Curlie

Curlie Redactierichtlijnen

Editbeginselen
Om te beginnen
Wel of niet opnemen
Individuele site richtlijnen
Sites omschrijven
Algemene richtlijnen

Categoriebeginselen
Introductie
Subcategorieën
Regionale subcategorieën
@Links
Gerelateerde categorieën
Andere manieren om sites te ordenen
Categorie-specifieke richtlijnen

Extra informatie
Spammen
Robozilla
Gebruikers van Curlie data
Soorten redacteuren
Communicatie en gedragscodes
Belangenstegenstellingen
Copyright-informatie

Editbeginselen

Dit hoofdstuk legt de twee beschikbare methoden om websites aan de index toe te voegen uit. Het beschrijft het doel van het project voor wat betreft op te nemen sites, hoe sites moeten worden beschreven en andere algemene richtlijnen.

Om te beginnen

Log in vanaf de homepage van Curlie.org. Op het moment dat je bent ingelogd, word je meegenomen naar het editor dashboard. Deze pagina bevat onder andere een lijst van categorieën die jij edit. Klik op de categorie die je wilt editten. Er zijn twee manieren om sites toe te voegen aan je categorie. Òf je beoordeelt aangemelde sites òf je zoekt naar sites om toe te voegen aan de index.

Aangemelde sites
Je kan sites die zijn aangemeld in jouw categorie editten door op "5. Unreviewed sites" te klikken op het edit scherm voor jouw categorie. Op het edit scherm zul je de titel en de beschrijving moeten aanpassen. Om de site te bekijken klik je op het woord "URL" linksboven in het scherm om de site te laden in het huidige venster of klik op "new" om de site te laden in een nieuw venster. Controleer elke site apart. Controleer of de site bestaat en of deze gerelateerd is aan de categorie waarin hij was aangemeld. De site moet bruikbare inhoud bevatten; het is belangrijk om de hoeveelheid vermeldingen in de index te verhogen, maar het is evengoed belangrijk om er voor te zorgen dat het kwaliteitsvermeldingen zijn.

Nieuwe sites toevoegen
Je kunt nieuwe sites toevoegen aan de index via de editor interface door een URL in het veld naast "1. Add new site." te typen. De interface vult informatie in over de website verkregen uit de titel van de site en de 'description meta tag' of de eerste paar regels tekst op de site. Waarschijnlijk zul je zowel de titel als de beschrijving moeten aanpassen. Als de site al bekend is, toont de interface de categorieën waarin de site opgenomen is.

Wel of niet opnemen

Geen enkele site heeft de garantie om opgenomen te worden in Curlie. Redacteuren worden verzocht om een verstandige beslissing te nemen voordat ze sites toevoegen. Ons doel is van Curlie de beste index op internet te maken. Als een website nog in aanmaak is of geen unieke inhoud of waarde voor een zoeker biedt, is het wellicht geen goede kandidaat voor Curlie. We willen de meest volledige index van de wereld zijn, maar tegelijkertijd ook een dataset onderhouden die een rijke kwaliteit biedt. Hier zijn een aantal vragen om over na te denken als je een site evalueert:

Kortom, we vragen redacteuren om integer te zijn en altijd hun gezond verstand te gebruiken.

Individuele site richtlijnen

Hieronder zijn richtlijnen te vinden die direct te maken hebben met het toevoegen van sites. Deze richtlijn helpt om te verzekeren dat het toegevoegde materiaal aansluit bij het doel van de index.

Affiliate links
Affiliate links ('partnerlinks') zijn links naar een commerciële site die meestal, maar niet altijd, een verwijzing in de URL bevatten, zoals AffiliateID=19555&ProductID=508. Degene van wie de ID in de link staat krijgt commissie voor iedereen die iets koopt van de site nadat deze link is gevolgd. Een site met affiliate links naast andere inhoud (zoals een fansite voor een zanger die interviews en foto's bevat en links om cd's van de zanger te kopen) kan een acceptabele aanvulling zijn voor de index. Sites die vooral bestaan uit links om bijvoorbeeld boeken of cd's te kopen en/of geen unieke inhoud bieden moeten niet worden opgenomen in de index.

