Curlie

Poradnik odźwiernego

Kto to jest odźwierny (Greenbuster)?

Uprawnienia odźwiernego dają możliwość redagowania poczekalni w obszarach katalogu, do których redaktor normalnie nie mógłby otrzymać pełnych praw redaktorskich z powodu braku odpowiedniego doświadczenia. Dają one okazję do rozwijania i rozszerzania zdolności redaktorskich.

Celem tego uprawnienia jest:

Uprawnienie to zostało zaproponowane w Greenbusters Project, gdzie grupa redaktorów postanowiła pomóc w zredukowaniu ilości stron czekających w poczekalni oraz pomóc nowym redaktorom. Więcej informacji: Test: Team Projects: Past Projects: Greenbusters.

Jakie są uprawnienia odźwiernego?

Odźwierny może:

Odźwierny nie może edytować stron już dodanych, tworzyć nowych kategorii oraz używać innych funkcji, które są związane ze stronami zredagowanymi.

Jak wybrać odpowiednią dla siebie kategorię?

Ideą tego uprawnienia jest umożliwienie redagowania rozległych kategorii Katalogu, ponieważ właśnie tam istnieją największe kolejki w poczekalni. Dlatego też, „Potrzebna pomoc” jest miejscem, do którego powinieneś zajrzeć przy składaniu wniosku o redagowanie, ponieważ pomoc odźwiernego przy kategoriach, w których poczekalnie są puste nie jest potrzebna.

Generalnie staraj się składać wnioski o redagowanie dość dużych kategorii. Nie przejmuj się ilością stron już zredagowanych, ponieważ i tak nie możesz się nimi zajmować. Pamiętaj jednak, że liczba ‘zielonych’ początkowo może wprowadzić w osłupienie. Jeśli jesteś mało doświadczonym redaktorem, wybieraj kategorie nieco mniejsze. Wszystko przychodzi z czasem, a prośba o obszerną kategorię, przy skromnym doświadczeniu redaktorskim, może zostać odrzucona.

Na przykład, jeżeli redagujesz World: Polski: Kultura i sztuka: Muzyka: Gatunki: Jazz, złóż wniosek o odźwiernego w World: Polski: Kultura i sztuka: Muzyka.

Nie bój się również składać wniosku o prawa odźwiernego w kategoriach mających kilku redaktorów. To, że dany redaktor redaguje daną kategorię nie zawsze oznacza, że przykłada wielką wagę do stron niezredagowanych.

Odźwiernym można być w kilku kategoriach.

Dodane przez Ciebie strony widnieją jako „wstępnie zredagowane” i oczekują na akceptację przez redaktorów, którzy posiadają pełne prawa redagowania danej kategorii. W przeciwieństwie do Greenbusters Project, nikt nie jest zobowiązany, aby oceniać Twoją pracę. Jeśli chcesz, aby ktoś to zrobił poproś o to redaktora danej kategorii lub redaktorów we wątku na forum Tutaj sprawdzimy Twoją kategorię.

Wszystkie Twoje czynności redakcyjne jako odźwiernego są zapisywane w twoich kronikach redagowania.

Strony „wstępnie zredagowane” nie są widoczne publicznie, ani też nie są udostępniane w cotygodniowym pliku RDF.

Czy istnieje dodatkowy poradnik dla odźwiernego?

Odźwierny powinien kierować się Poradnikiem redaktora Curlie oraz wszystkimi poradami i wskazówkami odnoszącymi się do danej kategorii.

Uwaga: Odźwierny nie powinien zajmować się uaktualnieniami stron oraz dodawać stron, które już są wpisane do danej kategorii. Obecnie system nie pozwala na duplikaty stron „wstępnie zredagowanych” i już wpisanych. Dlatego, jeśli uaktualnisz istniejącą stronę, jej status zostanie zmieniony na „wstępnie zredagowaną”, a sama strona zostanie usunięta z pliku RDF.

Jak mogę zostać odźwiernym?

Poproś o nową kategorię używając formularza o redagowanie nowych kategorii i wybierając jako rodzaj uprawnień „odźwierny”. Możesz to także zrobić poprzez odnośnik z Twojego pulpitu redakcyjnego „Wniosek o redagowanie dodatkowych kategorii”.

Jak mogę otrzymać prawa do pełnego redagowania kategorii, której jestem odźwiernym?

Wyślij wniosek o pełne prawa do redagowania kategorii. Jeśli pracowałeś sumiennie i dobrze, zgodnie z poradnikiem redaktora, zostaną przyznane Ci pełne prawa do redagowania. Nie proś jednak bezpośrednio metaredaktora o zwiększenie uprawnień, użyj do tego celu formularza o prawo redagowania nowych kategorii.