Curlie

Jak navrhnout odkaz do Curlie

Curlie je webový adresář internetových zdrojů. Webový adresář je něco jako obrovská příruční knihovna. Adresář je hierarchicky a předmětově uspořádaný - od širokých okruhů ke specifickým. Curlie je udržovaný komunitou editorů, kteří ohodnotí odkazy pro zahrnutí do adresáře. Editoři jsou naši experti a všechny stránky jsou podřízené editorskému ohodnocení.

Staráme se o kvalitu Curlie. Nejsme vyhledávací nástroj a snažíme se být katalog velmi výběrový. Nezařazujeme všechny odkazy, tak to prosím neberte osobně, pokud nebude váš odkaz zařazen. Náš cíl je dělat adresář co nejvíce užitečný pro naše uživatele, nemáme adresář zahrnující všechny (nebo co nejvíce) odkazy, které by třeba mohly být zaznamenané nebo sloužit jako propagační prostředek k již zařazeným.

Pro udržení hladkého běhu Curlie a jako pomůcku pro vykonávání naší editorské činnosti nezávisle, jsme připravili politiku pro uvažování nad zařazovanými odkazy. Můžeme odmítat, vymazávat nebo editovat odkazy, které poruší tuto politiku nebo pokud jinak věříme, nezávisle, že by neměly být zahrnuty v adresáři. Můžeme také odmítnout, vymazat nebo zablokovat jiné odkazy, které zjistíme jako spojené s uživatelem, který porušil tuto politiku.

Měli byste mít na paměti několik věcí pro porozumění této politice a předkládáme kroky, se kterými se můžete seznámit než odkaz navrhnete. Opomenutí porozumění a nenásledování těchto poučení může skončit odmítnutím zařazení odkazu.

Krok 1.

Zkuste rychlé hledání v adresáři na curlie.org (hlavní stránka Curlie) pro ujištění, že vaše stránky už nejsou zařazeny. To všem ušetří čas.

Krok 2.

Určuje, zda je odkaz vhodný k zařazení do Curlie:

Nalezněte jedinou nejlepší kategorii pro vaše stránky. Curlie má obrovský soubor předmětů pro váš výběr. Vy byste měli navrhnout stránky do jediné nejvýznamnější kategorie. Stránky navrhnuté do nepatřičných nebo nesouvisejících kategorií mohou být odmítnuté nebo odstraněné.

Poznámka: Některé kategorie nemají odkazy "Navrhnout URL" nebo "Aktualizovat zařazený odkaz". Tyto kategorie nepřijímají stránky, takže byste měli najít přesnější kategorii pro vaše stránky.

Krok 3.

Jakmile jste vybrali nejlepší kategorii pro vaše stránky, jděte přímo do té kategorie na curlie.org a pak klikněte na "Navrhnout URL" . Opatrně následujte poučení na podacím formuláři. Popisy stránek by měly popisovat obsah stránek výstižně a přesně. Neměli by být propagační ke skutečnosti. Navrhnutý propagační popis spíše než objektivní může významně zdržet napsání správného popisu nebo vaše stránky nemusí být zařazeny. Auto-odesílací software je (a vždy byl) porušení této procedury. Stránky navrhnuté automaticky jsou označeny a vymazány poté co je odkaz přijat, bez zpravení vás. Trvalé automatické navrhování nás může přinutit zakázat vaše jiné stánky v Curlie, protože my poskytujeme zdroje skutečným lidským bytostem.

Procedura po navrhnutí stránek

Curlie editor zhodnotí vaše odkazy, jestli je je možné zahrnout do adresáře. V závislosti na takových faktorech jako objem odkazů ve zvláštní kategorii, to může trvat i několik týdnů nebo více než jsou vaše odkazy zhodnocené. Prosím navrhujte URL pro Curlie jen jednou. Znovu, různé názvy stejných nebo příbuzných stránek mohou skončit vyloučením a/nebo vymazáním i všech přičleněných stránek. Maskování vašich stránek a navrhování stejných URL více než jednou není povolené.

Aktualizování vašich odkazů

Jestliže stránky byly přijaty pro zařazení do adresáře, ale vy nejste spokojení jak je odkaz popsaný nebo otitulovaný, můžete jít do kategorie, kde je zaznamenaný, a kliknout na "Aktualizovat zařazený odkaz". Jestliže nejste spokojení s kategorií, ve které jsou vaše stránky zaznamenané, můžete poslat e-mail editorovi kategorie, který vysvětlí váš nesouhlas. Buďte zdvořilý a civilizovaní - hrozby nebo hrubé chování nebudou tolerovány.

Pokud (ale jen když) nejste spokojení s editorovou odezvou, pak můžete použít "odezvový" (feedback) odkaz "Nahlásit zneužití/spam" v záhlaví kategorie a "odvolat" se proti editorovým rozhodnutím. Buďte přesní ohledně vašeho nesouhlasu (zahrňte proč věříte, že editorova odezva je neadekvátní). Poznámky odeslané přes "odezvový" odkaz jsou zhodnocené Curlie správci, kteří udělají konečné rozhodnutí. My vezmeme celou odezvu vážně a zvážíme ji. Ale prosím pamatujte si, že my musíme pracovat nezávisle a dělat kompromisy, pokud jde o to jak dělat Curlie co nejvíce užitečný - žádné záležitosti a rozhodnutí, které my děláme, nemohou nikdy uspokojit každého.

Dostávání vašich stránek do portálů a vyhledávacích nástrojů, které používají Curlie Data

Jestliže byly stránky přijaty pro zařazení do Curlie, mohou se od 2 týdnů do několika měsíců objevit i na partnerských stránkách, které používají Curlie data. Na takových stránkách jako stovky jiných míst. My děláme aktualizace z dostupných dat týdně, ale každý partner má vlastní aktualizační rozvrh.

Editorská nezávislost

Prosím chápejte Curlie jako užitečný zdroj pro uživatele, který vyžaduje širokou editorskou nezávislost v určování obsahu a struktury adresáře. Tato nezávislost se váže (bez omezení) na to, jak stránky zařazovat, kde v adresáři jsou stránky umístěné, zda a kdy zařazovat víc než jeden odkaz na stránky, kdy spojit hluboko vnořené odkazy, jak definovat obsah titulu a popis stránek. Navíc, polohové umístění v adresáři je podřízené změně nebo vymazání při přeuspořádávání adresáře. Neměli byste se spoléhat na nějaký aspekt polohového zahrnutí v adresáři. Prosím chápejte, že editoři nemohou vždy zacházet se stránkami stejně. Nemusíte vždy souhlasit s našimi výběry, ale doufáme, že uznáte, že se chovámě fér a rozumně.

Curlie tým vítá poznámky a odezvu o adresáři obecně. Prosím dejte nám vědět co si myslíte, a jak se můžeme zlepšit. Díky!

Pokračovat na hlavní stránku Curlie na curlie.org - Tady můžete najít kategorii pro navrhnutí odkazu.