderían servir de subcategorías da categoría actual. Estas ligazóns distínguense polo símbolo @, situado ao final do nome da categoría. Pode haber moitas ligazóns@ nunha soa categoría. As ligazóns@ mestúranse coas subcategorías. Se vai crear unha subcategoría nova e dáse conta de que esta podería duplicar as entradas dunha categoría xa existente, cre unha ligazón@ con devandita categoría. Contar con máis dunha categoría cos mesmos sitios implica máis traballo para os editores e un directorio menos práctico para os usuarios.
Exemplo: Artes/Artes_Escénicas/Magos@

Esta ligazón@ conduce ao usuario ata Artes/Artes_Escénicas/Maxia/Meigos. Polo tanto, a categoría Meigos@ do exemplo é unha ligazón@a Maxia/Meigos e Maxia/Meigos, á súa vez, enlázase desde Artes/Artes_Escénicas.
Creación de ligazóns@
Só se poden crear ligazóns@ a categorías dentro de Kids and Teens Galego; non cre ligazóns@ a categorías fóra de Kids and Teens Galego, incluíndo nas descricións de categorías. .
Para agregar unha ligazón@ a unha categoría, diríxase á páxina de edición de devandita categoría e faga clic en"[Agregar ligazón@]", situado ao final da lista de subcategorías. Utilice barras para separar as categorías na ruta da categoría coa que desexa crear a ligazón e substitúa os espazos do nome de categoría por guións baixos ("_"). Na páxina de editor, se non posúe privilexios para modificar unha ligazón@, "[Agregar ligazón@]"aparecerá en cor negra xa que non pode modificar esa categoría. Suxestión: Pode *copiar* simplemente o título da categoría, por exemplo: "Kids and Teens: International: Galego: Tempo de escola: Ciencias sociais", e despois *pegar* devandito título no espazo en branco "Categoría" do formulario. A maioría dos sistemas utilizan o comando "Ctrl C" para copiar texto e o comando "Ctrl V" para pegalo. O programa converte de forma automática os dous puntos (:) seguidos de espazo en barras e os espazos en guións baixos. Resulta máis rápido e existen menos posibilidades de equivocarse. Xa só queda quitar a palabra "Top:" da ligazón para que o sistema recoñeza a cadea da categoría. Eliminación de ligazóns@
O botón "Eliminar ligazón", situado xunto ás ligazóns@ da páxina do editor, non indica que dita ligazón deba eliminarse. Se fai clic neste botón por erro (ou quería eliminar unha ligazón@ pero cambia de opinión), faga clic no botón Anterior do navegador. Ou sexa, ao facer clic en "Confirmar" ou "Cancelar" da páxina de solicitude de eliminación, borrarase a ligazón@; pero se fai clic no botón para retroceder, poderá ignorar a solicitude de eliminación. Nota: Unha solicitude de ligazón @ pode ser feita a través dun "editall" e editores "meta" en cada categoría onde non se teñan dereitos de edición e á súa consideración unha ligazón deste tipo poida ser necesario. No foro hai unha unha discusión dedicada a peticións. Esta discusión usualmente titúlase - Mover/Renomear/Borrar/Idiomas Alternos. Por favor non crear entradas que meramente consistan nunha nota suxerindo a creación dunha ligazón. Pedimos que non insira ligazóns@ que leven aos "bookmarks" de editor. Os "bookmarks" do editor son áreas persoais de traballo e non están destinadas para o acceso público.

Categorías relacionadas

Categorías relacionadas teñen unha función e propósito opostos ás ligazóns@: levan a categorías irmás situadas noutras áreas de Kids and Teens Galego. ligazóns@ pódense considerar fillos dunha categoría e as categorías relacionadas son irmás pero se sitúan noutras partes do directorio. Debe haber só unhas poucas categorías relacionadas en cada subcategoría.

Creación de categorías relacionadas
Só se poden crear categorías relacionadas a categorías dentro de Kids and Teens Galego; non cre categorías relacionadas a categorías fóra de Kids and Teens Galego.
Para crear unha ligazón de categoría relacionada, diríxase á súa páxina de edición de categoría e faga clic en [Agregar/eliminar categorías relacionadas de Curlie] e escriba os nomes das categorías.

Descricións das categorías

Na páxina de edición da categoría, opción "3. Editar a descrición da categoría", permítelle agregar unha descrición, pautas para engadir sitios á categoría e guías de edición específicas á categoría que edita.

A sección da Descrición da categoría é para editores e visitantes que desexen saber máis sobre o tema e propósito da categoría que edita. Pode ler a descrición da categoría oprimindo "Descrición" na parte superior dereita da páxina publica da categoría. Unha descrición correcta:

A sección de Guía de ingreso é para as persoas que desexan agregar sitios á categoría. Esta sección vese cando alguén oprime a opción de "Agregar URL" na páxina pública da categoría. Unha guía de ingreso correcta inclúe todos os aspectos dunha boa descrición e ademais: A sección de Pautas da categoría é só para os editores. Se está agregando pautas a esta sección, os outros editores da categoría deben estar de acordo con elas.

A Guía para o editor de Curlie aplica a toda rama e categoría do directorio. Nalgunhas categorías de primeiro nivel, os editores crearon as súas propias guías que serven de complemento das guías xerais. As pautas das categorías ofrecen instrucións sobre o manexo de problemas de taxonomía e ontoloxía específicos ao tema da categoría. Note que as pautas específicas dunha categoría non deben contradicir as guías xerais, e nada nas pautas de categorías suplanta a Guía para o editor de Curlie.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre as categorías

A sección de preguntas frecuentes (FAQ) dunha categoría é outra forma de darlle información aos usuarios e editores nun formato de preguntas e respostas. Un FAQ contén información sobre a categoría e ofrece respostas sobre o tema e contido. As mesmas pautas aplícanse á creación dun FAQ que á descrición da categoría.

O admins de Curlie pode cambiar descricións de categorías e as preguntas frecuentes á súa discreción, particularmente as que poidan estar en contra da guía oficial.


Información adicional

Spam

Prodúcese cando se envían páxinas iguais á mesma categoría varias veces ou cando un sitio envíase a varias categorías incorrectas. Nalgúns casos, as ligazóns desde un sitio web sitúanse en diferentes categorías. Outro truco para aparecer varias veces no directorio é enviar un sitio con diferentes dominios rexistrados. Por exemplo, Xeografía para nenos, S.A. envía a dirección URL: www.geokids.com e tamén outra URL distinta, www.geographyfun.com, que conduce á mesma páxina. O noso obxectivo é manter Kids and Teens Galego o máis libre posible de Spam, a atención de parte dos editores neste tema é fundamental para alcanzar este obxectivo.

Os sitios que ensucian ("spam") o directorio pasan a unha lista negra e non estarán permitidos. Se observa algún tipo de spam, en primeiro lugar pode mandar unha mensaxe aos remitentes e advertirlles de que se continúan con esta práctica, o seu sitio será retirado para sempre do directorio. Explíquelles que Curlie só adoita incluír un sitio por localización e pídalles que atopen a categoría apropiada para o seu sitio. Sexa cortés nas súas comunicacións. Non use linguaxe vulgar ou ameazas. Engada unha nota sobre o sitio para que os demais editores saiban que "contaminou" Curlie no pasado. Se os remitentes insisten, envíe unha mensaxe ao persoal a admins@curlie.org para que o sitio poida prohibirse. Os editores que falsifiquen sitios dos seus competidores ou que contaminen o directorio perderán os seus privilexios.

Nalgúns casos, haberán deep links de sitios. Os deep links deben ofrecer contido que sexa de suma utilidade a unha categoría ou o contido debe ser único. Os deep links deben ser a excepción e non a regra.

Robozilla

Robozilla é un programa que analiza o directorio periodicamente en busca de ligazóns erróneas ou obsoletas. Robozilla detecta se unha páxina moveuse ou non se atopa. Así, os editores poden corrixir os erros atopados. Os códigos de erro de Robozilla son números positivos (maiores de 100) ou negativos. Os números positivos indican erros no protocolo HTML, Robozilla puido porse en contacto co servidor pero non puido chegar ao documento. Os números negativos significan que Robozilla non puido contactar co servidor.

Solución de erros
Para arranxar un erro, primeiro comprobe dúas veces a ligazón facendo clic nela para asegurarse de que a ligazón deixou de funcionar realmente.

Mentres determina se o sitio segue activo, devolva a ligazón á lista de sitios sen revisar ou aos seus marcadores.

Usuarios dos datos de Kids and Teens Galego

Os datos do Curlie son usados por varios sitios web, motores de procura e directorios. O Curlie non controla cando eses sitios actualizan os datos. Vexa tamén (en inglés) a [xlink about license]licenza[/xlink] do Curlie para máis detalles.

Comunicación e privacidade

Mensaxes aos editores
Curlie respéctase a privacidade dos editores e esíxese a estes que mostren o mesmo respecto cara aos demais editores. Fomentamos a colaboración entre eles coma se tratásese dun equipo e procuramos que exista unha boa comunicación. Se algún editor desexa porse en contacto co resto, debe usar a función de comentarios ao editor situada no perfil de cada editor.

