Curlie

Yleiskatsaus

Curlie:n toimittaminen voi olla hauska ja palkitseva kokemus. Kun liityt Curlie:hen, olet mukana rakentamassa WWW:n kattavinta ja laajimmin käytettyä hakemistoa. Curlie:n toimittajat ovat monipuolinen yhteisö, johon kuuluu useita kansallisuuksia, kulttuureja ja eri asioiden harrastajia. Yhteistä kaikille on halu luoda tavallisille Internetin käyttäjille tarkoitettu puolueeton hakemisto, joka kattaa koko inhimillisen tiedon ja edustaa kaikkia aiheita ja näkökulmia.

Hakemiston toimitusohjeissa kuvataan ne periaatteet ja standardit, jotka ohjaavat Curlie:n toimitustyötä ja yhteisön toimintaa. Kaikkien toimittajien odotetaan noudattavan näitä ohjeita ja käyttävän niitä päätöksenteon pohjana ja terveen järjen apuna. Vaikka mukana on ehdottomia sääntöjä, monissa ohjeissa on otettu huomioon myös poikkeustilanteet pitämällä ne riittävän yleisinä. Vaikka on erittäin tärkeää, että noudatat näitä ohjeita, on yhtä tärkeää, ettet sovella niitä niin jäykästi, että toimitustyön puhdasoppisuus menee hakemiston käytettävyyden edelle. Käytä näitä ohjeita sekä omien toimituspäätöstesi että luokkien omien toimitusohjeiden perustana. Pidä hakemiston käyttäjä aina mielessäsi.

Toimitusohjeet käsittelevät toimitustyön perusteita eivätkä ota kantaa kaikkiin vivahteisiin ja erikoistilanteisiin. Vinkkivyöhykkeellä (ERZ) annetaan toimittajille lisäohjeita, esimerkkejä ja vinkkejä. Jos sinulla on kysyttävää vielä näihin ohjeisiin tutustumisen jälkeen, postita kysymyksesi jollekin toimittajien foorumeista. Jollet ole toimittaja, voit osallistua keskusteluun Curlie:n julkisella foorumilla, jossa toimittajat vastaavat Curlie:tä koskeviin kysymyksiisi.

Ohjeiden eri osat on kuvattu alla.

WWW-sivustojen valinta ja arviointi

WWW-sivustojen kuvaaminen

WWW-sivustojen järjestäminen

Linkkien ylläpito

Toimittajuus

Täydentävät suunta viivat

Näiden ydin ohjeiden lisäksi curlie editorit luottaa myös sarjaan luvat ja luokkakohtaiset muokkausohjeet.