Arte e cultura
364
Sitios sobre actividades culturais, artísticas, eventos, institucións artísticas, galerías e organizacións.
More information

categorías 10

Vexa tamén: 2

Culturagalega.org
Portal de información e entretemento. Dedicado a divulgación da lingua e cultura galegas e o apoio á industria cultural.
Albertos, Javier
Información do Fotógrafo. Biografía, exposicións actuais, documentos e galería da súa obra.
Arquitectura de Galicia
Iniciativa de catalogación da construción moderna na Comunidade. Busca por localización, por usos e por arquitectos.
Arquitectura Galega
Ofrece artigos, materiais e un dicionario e funciona coma punto de encontro do sector.
Ateneo Fotográfico
Fotos do galego José Manuel Ortigueira sobre natureza e lugares únicos.
Auditorio de Galicia
Espazo internacional para o encontro e a cultura. Programación e premios, orquestra, servizos e novas.
Busto Magdalena, Manuel
Artista oriundo de Pontevedra. Galería de pinturas e fotografías.
O catalán, lingua de Europa
Arquivo en galego sobre a lingua catalá. [PDF]
Centro de Artesanía e Deseño (Centrad)
Dependente da Deputación de Lugo. Cursos, exposicións e biblioteca.
Compostela Cultura
Entidade con información cultural sobre música, teatro e danza, cine, cursos e charlas, que se van producindo na cidade.
Comunicación e patrimonio
Creado por Artur Santos no ámbito do Doctouramento en Comunicación, da Universidade de Vigo. Trata sobre o Patrimonio Mundial da Unesco.
Consello da Cultura Galega (CGC)
Organismo estatutario encargado de promoniona-los valores culturais de Galicia. Historia, novas e boletíns.
A cova do raposo
Blog donde o autor fai unha combinación entre a poesía e o cinema.
Culturactiva
Portal cultural que contén novas, convocatorias, encontros, relatos, festivais e ocio.
Festival Castañazo Rock
Evento que se celebra no Concello de Chantada. Concertos de rock, punk e folk e xogos bravús.
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Proxecto institucional que concentra as actividades culturais na capital galega. Guía de servizos, museos e teatro.
Fundación CIEC
Promociona e difunde as artes plásticas e gráficas. Localización, cursos, exposicións e visitas.
Lobato, Xurxo
Galería de fotografías, biografía e publicacións do fotógrafo galego.
Moreiras, Baldomero
Artista Contemporáneo. O seu curriculum, obras e exposicións.
Nikola Tesla
Divulgación sobre el científico.
Proxecto Dorna
Promove a conservación e promoción do patrimonio náutico do litoral atlántico. Actualidade, catálogo e inventario, galerías e vídeos.
Silverio Rivas Alonso
Escultor galego nado en Ponteareas. Biografía, obras e publicacións.
Unión Libre
Cadernos culturais editados pola redacción da revista de revistas hispano-portuguesas.
Xoan Piñón
Fotógrafo profesional e músico galego. Traxectoria e traballos.
Culturagalega.org
Portal de información e entretemento. Dedicado a divulgación da lingua e cultura galegas e o apoio á industria cultural.
A cova do raposo
Blog donde o autor fai unha combinación entre a poesía e o cinema.
Centro de Artesanía e Deseño (Centrad)
Dependente da Deputación de Lugo. Cursos, exposicións e biblioteca.
Compostela Cultura
Entidade con información cultural sobre música, teatro e danza, cine, cursos e charlas, que se van producindo na cidade.
Consello da Cultura Galega (CGC)
Organismo estatutario encargado de promoniona-los valores culturais de Galicia. Historia, novas e boletíns.
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Proxecto institucional que concentra as actividades culturais na capital galega. Guía de servizos, museos e teatro.
Moreiras, Baldomero
Artista Contemporáneo. O seu curriculum, obras e exposicións.
Busto Magdalena, Manuel
Artista oriundo de Pontevedra. Galería de pinturas e fotografías.
Lobato, Xurxo
Galería de fotografías, biografía e publicacións do fotógrafo galego.
Albertos, Javier
Información do Fotógrafo. Biografía, exposicións actuais, documentos e galería da súa obra.
Ateneo Fotográfico
Fotos do galego José Manuel Ortigueira sobre natureza e lugares únicos.
Arquitectura de Galicia
Iniciativa de catalogación da construción moderna na Comunidade. Busca por localización, por usos e por arquitectos.
Xoan Piñón
Fotógrafo profesional e músico galego. Traxectoria e traballos.
Silverio Rivas Alonso
Escultor galego nado en Ponteareas. Biografía, obras e publicacións.
Proxecto Dorna
Promove a conservación e promoción do patrimonio náutico do litoral atlántico. Actualidade, catálogo e inventario, galerías e vídeos.
Comunicación e patrimonio
Creado por Artur Santos no ámbito do Doctouramento en Comunicación, da Universidade de Vigo. Trata sobre o Patrimonio Mundial da Unesco.
Nikola Tesla
Divulgación sobre el científico.
Festival Castañazo Rock
Evento que se celebra no Concello de Chantada. Concertos de rock, punk e folk e xogos bravús.
Fundación CIEC
Promociona e difunde as artes plásticas e gráficas. Localización, cursos, exposicións e visitas.
O catalán, lingua de Europa
Arquivo en galego sobre a lingua catalá. [PDF]
Auditorio de Galicia
Espazo internacional para o encontro e a cultura. Programación e premios, orquestra, servizos e novas.
Culturactiva
Portal cultural que contén novas, convocatorias, encontros, relatos, festivais e ocio.
Unión Libre
Cadernos culturais editados pola redacción da revista de revistas hispano-portuguesas.
Arquitectura Galega
Ofrece artigos, materiais e un dicionario e funciona coma punto de encontro do sector.

Esta categoría noutros idiomas: 91

Última actualización:
Agosto 10, 2019 at 6:55:03 UTC
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages