Curlie

Een site voorstellen aan Curlie

Curlie is een index van informatiebronnen op het internet. Een webindex is iets als een gigantische referentiebibliotheek, hiërarchisch georganiseerd op onderwerp, van breed tot specifiek. Curlie wordt onderhouden door redacteur-vrijwilligers die sites beoordelen voor opname in de index. Zij zijn onze experts, en alle inzendingen worden door deze redacteurs beoordeeld.

Wij geven bijzonder om de kwaliteit van Curlie. Wij zijn geen zoekmachine, en zijn er trots op dat wij selectief zijn in de opname van sites. We aanvaarden niet alle sites, dus neem het niet persoonlijk als de site die je voorstelt niet wordt geaccepteerd. Ons doel is om de index zo nuttig mogelijk te maken voor onze gebruikers, en niet om alle (of zelfs bijna alle) sites die vermeld zouden kunnen worden op te nemen. Promotionele overwegingen voor de vermelde sites zijn nooit van belang bij de beoordeling.

Om Curlie vlot te laten lopen en om onze redactiewerkzaamheden te ondersteunen hebben wij richtlijnen opgesteld voor de indiening van sites ter overweging. Wij kunnen voorgestelde sites weigeren wanneer deze onze richtlijnen overtreden, of wanneer deze, in onze overweging, niet in de index dienen te worden opgenomen. We behouden ons ook het recht voor om andere sites die geaffilieerd zijn met een gebruiker die de richtlijnen heeft overtreden te weigeren of uit de index te verwijderen.

Neem de tijd om deze richtlijnen te lezen, en de juiste methode voor het voorstellen van een site te begrijpen, alvorens te beginnen.  Het niet correct volgen van deze aanwijzingen zal in het algemeen leiden tot afwijzing van de voorgestelde site.

Stap één

Zoek even in de index op curlie.org om er zeker van te zijn dat de site nog niet is opgenomen. Dit bespaart iedereen tijd.

Stap twee

Bepaal of de site geschikt is voor opname in Curlie:

Stap drie

Vind de beste categorie voor de site. Curlie heeft een enorm scala aan onderwerpen om uit te kiezen. Een site dient slechts te worden voorgesteld in de ene meest relevante categorie. Sites die worden toegedragen aan ongeschikte of niet verwante categorieën kunnen worden geweigerd of verwijderd.

NB: Sommige categorieën hebben geen "URL aanmelden" link. Deze categorieën accepteren geen aanmeldingen, hetgeen betekent dat je een andere (meestal meer specifieke) categorie dient te vinden om de site in voor te stellen.

Je hebt nu de beste categorie voor de site gevonden. Klik bovenaan de pagina voor die categorie op de link "URL aanmelden". Volg de aanwijzingen op het aanmeldingsformulier zorgvuldig. Beschrijvingen van sites dienen die inhoud en het onderwerp van een site beknopt en nauwkeurig te beschrijven. Ze zijn niet promotioneel van aard. Aanmelding van een promotionele omschrijving in plaats van een objectieve, goed geschreven beschrijving kan de opname van een site aanzienlijk vertragen, of kan in sommige gevallen zelfs leiden tot weigering van de site. Software voor het automatisch aandienen van sites is een schending van deze richtlijn. Automatisch aangemelde sites worden gemarkeerd en verwijderd na indiening van het formulier, zonder verdere kennisgeving. Aanhoudende geautomatiseerde aanmeldingen kunnen ons ertoe dwingen om verdere aanmeldingen te blokkeren, zodat wij onze middelen kunnen richten op beoordeling van sites die met zorg door echte mensen zijn voorgesteld.

Bijwerken van een vermelding

Als een site opgenomen is in de index, maar de omschrijving of titel onjuist is, dan kan een verzoek voor bijwerking worden ingediend middels de "bijwerken vermelding" link op de categorie-pagina. Als de categorie waarin de site vermeld is niet de juiste is, vermeld dan de reden waarom, en stel een geschiktere categorie voor. Wees beleefd en beschaafd – bedreigend of beledigend gedrag wordt niet getolereerd.

Portalen en zoekmachines die Curlie data gebruiken

Wanneer een site is toegevoegd aan Curlie kan het van weken tot maanden duren voordat deze wordt vermeld op partnersites die Curlie data gebruiken, zoals deze gebruiken. Wij stellen vernieuwde data wekelijks beschikbaar, maar elke partner heeft zijn eigen updatemethodologie.

Redactievrijheid

Het tot een nuttige bron maken van Curlie vergt dat wij een brede redactievrijheid uitoefenen in het bepalen van de inhoud en structuur van de index. Deze vrijheid omvat (maar is niet beperkt tot) de selectie en plaatsing van sites, het eventueel opnemen van meer dan één link naar dezelfde site, wanneer deep-linken van toepassing is, en de opstelling van de titel en beschrijving van de sites. Bovendien is de plaatsing van een site in de index voortdurend onderhevig aan verandering or verwijdering, naar ons eigen goeddunken. Vertrouw niet op enig aspect van een opname in de index. Begrijp dat het niet altijd mogelijk is dat redacteuren, werkend binnen hun redactievrijheid, alle voorstellen op precies dezelfde manier verwerken. Niet iedereen zal het altijd eens zijn met onze keuzen, maar we hopen dat het duidelijk is dat we altijd ons best doen om eerlijk en redelijk te werk te gaan.

Het Curlie team verwelkomt opmerkingen en feedback over de index in het algemeen. Laat ons weten wat je denkt, en hoe we onze werkwijzen kunnen verbeteren. Bedankt!

Ga naar Curlie op curlie.org - Start hier om een geschikte categorie te vinden om een site in voor te stellen.