Curlie

Účty

Obsah této části:

Jeden editor, jedna osoba

Účet editora ODP je vytvořen výhradně pro použití osobě, která o něj požádala. Účty je zakázáno propůjčovat příbuznému, spolupracovníkovi, či kamarádovi; vyzvěte je, aby raději sami zažádali o jejich vlastní účet. Účty, o kterých bude zjištěno, že se o ně dělí více osob, budou odstraněny.

Pro každého človeka je povolen pouze jeden účet ODP. Dřívější editoři, pokud skončili z nedostatku času, rezignovali nebo byli odstraněni, by měli zaslat formulář znovuobnovení účtu. Dřívejší editoři, kteří se znovu zapojili do ODP pod novým účtem, nebo osoby s více editorskými účty, mohou být navráceni k původní identifikaci (ID), omezeni na jeden účet nebo kompletně odstraněni po projednání meta editorů a zaměstnanců ODP.

Z technických důvodů a z důvodů zachování záznamu editace a kontrol účtu nejsme schopni změnit uživatelovu ID poté, co byla schválena.

Prošlé účty a znovuzačlenění

Váš účet zůstává aktivní, pokud jakkoliv editujete v průběhu 4 měsíců. Účty vyprší, pokud nebyla provedena editace v průběhu 4 měsíců, i když jste byli řihlášeni. Můžete zažádat o znovuzačlenění vyplněním formuláře znovuobnovení účtu. Pokud jste byli editory s dobrou pověstí, je pravděpodobné, že váš účet bude obnoven. Byl-li váš účet pozastaven nebo jste obdrželi varování pro chabé nebo nesprávné editování, pak může být dohodnuto tentoúčet neobnovit. Ve všech případech obnovujeme editorská práva (celá nebo častečná) podle našeho rozhodnutí a můžeme se rozhodnout bez udání důvodu prošlý účet neobnovit. Editoři by měli kontaktovat buď zaměstnance ODP nebo meta editora, pokud mají otázky ohledně znovuzavedení účtu.

Rezignace na účet

Pokud se rozhodnete od nás odejít, můžete nechat váš účet vypršet nebo svůj účet sami zrušit. Sami ho zrušíte tím, že kliknete na odkaz "Vzdát se editorství kategorie" na Panelu nástrojů. Zaškrtněte políčko "Editor", ve spodní části vysvětlete, proč se vzdáváte pozice a odešlete. Není potřeba zatrhávat možnost vzdání se editorství v kategoriích, které editujete. Zaškrtnutí políčka "editor" to udělá za vás. Budete vyzváni systémem k potvrzení žádosti. Poté, co rezignujete, nebudete mít možnost zpětného přihlášení. Rozhodnete-li se znovu zapojit do ODP, můžete zaslat vaši žádost o znovuzařazení formulářem znovuobnovení účtu.

Odstranění účtu

Kromě jinde zmíněných příkladů, můžeme odstranit editory nebo pozastavit jejich editorská práva (plně nebo částečně) naším rozhodnutím, z jakéhokoliv důvodu. Takové důvody mohou obsahovat, ale nejsou nezbytně obsaženy, jako následující:

Účty editorů mohou být odstraněny meta editory pouze po důsledné diskusi, vyhodnocení a dohodě na výsledku. Zaměstnanci ODP prověří všechna rozhodnutí meta editorů ohledně odstranění účtu. Meta editoři a zaměstnanci ODP mohou změnit práva editora editovat jednu nebo více kategorií nebo podobně omezit editorská práva podle jejich úsudku. Mohou také odstranit editora z ODP natrvalo. Editoři mohou zaslat poznatky ohledně takových rozhodnutí zaměstnancům ODP.

Příbuzné směrnice: