Curlie

Szczególne rodzaje stron

Poniższe wskazówki odnoszą się bezpośrednio do konkretnych rodzajów stron. Przestrzegając ich, jesteśmy pewni, że materiał dodawany do ODP spełnia cele, jakie stawia sobie Katalog.

Adult - Dozwolone od lat 18

Drzewo Adult przeznaczone jest dla stron przedstawiających tematykę seksualną w sposób nieodpowiedni dla dzieci. Drzewo 'Adult' nie jest dostępne z głównej strony katalogu, a każda strona w jego hierarchii opatrzona jest odpowiednimi meta-znacznikami systemu PICS, tak aby przeglądarka skonfigurowana w celu blokowania dostępu do treści nieodpowiednich dla dzieci nie podążała za tymi odsyłaczami. Drzewo 'Adult' zawiera przede wszystkim (choć nie jedynie) strony o treściach erotycznych, jak również pokazujące, opisujące lub reklamujące seksualność lub nagość w intencji raczej wzbudzenia podniecenia seksualnego, niż informowania czy edukacji. Zobacz oficjalne Adult Guidelines i Adult FAQ, aby dowiedzieć się więcej na temat postępowania ze stronami zawierającymi treści tylko dla dorosłych. Rozdział Adult vs. Other Categories w Adult Guidelines wyjaśnia różnice pomiędzy wpisami w kategorii 'Adult' a innymi częściami ODP.

Kids and Teens - Strony dla dzieci i nastolatków

Drzewo Kids_and_Teens to zupełnie oddzielny katalog, ze swoją własną strukturą społeczności redaktorskiej i własnym poradnikiem. Strony, których odbiorcy mają poniżej 18 lat, mogą być umieszczane w obu katalogach.

Wpisywanie poszczególnych stron witryny

Wpisywanie do katalogu poszczególnych podstron lub poddomen jednej witryny nazywamy 'dogłębnym odsyłaniem' (ang. 'deeplinking').

Generalna zasada: W znakomitej większości kategorii i gałęzi ODP praktyka taka jest dopuszczalna jedynie wyjątkowo. Odsyłacze do wnętrza serwisu powinny przybliżać treści oryginalne i niezwykle istotne dla danej kategorii. Nie ma ścisłych reguł określających, jakie strony lub witryny mogą lub nie mogą być wpisywane w ten sposób. Wpisywanie stron z wnętrza różnych serwisów jest dopuszczalne, jeśli oferują one oryginalną, unikalną i wartościową treść oraz gdy wpisy te są utrzymane w jednolitej formie. Dotyczy to zwłaszcza kategorii bardzo wąskich tematycznie, dla których wszystkie dostępne istotne treści są często głęboko ukryte w różnych większych serwisach. Zalecamy jednak wielką ostrożność przy wpisywaniu takich stron. W razie jakichkolwiek wątpliwości radzimy zapytać się bardziej doświadczonego redaktora, najlepiej z uprawnieniami meta lub editall, o poradę i wskazówki. W razie jakichkolwiek rozbieżności opinii umieszczenie takich wpisów wymaga aprobaty etatowego zespołu (ang. 'staff') ODP.

Dodatkowe rady odnośnie dogłębnego odsyłania znajdziesz w tym artykule, pochodzącym z Gazetki ODP z maja 2001.

Wielokrotne wpisywanie adresów URL

Większość stron pasuje do dokładnie jednej kategorii. Kategorie ODP są dość specjalistyczne, więc w większości przypadków strona nie powinna być skatalogowana więcej niż raz. Jeżeli strona traktuje o wielu różnych sprawach, powinna być umieszczona w jednej kategorii ogólniejszej, zamiast w kilku szczegółowych. Strona musi dokładnie odpowiadać zasięgowi tematycznemu kategorii, w której jest publikowana (sprawdź kartę kategorii, żeby dowiedzieć się, co jest jej zasięgiem tematycznym). Jeżeli na przykład natrafisz na napisaną po angielsku stronę o historii Stanów Zjednoczonych, na której mowa jest o wojnie o niepodległość USA, wojnie secesyjnej i prezydentach USA, nie powinieneś umieszczać jej w każdej z odpowiednich podkategorii, tylko w ogólnej kategorii Society: History: By_Region: North_America: United_States.

