SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering
More information
SSR officiel side på facebook - kræver IKKE login. Foto, video, informationsmøder (begivenheder) og links til nyheder om SSR.
Rekrutteringshjemmeside for aspiranter til SSR. Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet til SSR, får du udfordringer og oplevelser, du kun finder få andre steder i forsvaret.
Artikler, plakater, brochurer, magasiner som pdf-filer, arkiv af publikationer om SSR, Patruljekompagniet og SEP (Specielle Efterretningspatruljer).
Officiel Youtube-kanal for SSR (Patruljekompagniet). Videoklip om Optagelsen til SSR, Protection Team uddannelse og missioner i Irak hvor soldater fra SSR har været anvendt.
Den 9. April har altid haft en særlig betydning for de frivillige soldater i hjemmeværnet. "Aldrig mere 9. april" siger vi stadigvæk. For Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har datoen også en anden og mere positiv betydning.
Ukendt for de fleste har Hjemmeværnet skabt en lille enhed (SSR), der er tilstrækkelig god til at kunne hjælpe forsvarets specialoperationsstyrker. Christian Brøndum, Berlingske Tidende 20. december 2008.
Træningstilstandsprøve bronzecirkel / broncecirkel. 12 minutters muskeltest. 3 gange bronzecirkel på 12 minutter muskeludholdenhedsprøve. Video fra SSR Optagelsesprøve.
De frivillige soldater i Hjemmeværnets særlige patruljekompagni (SSR) har ikke været på øvelse siden sidste år, selv om chefen for Hjemmeværnet har givet lov. Deres egne chefer fastholder driftsstop. Samarbejdsvanskeligheder? Kaptajn Nicolai Martinu forlader snart enheden som chef. - Berlingske
Hjemmeværnet stiller nu for første gang patruljefolk til rådighed for Forsvarets internationale operationer. 12 hjemmeværnsfolk er efter endt uddannelse ved Jægerkorpset, klar til at indgå i Projection Teams i Irak.
De bedste frivillige soldater i Hjemmeværnets patruljeenhed skal holde sig i ro, mens enhedens fremtid overvejes. Den ansvarlige chef vil ikke bruge store beløb på en enhed, han ikke ved, hvad han skal bruge til. - Berlingske 22. maj 2015.
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) byder velkommen til fem nye mand efter sidste uges afsluttende Optagelsesuge. 21-11-2013, Hjemmeværnskommandoen.
SSR: Specialenhed har fået tilladelse til at genoptage almindelig uddannelse, men dyrere kurser og øvelser er der stadig lukket for. Tidligere chef kalder det en »overreaktion« at sætte enheden på pause. - Berlinske.
SE VIDEO: Hen over 10 afsnit følger man en flok frivillige soldater fra hjemmeværnet i deres kamp for at komme igennem det krævende optagelsesforløb til hjemmeværnets specialenhed: SSR.
Forsvarminister Nicolai Wamme (S), Den Kommitterede for Hjemmeværnet Bjarne Lausten (S) og Chefen for Hjemmeværnet generalmajor Finn Winkler besøgte SSR ombord på MHV 903 HJORTØ under Folkemødet 2014 på Bornholm.
Sider om SSR på fmn.dk
Fritid bag fjendens linjer. Aspirant i Patruljekompagniet. historiske artikler fra FOV Nyhedsbrev 2001 om Patruljekompagniet / Hærens Operative Kommando (nu: SSR)
To aktive medlemmer af Jægerkorpset har en baggrund i hjemmeværnets specialenhed SSR. Anders har været jæger siden 2007. Tjenesten i SSR gav ham overskud til at klare den krævende optagelse til Jægerkorpset. Hjemmeværnskommandoen (2013).
Chefen for Frømandskorpset blåstempler SSR i Berlingske Tidende den 20. december 2008: "Øvelserne med SSR har vist, at de har givet os kvalitetsmæssigt et godt bidrag. Det er rigtig gode folk, og de er meget engagerede. Dem kan Hjemmeværnet virkeligt være stolte af".
Chefen for Danske Division vurderer her indsatsen fra Hjemmeværnets frivillige, som stillede talstærkt op til øvelse Night Hawk i september – den største specialoperationsøvelse i Danmark nogensinde.
Siden Den Kolde Krigs begyndelse har frivillige i Hjemmeværnet forberedt sig på at kunne observere mod en fjende og skjule sig i længere perioder i fjendeland. - Berlingske
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har indgået samarbejdsaftale med Jægerkorpset og Søværnets Frømandskorps, om i fremtiden at kunne støtte i internationale indsættelser. - udtaler Hjemmeværnskommandoen, marts 2009.