Utilización dos foros
Se precisa comunicarse co resto de editores da súa categoría, pode facelo a través do foro de Kids and Teens. Pode reunir os comentarios doutros editores creando unha discusión no foro e enviándolles unha mensaxe coa URL da discusión e pedíndolles que respondan ás cuestións expostas (pero non por correo electrónico). Desta forma, todos poden participar na discusión. Tamén se poden extraer suxestións moi útiles de editores alleos á súa categoría en concreto, pero que se paseaban polo foro. Cando se desexan recibir moitas respostas ou o tema que se vai a tratar é un cambio a gran escala que podería afectar a certo número de editores, instamos a que se manden mensaxes ao resto de editores afectados (teña en conta que algúns editores non len os foros con regularidade). Por favor tome en conta que, aínda que eses foros son útiles, o seu contido non reflicte necesariamente a política oficial do Curlie.

Publicacións nos foros
Antes de expor un debate novo, utilice a ferramenta de procura do foro para comprobar se a súa pregunta xa foi contestada. O tema da súa publicación debe ser específico e explícito. Os lectores deben facerse unha idea correcta do que trata o asunto ao ler o tema, sen necesidade de ler a súa opinión. O debate debe versar sobre un único tema. Ao publicar unha resposta para o debate, indique o tema. Pense se a súa resposta pode resultar útil para os lectores ou sería máis práctico enviarlle unha mensaxe aos editores afectados. Sexa conciso nos seus comentarios e respectuoso cando se comunique cos demais editores. Envíe a súa resposta a un só foro.

Ligazóns de hipertexto nos foros
Se se está referindo a unha categoría ou sitio en concreto, inclúa a URL. Ao escribir "http://", o programa automaticamente converterá nunha ligazón de hipertexto todo o que escriba ata o seguinte espazo. Os lectores poderán facer clic nesta ligazón para ver a que se está referindo. No entanto, tamén implica que non debe escribir , porque a coma formará parte da igazón e non levará a ningún sitio. Deixe un espazo diante e detrás das hiperligazóns diante do signo de puntuación.

Privacidade no correo electrónico e os foros
O contido do foro de editores de Curlie, as notas dos editores e o correo ou os comentarios entre editores son para uso interno dos editores de Curlie e as citas textuais non se publicarán fóra de Curlie. Está permitido parafrasear só se non se atribúe dita comunicación a ningún editor específico ou se revelar a súa identidade non supón unha violación da privacidade esperada polo editor, entendendo que a elección diplomática das palabras é responsabilidade do parafraseador. Nunca se considera apropiado revelar a identidade ou a dirección de correo electrónico dun editor de Curlie sen o seu consentimento.

A violación da privacidade do e-mail ou do foro do Curlie non será tolerada e é causa de retiro e posible acción legal.

Curlie.org pode divulgar os contidos relevantes dos "thread" do foro, e-mail, notas do editor e outras comunicacións do Curlie en procesos legais que poidan involucrar ao Curlie. Isto significa que contidos do foro, incluíndo o foro privado "meta", como tamén e-mail enviado ao persoal de Curlie, poderá ser enviado a representantes legais.

Contactando remitentes
Nalgunhas ocasións será necesario comunicarse con algún remitente acerca dalgún URL enviado, pero en xeral o mellor é manter ao mínimo a correspondencia con eles a menos que estes inicien o intercambio. Baixo ningunha circunstancia en ningunha comunicación a un remitente debe actuar en nome ou representación do persoal do Curlie. Se se presentase algún problema cun remitente, debe comunicarse ao persoal do Curlie.

Se foi contactado por alguén na relación son problemas legais do Curlie, debe contactarse co persoal de Curlie a admins@curlie.org. Todo problema legal ou preguntas serán manexadas polo persoal de Curlie.

Abuso na comunicación
Todo tipo de comunicación relacionada a Kids and Teens Galego, con outros editores, remitentes e staff, debe ser cordial. Non se tolera conduta abusiva ou agresiva.

De cando en vez, algún usuario ou editor poden comunicarse a través doutros medios distintos ao da función comentarios ao editor.É un feito que se produce polo carácter público do directorio e, ao usar Curlie, os usuarios recoñecen esta posibilidade e desisten de presentar reclamacións a Curlie respecto diso. Curlie non apoia devandito contacto nin recolle ningunha información persoal sobre os seus editores. Non obstante, debe terse en conta que o contido dos perfís de editor poden ser consultados por outros editores ou polo público xeral. Se cre que a súa privacidade ou os seus dereitos persoais violáronse como resultado da súa asociación a Curlie, notifiqueo ao persoal de Curlie e proporcione unha relación detallada dos incidentes. Aínda que Curlie non posúe control sobre tales contactos, en ocasións poderemos tomar medidas para evitalos.