Jednak w kilku sytuacjach strona może być wpisana w więcej niż jednym miejscu:

Wielokrotne publikacje powinny być raczej jednak wyjątkiem niż regułą. Z drugiej strony, redaktorzy nie powinni nigdy kasować wpisu z drzewa tematycznego tylko dlatego, że dana strona jest już wpisana w gałęzi regionalnej. Podobnie redaktorzy nie powinni usuwać wpisów z "klasycznego" ODP, gdy znajduje się on również w katalogu Kids_and_Teens.

Strony w różnych językach

Strony opublikowane w językach innych niż angielski powinny być wpisywane we właściwym miejscu odpowiedniej gałęzi językowej w drzewie /World/[język]. Wpisy wskazujące strony w nieodpowiednich językach, a więc zarówno strony w języku angielskim wpisane do /World, jak i strony w językach innych niż angielski wpisane poza /World, powinny zostać przesunięte we właściwe miejsce. Dla przykładu opublikowana po polsku strona miłośnika jakiegoś angielskiego zespołu zgłoszona do poczekalni w Arts: Music: Bands_and_Artists powinna zostać przesunięta do odpowiedniej kategorii w World: Polska: Kultura_i_Sztuka: Muzyka: Zespoly. Reguła ta stosuje się także w relacjach między World: Polska i Regional: Europe: Poland. W razie wątpliwości co do tematu obcojęzycznej strony można ją wysłać do poczekalni bezpośrednio w /World/[język] wraz z odpowiednim komentarzem, wyjaśniającym powód takiego działania.

Każda kategoria może zawierać odsyłacze do odpowiednich kategorii w innych językach. Aby dodać taki odsyłacz, kliknij odsyłacz [Redaguj odsyłacze do innych języków] na pulpicie redaktora kategorii. Wpisz ścieżkę do odpowiedniej kategorii w pole tekstowe i kliknij przycisk 'Wprowadź zmienioną listę kategorii w innych językach'. W danej kategorii, na stronie publicznej i redakcyjnej, pojawi się nazwa odpowiedniego języka.

Strony wielojęzyczne

Witryna dostępna w wielu wersjach językowych może być wpisana w każdej gałęzi /World/[język] niezależnie. Dla przykładu strona opublikowana po polsku, niemiecku i angielsku może być wpisana w odpowiedniej angielskiej kategorii tematycznej i/lub regionalnej oraz w World: Polska i World: Deutsch. Gdy publikujesz stronę wielojęzyczną,

http://www.sejm.gov.pl/ wskazuje na stronę w języku polskim. Na dole tej strony jest odsyłacz do wersji angielskiej: http://www.sejm.gov.pl/english.html

http://www.sejm.gov.pl/ może zostać dodany do odpowiedniej podkategorii World: Polska (w tym przypadku World: Polska: Państwo) oraz do odpowiedniej kategorii w angielskojęzycznej części katalogu (tutaj: Regional: Europe: Poland: Government).

Strony wymagające hasła

Wszystkie strony muszą być przejrzane przed publikacją - strony wymagające hasła nie są wyjątkiem od tej reguły. W tym celu możesz zwrócić się do właściciela strony z prośbą o hasło, wyjaśniając, że bez niego strona nie może zostać skatalogowana. Niektóre strony tylko dla dorosłych korzystają z systemu kontroli dostępu pod nazwą Adult Verification Service (AVS). Jeżeli natrafisz na taką stronę, skontaktuj się z jednym z redaktorów głównego drzewa 'Adult' albo z meta-redaktorem, który pomoże Ci sobie z tym poradzić.

Jakiekolwiek hasło, które otrzymasz w celu przejrzenia strony, czy to od redaktora wyższego poziomu, czy bezpośrednio od zgłaszającego stronę, powinno być zachowane w tajemnicy, nie może być umieszczane w notatkach redaktora, a w żadnym wypadku nie powinno zostać wyjawione nikomu spoza środowiska redaktorów ODP. Użycie hasła, które powierzono Ci w celu przejrzenia strony, w innym celu może skutkować odebraniem praw redaktorskich.