Curlie

Obsah

Editování v Curlie může být zábavná a uspokujující zkušenost. Začleněním do Curlie pomáháte budovat nejobsáhlejší a nejrozšiřovanější adresář na Internetu. Curlie je různorodá komunita editorů reprezentovaná mnoha národy, kulturami a zájmy. Společnou hodnotou je zájem ve vytváření nezaujatého, objektivního zdroje pro rozsáhlou veřejnost, plně zahrnující šíři a hloubku lidského vědění a reprezentující všechna témata a pohledy.

Směrnice Curlie nastiňují zásady a požadavky určující editorský obsah a aktivity komunity Curlie. Po všech editorech se žádá, aby dodržovali směrnice a používali je jako základ pro dobrá editorská rozhodnutí a zvážení zdravého rozumu. Někde jsou přesně daná pravidla, jinde jsou směrnice dostatečně obecné, aby umožnily uplatnění ve specifických a zvláštních situacích. Ač je nezbytné být v jednotě s těmito směrnicemi, je stejně tak nezbytné, aby nebyly uplatňovány tak útlocitně, že dojde k obětování uživatelského přátelství za editorskou čistotu. Používejte tyto směrnice jako základ pro editorská rozhodnutí, stejně jako pro specifické popisy kategorií. Vždy mějte na paměti koncového uživatele.

Směrnice nabízejí editorské základy, ale nezahrnují všechny editační možnosti a zvláštní okolnosti. Editoři by se měli obracet na Editorské zdroje (ERZ), kde jsou ukázány a nabízeny postupy, příklady a další tipy a rady jak na co. Máte-li i po prostudování těchto zdrojů otázky, zveřejněte je v jednom z editorských fór. Ne-editoři by měli využít veřejné fórum Curlie, kde jsou editoři k dosažení k zodpovězení otázek o Curlie.

Každá část těchto směrnic je popsána zde:

Výběr a hodnocení www stránek

Popisování www stránek

Řazení stránek

Udržování odkazu

Editorské informace

Doplňkové směrnice

Kromě těchto hlavních směrnic se Curlie editoři řídí také směrnicemi přístupových práv a směrnicemi pro specifické kategorie.