Curlie

Směrnice Greenbuster

Co jsou Greenbuster práva?

Tato práva umožňují editorům bez Editall práv editovat Nezařazené odkazy ve frontě ve velmi široké oblasti adresáře. Dávají editorům příležitost k rozšíření jejich editačních schopností tím, že jim poskytují omezené možnosti editování v mnoha různých nebo velkých kategoriích, a kde by neměla být poskytnuta plná práva na editaci kvůli nedostatku zkušeností.

Cíle těchto Greenbuster práv jsou:

Tato práva se opírají o Greenbuster projekt, kterým skupina editorů začala pomáhat snížit Nezařazené odkazy a nabídla zároveň pomoc novým editorům. Viz: Test: Team Projects: Past Projects: Greenbusters (v angličtině) pro více informací.

Co může Greenbuster dělat?

Greenbuster editor může dělat následující:

Greenbuster editoři nemají možnost editovat zařazené odkazy, vytvářet nové kategorie, měnit prioritní řazení odkazů v kategorii, nebo nemají k dispozici jakoukoliv jinou funkci, která by mohla změnit výsledný pohled na kategorii.

Jak si vybrat kategorii jako Greenbuster?

Myšlenka je, aby lidé editovali na velmi vysoké úrovni adresáře, protože to je místo, kde je největší počet nezkontrolovaných Nezařazených odkazů. Pokud si vyberete kategorii, která nemá nezkontrolované Nezařazené odkazy, nebude žádost o tato práva akceptována.

Obecně platí, že Greenbuster editoři jsou používáni u velkých kategorií, které jsou poměrně vysoko v hierarchii adresáře. Nenechte se odradit tím, že počet již zařazených odkazů je velký, protože je stejně nebudete moci upravovat. Nicméně, podívejte se na počet Nezařazených odkazů v kategorii a zařiďte se podle svých zkušeností. Jste-li relativně nezkušený editor, vyhněte se žádosti na top nebo o stupeň nižší kategorii. Zahajte nižší kategorií a postupně se přesouvejte výš. Pokud si myslíte, že jste si ukousli příliš velké sousto, můžete zrušit svoji žádost a zkusit nižší kategorii.

Např., pokud editujete v World: Česky: Kultura: Hudba: Styly: Jazz: Swing, můžete požádat o Greenbuster práva pro její nadřazenou kategorii World: Česky: Kultura: Hudba: Styly.

Také se není třeba stydět požádat o Greenbuster práva v kategorii, která se zdá mít dostatečný počet uvedených editorů. To, že je v kategorii uveden editor neznamená, že se plně věnuje všem Nezařazeným odkazům. Např. World/Česky/Počítače/Bezpečnost má mnoho Nezařazených odkazů a mnoho z nich je dobrých a kvalitních. I když existuje několik editorů uvedených v této kategorii, mohla by opravdu využít služeb některého editora s Greenbuster právy.

Můžete být Greenbuster editorem ve více než jedné kategorii.

Vaše Greenbuster odkazy budou přezkoumány a zařazeny rezidentními editory či jinými, kteří mají práva k této kategorii. Na rozdíl od Greenbuster projektu, nikdo není povinen dávat zpětnou vazbu na své změny. Pokud chcete někoho požádat k přezkoumání vaší editace, můžete požádat rezidentního editora ketegorie, podat žádost na "category check" v threadu "New Editor" (v angličtině) nebo spustit nový podproces v World/Česky na diskuzním fóru.

Všechny Greenbuster úpravy jsou zaznamenány ve vašem editorském protokolu.

V této chvíli Greenbuster odkazy nejsou viditelné pro veřejnost a nejsou zahrnuty v týdenním RDF exportu.

Existují nějaké další pokyny pro Greenbuster editory?

Greenbuster editoři dodržují směrnice a všechny platné pokyny pro příslušné kategorie.

Poznámka: Greenbuster editor by neměl aktualizovat Public Flags odkazy a přidávat odkazy, které již jsou v kategorii schváleny. V současné době systém neumožňuje duplikáty mezi schválenými a Greenbuster odkazy. Takže pokud aktualizujete existující URL, takový odkaz se změní na Greenbuster záznam, a odkaz bude odstraněn z RDF exportu. To je špatné.

Jak se mohu stát Greenbuster editorem?

Pomocí odeslání Formuláře požadavku na novou kategorii. Vyberte typ práva "Greenbuster". Tento formulář může být rovněž přístupný z vašeho Hlavního panelu v odkazu s názvem "Požadavek na editorství další kategorie". Tři příklady webových stránek nejsou vyžadovány při požadavku na Greenbuster.

Jak změnit Greenbuster editora na plného editora kategorie?

Zašlete žádost o novou kategorii. Pokud děláte svou práci v Greenbuster kategorii dobře, mohou být práva rozšířena na plné editování kategorie.