Curlie

Směrnice zvláštních stránek

Obsah této části:

Tyto směrnice se vážou k přidávání specifických typů stránek. Pomohou zajistit, aby se materiál přidaný do Curlie vložil do adresáře správně.

Pro dospělé (Adult)

Kategorie Pro dospělé (Adult) je určena pro stránky, které obsahují explicitní sexuální materiál, který není v jakémkoliv smyslu vhodný pro děti. Je to jediná kategorie, která není přístupná z hlavní stránky Curlie a každá stránka v této kategorii má příznak PICS k umožnění zkonfigurování internetového prohlížeče pro znepřístupnění takových stránek. Kategorie Pro dospělé (Adult) v první řadě (ale ne výlučně) obsahuje různé druhy erotické literatury a odkazy na stránky, které ukazují nebo inzerují explicitně sex nebo nahotu se záměrem vzrušovat, spíše než výhradně informovat nebo vzdělávat. Podívejte se na směrnice Pro dospělé (Adult) a jejich Adult FAQ pro více detailů týkajících se obsahu určeného dospělým. Je tam i vysvětlen rozdíl mezi kategoriemi Pro dospělé (Adult) a dalšími oblastmi Curlie.

Kids & Teens

Kategorie Kids & Teens (Děti a mládež) je zcela oddělený adresář s vlastní společenskou strukturou a směrnicemi. Stránky oslovující mladší 18 let mohou být uvedeny v obou adresářích.

Vnořené (deeplinking) stránky jsou podstránky příslušné hlavní URL adresy.

Obecné pravidlo: V drtivé většině kategorií a větví jsou vnořené stránky spíš výjimka než pravidlo. Vnořené stránky by měly nabídnout obsah, který je jedinečný a extrémně užitečný v nějaké zvláštní kategorii. Nejsou žádná přísná pravidla, týkající se typu stránek, které by měly nebo neměly být vnořené. Za předpokladu, že vnoření na příslušné adrese nabízí extrémně užitečný a jedinečný obsah a může mít přidanou hodnotu v adresáři v několika případech (např. kategorie s velmi úzce zaměřeným obsahem a kde na odkazovaném webu je obsah typicky skrývaný uvnitř větších stránek). Nicméně, editoři by měli být velmi rozvážný, kdy přidat zvláštní vnořené stránky. Jestliže jste nejistí v přidávání vnořených stránek, zeptejte se zkušeného editora nebo meta editora, na radu nebo informaci. Nakonec si všechny vnořené stránky nechte schválit.

Pro další informace ohledně vnořených stránek se podívejte na článek z května 2001, kde je tato otázka řešena v DMOZ (Curlie) informačním bulletinu.

Vícenásobné vložení stránky

Většina stránek se hodí dokonale do jedné kategorie. Curlie kategorie jsou specializované dost na to, že byste ve většině případů neměli mít problém se zařazením stránky do jediné kategorie. Jestliže stránky nabízí mnoho různých věcí, měly by být zařazeny v obecnější nebo nadřazené kategorii. Stránky se musí přímo týkat rozsahu kategorie, ve kterém je zařazujete. Příslušnou kategorii poradí aktuální rozsah a obsah stránek. Například, jestliže máte US stránky "Historie americké revoluce, občanská válka a prezidenti", neměli byste tyto stránky zařadit v každé jedné z těchto podkategorií, ale pouze v hlavní kategorii jako Society: History: By Region: North America: United States.

Je ovšem několik okolností, za kterých by stránky mohly být uvedené ve více než jedné kategorii.

Nicméně, vícenásobné vložení by měla být spíš výjimka než pravidlo. Editoři by nikdy neměli vymazat stránky z aktuální kategorie jednoduše proto, že jsou již uvedeny v kategorii regionální! Podobně, editoři by neměli vymazat stránky z klasické verze Curlie, protože jsou uvedeny taktéž v adresáři Kids & Teens!

Neanglické stránky

Stránky v jazycích jiných než angličtina by měly být uvedeny v nejvíce příslušné kategorii pod světem World/<jazyk>.

Neanglické stránky v Nezařazených by se měly přesunout do vhodné World kategorie. Například, stránky ve španělštině by měly být z kategorie cs: Kultura a umění: Hudba: Skupiny a zpěváci přesunuty do Nezařazených v kategorii es: Artes: Música: Bandas y artistas. Jestliže nevíte, do které kategorie stránky patří, můžete je přesunout do vhodné nadřazené kategorie World/<jazyk> do Nezařazených s poznámkou v rozhraní Curlie, že stránky přesunujete.

Anglické kategorie jsou obvykle propojeny s odpovídající World kategorií. Pro přidání propojení rovnocenné kategorie ve World klikněte na "Editovat alternativní jazyk" a editujte seznam. Vložte cestu ke kategorii do textového pole, pak klikněte na aktualizační tlačítko. Propojení se objeví v obou kategoriích.

Vícejazyčné stránky

Jestliže jsou stránky k dispozici ve více než jednom jazyku, mohou být uvedeny ve více než jedné jazykové kategorii. Například, jestliže jsou stránky v angličtině, němčině a francouzštině, mohou být uvedeny v anglické Top/ kategorii, ve Deutsch a Français.

Pokud zařazujete vícejazyčné stránky,

Francouzské stránky https://www.service-public.fr/ mají v levém horním rohu odkaz na anglickou verzi: https://www.service-public.fr/langue/english/.
Stránky https://www.service-public.fr/ mohou být přidány do vhodné kategorie ve Français a vhodné kategorii v anglické Top/ části adresáře (například Regional: Europe: France: Government).

Stránky se vstupem na heslo

Stránky požadující před vstupem heslo musí být před přidáním zhodnoceny, ty které požadují heslo nejsou žádná výjimka. Můžete si přát skontaktovat se s majitelem kvůli heslu a vysvětlit mu, že bez hesla nebudou stránky uvedeny. Některé stránky Pro dospělé (Adult) používají verifikaci pro dospělé. Jestliže na takové stránky narazíte, pak prosím kontaktujte jednoho z nejvyšších Adult editorů nebo meta editora a zeptejte se na to, jak s příslušným majitelem stránek jednat.