Status vedrørende Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringsenhed (SSR). SSR behandles aktuelt i pressen. Her er fakta fra Hjemmeværnskommandoen.
Der opstilles et patruljekompagni til Hærens Operative Kommando, og der oprettes patruljedelinger ved alle hjemmeværnsdistrikter. (Forsvarsministeriet Maj 2000).
AALBORG: For fjerde år i træk deltog Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) på øvelse Night Hawk 2011 hos Jægerkorpset. SSR bidrog til løsning af specialoperationsstyrkernes opgaver under øvelsen. Presse & Informationscenteret, Hærens Operative Kommando.
Hjemmeværnskommandoen juni 2007: Hjemmeværnets landsdækkende patruljekompagni har fået nyt navn og hedder nu Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR).
artikler på den private hjemmeside Krigeren.dk om SSR.
Kunstmaler Mathilde Fenger har skabt 14 oliemalerier, der skildrer Hjemmeværnet og bredden af de mange opgaver Hjemmeværnets frivillige varetager anno 2015. Maleriet "Overvågning" illustrerer Hjemmeværnets nationale specialenhed SSR.
Hjemmeværnskommandoen: Jægerkorpset og Frømandskorpset kan fremover hente støtte fra SSR, hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni, når de skal indsættes internationalt og nationalt.
Oberst: SSR har ingen opgaver. Tidligere chef for Jægerkorpset: jo de har. Både tidligere regionschef og soldater ved SSR mener at der er klart definerede opgaver for enheden, og henviser til de samarbejdsaftaler der er indgået med Frømandskorpset og Jægerkorpset. Krigeren.dk
Det landsdækkende patruljekompagni som Hjemmeværnet opstiller til Hærens Operative Kommando. Patrulje opgaver, historie, optagelseskrav, presseklip, fotos og kontakt til Patruljekompagniet.
SSR - Seneste nyheder og Nyhedsarkiv
Den 9. april for 50 år siden blev Specielle Efterretningspatruljer formelt oprettet. Læs her lykønskninger fra Forsvarchefen, Chefen for Hjemmeværnet og mange flere. Den 9. april 1959 blev Specielle Efterretningspatruljer formelt oprettet jf. skrivelse fra Forsvarskommandoen af samme dato. 50 år senere markere arvtageren SSR dagen, og her på side offentliggøres en del af de officielle lykønskninger, der er kommet ind til enheden.
Wikipedia site om Specielle Efterretningspatruljer (SEP) 1959-1994.
Artikel om SSR, af Morten Kromann Rasmussen i SOLDATEN - bladet for værnepligtige nr. 7, 2007. [PDF]
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR).
US ambassadør Rufus Gifford og UK ambassadør Vivien Life blev briefet om SSR og Hjemmeværnet under Folkemødet på Bornholm (2014).
”Har jeg hvad der skal til for at klare optagelsesforløbet til SSR?” det spørgsmål stillede 18 håbefulde aspiranter sig selv og hinanden i en tre dages intensiv fortest. Krigeren.tv har fulgt SSR med et videohold.
Hjemmeværnskommandoen, artikel i Hjemmeværnsmagasinet nr. 4, december 2009. Øvelse Night Hawk er Jægerkorpsets årligt tilbagevendende mulitinationale øvelse for specialoperationsstyrker og enablers. Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har deltaget fast siden 2007, som støtte for danske og udenlandske specialoperationsstyrker. SSR er Hjemmeværnets nationale specialeenhed, der blandt andet skal kunne støtte Forsvarets specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) med stabspersonel og patruljer, også internationalt.
2010 var et travlt år for SSR med øvelser hos både Jægerkorpset og Frømandskorpset. Chefen for Hjemmeværnet besøgte SSR under øvelse Night Hawk. Hjemmeværnsmagasinet nr. 4, december 2010.
Nyt domicil på Garderkasernen i Høvelte og ny chef kaptaj Nicolai Martinu. Hilsen fra Frømandskorpset og Chefen for Hjemmeværnet.
Artikel om optagelsen til SSR, lavet af forsvarets mediecenter under forsvarskommandoen. Link til TV-indslag på forsvarskanalen.
Wikipedia om SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering. Dynamisk tekst og links.
Uddannelse og træning af personel fra SSR: reaktionsskydninger, protection team uddannelsen ved Jægerkorpset. Video.
Joint Public Affairs Center, Øvelse Night Hawk 2016: SSR deltager endnu en gang som SOF Enabler til støtte for danske og udenlandske specialoperationsstyrker på øvelse Night Hawk. I lighed med 2014 indgår SSR som en del af en Special Operations Maritime Task Group (SOMTG).
SSR officiel side på facebook - kræver IKKE login. Foto, video, informationsmøder (begivenheder) og links til nyheder om SSR.
Officiel Youtube-kanal for SSR (Patruljekompagniet). Videoklip om Optagelsen til SSR, Protection Team uddannelse og missioner i Irak hvor soldater fra SSR har været anvendt.
Rekrutteringshjemmeside for aspiranter til SSR. Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet til SSR, får du udfordringer og oplevelser, du kun finder få andre steder i forsvaret.
Artikler, plakater, brochurer, magasiner som pdf-filer, arkiv af publikationer om SSR, Patruljekompagniet og SEP (Specielle Efterretningspatruljer).
Hjemmeværnskommandoen, artikel i Hjemmeværnsmagasinet nr. 4, december 2009. Øvelse Night Hawk er Jægerkorpsets årligt tilbagevendende mulitinationale øvelse for specialoperationsstyrker og enablers. Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har deltaget fast siden 2007, som støtte for danske og udenlandske specialoperationsstyrker. SSR er Hjemmeværnets nationale specialeenhed, der blandt andet skal kunne støtte Forsvarets specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) med stabspersonel og patruljer, også internationalt.
Chefen for Frømandskorpset blåstempler SSR i Berlingske Tidende den 20. december 2008: "Øvelserne med SSR har vist, at de har givet os kvalitetsmæssigt et godt bidrag. Det er rigtig gode folk, og de er meget engagerede. Dem kan Hjemmeværnet virkeligt være stolte af".
Joint Public Affairs Center, Øvelse Night Hawk 2016: SSR deltager endnu en gang som SOF Enabler til støtte for danske og udenlandske specialoperationsstyrker på øvelse Night Hawk. I lighed med 2014 indgår SSR som en del af en Special Operations Maritime Task Group (SOMTG).
Det landsdækkende patruljekompagni som Hjemmeværnet opstiller til Hærens Operative Kommando. Patrulje opgaver, historie, optagelseskrav, presseklip, fotos og kontakt til Patruljekompagniet.
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har indgået samarbejdsaftale med Jægerkorpset og Søværnets Frømandskorps, om i fremtiden at kunne støtte i internationale indsættelser. - udtaler Hjemmeværnskommandoen, marts 2009.
Hjemmeværnskommandoen juni 2007: Hjemmeværnets landsdækkende patruljekompagni har fået nyt navn og hedder nu Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR).
Artikel om SSR, af Morten Kromann Rasmussen i SOLDATEN - bladet for værnepligtige nr. 7, 2007. [PDF]
Forsvarminister Nicolai Wamme (S), Den Kommitterede for Hjemmeværnet Bjarne Lausten (S) og Chefen for Hjemmeværnet generalmajor Finn Winkler besøgte SSR ombord på MHV 903 HJORTØ under Folkemødet 2014 på Bornholm.
Hjemmeværnskommandoen: Jægerkorpset og Frømandskorpset kan fremover hente støtte fra SSR, hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni, når de skal indsættes internationalt og nationalt.
Den 9. April har altid haft en særlig betydning for de frivillige soldater i hjemmeværnet. "Aldrig mere 9. april" siger vi stadigvæk. For Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har datoen også en anden og mere positiv betydning.
2010 var et travlt år for SSR med øvelser hos både Jægerkorpset og Frømandskorpset. Chefen for Hjemmeværnet besøgte SSR under øvelse Night Hawk. Hjemmeværnsmagasinet nr. 4, december 2010.
Siden Den Kolde Krigs begyndelse har frivillige i Hjemmeværnet forberedt sig på at kunne observere mod en fjende og skjule sig i længere perioder i fjendeland. - Berlingske
De bedste frivillige soldater i Hjemmeværnets patruljeenhed skal holde sig i ro, mens enhedens fremtid overvejes. Den ansvarlige chef vil ikke bruge store beløb på en enhed, han ikke ved, hvad han skal bruge til. - Berlingske 22. maj 2015.
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) byder velkommen til fem nye mand efter sidste uges afsluttende Optagelsesuge. 21-11-2013, Hjemmeværnskommandoen.
To aktive medlemmer af Jægerkorpset har en baggrund i hjemmeværnets specialenhed SSR. Anders har været jæger siden 2007. Tjenesten i SSR gav ham overskud til at klare den krævende optagelse til Jægerkorpset. Hjemmeværnskommandoen (2013).
Status vedrørende Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringsenhed (SSR). SSR behandles aktuelt i pressen. Her er fakta fra Hjemmeværnskommandoen.
Oberst: SSR har ingen opgaver. Tidligere chef for Jægerkorpset: jo de har. Både tidligere regionschef og soldater ved SSR mener at der er klart definerede opgaver for enheden, og henviser til de samarbejdsaftaler der er indgået med Frømandskorpset og Jægerkorpset. Krigeren.dk
SSR: Specialenhed har fået tilladelse til at genoptage almindelig uddannelse, men dyrere kurser og øvelser er der stadig lukket for. Tidligere chef kalder det en »overreaktion« at sætte enheden på pause. - Berlinske.