Conflictos de interese

Afiliación dos editores e compensacións

O Curlie enorgullecese de ser un recurso libre, gratuíto e non comercial para toda a comunidade da Rede. Por iso, a selección, descrición e clasificación xustas e equitativas de todos os sitios web son partes esenciais do proceso de edición. Este directorio baséase na xenerosidade dos nosos editores voluntarios, polo que nos opomos fortemente a que os editores acepten ou pidan calquera tipo de compensación polo seu labor no Curlie. Así mesmo, opómonos a que os usuarios acosen ou subornen aos editores a cambio dun lugar no directorio. Os editores que sexan sorprendidos aceptando ou solicitando subornos a cambio de listar ou promover algúns sitios inxustamente sobre outros serán removidos do directorio.

Invitamos aplicacións de todo o mundo para unirse a Curlie, incluíndo persoas que sexan propietarios, manteñan ou promovan sitios web. Os editores poden ter afiliacións comerciais relevantes ás categorías que editan e poden engadir os sitios da súa propiedade ou sitios aos que están afiliados. Con todo, é en contra das metas e políticas do Curlie que os editores engadan só os seus sitios propios ou sitios afiliados, comprometerse en destacar como moi interesantes ou calquera outra forma de auto promoción, ou excluír e pór en desvantaxe un sitio que pertenza aos seus competidores ou co propósito de danar a estes. Dentro das accións inapropiadas cóntanse excluír os sitios dos competidores do directorio só porque pertencen ao competidor ou intencionalmente editar os seus títulos ou descricións de forma que distorsionen o seu contido ou diminúa a posibilidade de que os usuarios atopen ou vexan eses sitios. Solicítaselle a un editor cun posible conflito que consulte con outros editores cando el ou ela crea que unha decisión de edición respecto dun sitio dun competidor poida ser controversia.

Nalgúns casos, a vinculación dun editor coincide co obxecto da súa participación no directorio, por exemplo Search Engine Optimization (optimización en máquinas de procura), Professional Content Providers (provedores de contidos) así como outras figuras similares, cuxa participación pode significar beneficio para o editor e o directorio. Admítese que a participación sexa de beneficio a ambos, sempre que o enfoque e a meta sexa o beneficio do Curlie e da comunidade de editores. Accións inxustas e enganosas para promover a listaxe de clientes levará a remoción dos privilexios de edición.

Bases para remover a un editor do Curlie

Ademais dos exemplos xa mencionados podemos retirar ou limitar editores á nosa discreción por algunha causa. Algunhas delas poden incluír:

Os Meta editores poden quitarlle categorías a un editor á súa discreción. O admin de Curlie pode limitar ou retirar editores á súa discreción. Os editores deben remitir calquera decisión deste tipo ao persoal do Curlie.
Por favor teña en conta que as contas expiran logo de catro meses da última edición. Os editores deben contactar admins@curlie.org para ser readmitidos se a súa conta expirou.

Información sobre dereitos de autoría (Copyright)

Participar no Curlie, e en consideración da habilidade de participar nel, vostede asigna a Curlie.org todos os dereitos de autoría e outros intereses no material que se remite ou se remitirá ao proxecto (Descricións, correo electrónico, mensaxes, organización do directorio). Curlie.org terá dereitos de non-exclusividade para usar e modificar este material. Con todo, Curlie dálle licenza non exclusiva e sen dereitos do autor para usar calquera materia que cree e presentado en Curlie. Vostede garante que ten os dereitos necesarios para autorizar a distribución e redistribución de toda materia que presentou ou presentará para a súa inclusión en Curlie. Proveralle información solicitada por Curlie.org con relación a calquera demanda que o material que presente infrinxe os dereitos dunha terceira parte.


Nada nesta guía é base de ningunha acción legal en contra do Curlie.org ou ningún das súas compañías afiliadas, empregados ou directivos. A cambio da oportunidade de servir como editor voluntario, vostede acorda declinar calquera demanda relacionada, ou derivada do seu status ou actividades como editor.

Nós exercemos total discreción ao determinar o contido e a estrutura do directorio. Podemos rexeitar, eliminar ou editar calquera entrega de información á nosa enteira discreción editorial. Esta guía e calquera outra política do Curlie poden ser cambiadas en calquera momento, con ou sen notificación.