Curlie

Dane RDF Curlie Katalogu

Zrzuty RDF bazy Curlie są udostępnione do darmowego pobrania.

Zwróć uwagę, że pliki RDF mogą mieć dość duży rozmiar. Twoja przeglądarka może też mieć problemy z ich pobraniem: może próbować je rozpakować lub interpretować, zamiast pobierać.

Zmiany w formacie plików RDF są zebrane tutaj (ang.). Sprawdzaj je od czasu do czasu.

Jeśli masz pytania odnośnie pobierania danych Curlie odwiedź stronę z FAQ w sekcji pomocy Curlie.

Wszystkie pliki, które udostępniamy znajdują się tutaj. Te najczęściej używane zebrane są poniżej.

Dane Curlie (RDF) są obecnie niedostępne z powodu problemów technicznych. Odwiedź nasze forum, aby uzyskać wiadomości i dalsze informacje.

Możesz być również zainteresowany danymi z poniższych stron (nie będących częścią Curlie; proszę kontaktować się z nimi bezpośrednio w przypadku wszelkich uwag lub pytań):