Artikel om optagelsen til SSR, lavet af forsvarets mediecenter under forsvarskommandoen. Link til TV-indslag på forsvarskanalen.
US ambassadør Rufus Gifford og UK ambassadør Vivien Life blev briefet om SSR og Hjemmeværnet under Folkemødet på Bornholm (2014).
Nyt domicil på Garderkasernen i Høvelte og ny chef kaptaj Nicolai Martinu. Hilsen fra Frømandskorpset og Chefen for Hjemmeværnet.
SSR - Seneste nyheder og Nyhedsarkiv
De frivillige soldater i Hjemmeværnets særlige patruljekompagni (SSR) har ikke været på øvelse siden sidste år, selv om chefen for Hjemmeværnet har givet lov. Deres egne chefer fastholder driftsstop. Samarbejdsvanskeligheder? Kaptajn Nicolai Martinu forlader snart enheden som chef. - Berlingske
Sider om SSR på fmn.dk
AALBORG: For fjerde år i træk deltog Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) på øvelse Night Hawk 2011 hos Jægerkorpset. SSR bidrog til løsning af specialoperationsstyrkernes opgaver under øvelsen. Presse & Informationscenteret, Hærens Operative Kommando.
Kunstmaler Mathilde Fenger har skabt 14 oliemalerier, der skildrer Hjemmeværnet og bredden af de mange opgaver Hjemmeværnets frivillige varetager anno 2015. Maleriet "Overvågning" illustrerer Hjemmeværnets nationale specialenhed SSR.
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR).
Den 9. april for 50 år siden blev Specielle Efterretningspatruljer formelt oprettet. Læs her lykønskninger fra Forsvarchefen, Chefen for Hjemmeværnet og mange flere. Den 9. april 1959 blev Specielle Efterretningspatruljer formelt oprettet jf. skrivelse fra Forsvarskommandoen af samme dato. 50 år senere markere arvtageren SSR dagen, og her på side offentliggøres en del af de officielle lykønskninger, der er kommet ind til enheden.
”Har jeg hvad der skal til for at klare optagelsesforløbet til SSR?” det spørgsmål stillede 18 håbefulde aspiranter sig selv og hinanden i en tre dages intensiv fortest. Krigeren.tv har fulgt SSR med et videohold.
Chefen for Danske Division vurderer her indsatsen fra Hjemmeværnets frivillige, som stillede talstærkt op til øvelse Night Hawk i september – den største specialoperationsøvelse i Danmark nogensinde.
Wikipedia site om Specielle Efterretningspatruljer (SEP) 1959-1994.
Der opstilles et patruljekompagni til Hærens Operative Kommando, og der oprettes patruljedelinger ved alle hjemmeværnsdistrikter. (Forsvarsministeriet Maj 2000).
SE VIDEO: Hen over 10 afsnit følger man en flok frivillige soldater fra hjemmeværnet i deres kamp for at komme igennem det krævende optagelsesforløb til hjemmeværnets specialenhed: SSR.
Fritid bag fjendens linjer. Aspirant i Patruljekompagniet. historiske artikler fra FOV Nyhedsbrev 2001 om Patruljekompagniet / Hærens Operative Kommando (nu: SSR)
artikler på den private hjemmeside Krigeren.dk om SSR.
Ukendt for de fleste har Hjemmeværnet skabt en lille enhed (SSR), der er tilstrækkelig god til at kunne hjælpe forsvarets specialoperationsstyrker. Christian Brøndum, Berlingske Tidende 20. december 2008.
Hjemmeværnet stiller nu for første gang patruljefolk til rådighed for Forsvarets internationale operationer. 12 hjemmeværnsfolk er efter endt uddannelse ved Jægerkorpset, klar til at indgå i Projection Teams i Irak.
Uddannelse og træning af personel fra SSR: reaktionsskydninger, protection team uddannelsen ved Jægerkorpset. Video.
Træningstilstandsprøve bronzecirkel / broncecirkel. 12 minutters muskeltest. 3 gange bronzecirkel på 12 minutter muskeludholdenhedsprøve. Video fra SSR Optagelsesprøve.
Wikipedia om SSR - Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering. Dynamisk tekst og links.
Sidst opdateret:
januar 28, 2018 at 8:45:05 UTC
Samfund
Sport
All Languages
Kultur
Erhverv
Edb
Spil
Sundhed
Hus og hjem
Nyheder
Fritid
Reference
Regional
Videnskab
Netbutikker