Curlie

Översikt

Att vara redaktör i Curlie kan vara en rolig och tacksam uppgift. Genom att ansluta dig till Curlie hjälper du till att bygga upp den mest omfattande och använda länkkatalogen på webben. Curlie är en mångkulturell gemenskap med redaktörer från olika länder, bakgrunder och intressesfärer. Den gemensamma nämnaren är ett intresse av att bygga upp en opartisk, objektiv resurs för allmänheten, som täcker hela den bredd och det djup som det mänskliga vetandet känner, och representerar alla ämnen och åsikter.

Katalogens riktlinjer redogör för de principer och normer som styr Curlie:s redaktionella och sociala verksamhet. Alla redaktörer förväntas följa dessa riktlinjer, och använda dem som grund för sina åtgärder och som stöd för sitt sunda förnuft. En del av riktlinjerna är mycket klara och entydiga, medan andra är mer allmänt hållna och ger utrymme för undantag för unika och speciella omständigheter. Det är mycket viktigt att du följer dessa riktlinjer, men det är lika viktigt att du inte lyder dem så slaviskt att du offrar användarvänligheten för den redaktionella stringensens skull. Använd de här riktlinjerna som en grund för dina beslut som redaktör tillsammans med kategorispecifika riktlinjer. Kom ihåg att alltid ha katalogens användare i fokus.

Riktlinjerna förklarar det mest grundläggande redaktörsarbetet, och går inte in på alla detaljer och specialfall. Som redaktör hittar du mer information i Editor Resource Zone (ERZ) som ger mer vägledning, exempel och andra tips och råd. Om du fortfarande har obesvarade frågor efter att ha konsulterat dessa resurser, kan du ställa dem i ett av redaktörsforumen. Allmänheten hänvisas till Curlie Public Forum, där Curlie:s redaktörer svarar på alla frågor du kan tänkas ha om Curlie.

Varje avdelning av riktlinjerna beskrivs nedan.

Välja och utvärdera webbplatser

Beskriva listade länkar

Organisera webbplatser

Länkunderhåll

Information om redaktörer

Kompletterande riktlinjer

Utöver dessa kärnriktlinjer är Curlie redaktörer också beroende av en rad tillstånds- och kategorispecifika redigeringsriktlinjer.