Mirror sites
Mirror sites ('spiegelsites') zijn sites die dezelfde inhoud bieden maar toegang krijgen vanaf verschillende URL's. In het algemeen moet je mirror sites niet opnemen in Curlie. Mirror sites worden vaak gebruikt als middel om de index te spammen. Lees alsjeblieft de paragraaf over Spamming voor details over ons spambeleid.

Voorbeeld https:/curlie.org/
 https://curliecrew.org/

Multi-level-marketing and pyramideplannen
Multi-level-marketing is een verkoopsysteem waarbij verkopers op twee manieren worden beloond. Een verkoper krijgt een beloning door goederen of diensten aan consumenten te verkopen of via de verkopen van personen die hij/zij voor het systeem heeft gerekruteerd. Als de sites van onafhankelijke vertegenwoordigers/leveranciers worden opgenomen, moet dat onder de categorie van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld: Metabolife is opgenomen in de categorie Business/Opportunities/Networking-MLM, dus elke vertegenwoordiger van Metabolife moet worden opgenomen onder: Business/Opportunities/Networking-MLM/

Elke site/vertegenwoordiger moet de naam van het bedrijf dat ze vertegenwoordigen bekend maken zodat ze op de juiste plaats kunnen worden opgenomen. Elke vertegenwoordiger mag hooguit een keer worden opgenomen per bedrijf dat hij/zij vertegenwoordigt. Om te verzekeren dat dit gebeurt worden alleen sites met de naam van de vertegenwoordiger opgenomen.

Sites van pyramideplannen, kettingbrieven en 'geldspellen' mogen niet worden opgenomen omdat dat zou kunnen leiden tot overtreding van de US Postal Lottery Statute title (18 USC 1302). De World Federation of Direct Selling Associations definieert pyramideplannen als "plan waarin een nieuweling entreegeld betaalt voor de kans op toekomstige winsten (geld of privileges) die vooral worden behaald door de introductie van nieuwe participanten in het plan door deze nieuweling (en/of opvolgende nieuwelingen) en niet door de verkoop van producten aan klanten.". Zie de site van de WFDSA voor meer details.

Anderstalige sites
Sites in een andere taal dan het Nederlands mogen niet in World/Nederlands worden opgenomen. Sites in het Engels horen in de Engelstalige categoriëen, ook al gaat het om een Nederlands of Vlaams onderwerp. Bijvoorbeeld: Een site in het Spaans over een band of artiest moet worden doorgestuurd naar de categorie World: Español: Artes: Música: Bandas y Artistas Unreviewed. Een Engelstalige site moet in Arts: Music: Bands and Artists worden opgenomen. Als je er niet achter kunt komen waar een site precies heen moet, stuur deze dan naar de desbetreffende topcategorie World/(Taal) Unreviewed.

Het is handig 'altlang-categorieën' naar de Engelstalige en corresponderende World-categorieën te maken voor een onderwerp. Een link naar de overeenkomstige Engelstalige categorie wordt in het bijzonder aanbevolen.

Sites voor meerderjarigen
De Adult categorie heeft PICS tags die verkomen dat een kinder-veilige browser dit gedeelte van de index toegang heeft. Adult staat niet vermeld op de Curlie homepage en het zal niet verschijnen in zoekopdrachten, behalve als je een 'adult only' woord gebruikt in je zoekopdracht of je geavanceerd zoeken gebruikt. Alle seksueel-uitgesproken sites moeten in de Adult categorie worden geplaatst. Als je sites vind met inhoud alleen geschikt voor volwassenen of als je een aanmelding van zo'n site krijgt, verplaats ze dan naar de geschikte Adult categorie. Zie de officiële Adult Guidelines, als ook Adult FAQ voor meer details over 'Adult' inhoud.

Illegale sites
Sites met een onwettige inhoud moeten niet worden opgenomen in de index, in het bijzonder die sites die gericht zijn op het beschikbaar maken en distribueren van illegale materialen. Voorbeelden van illegale inhoud in de meeste jurisdicties zijn kinderpornografie, materiaal dat intellectuele eigendomsrechten schendt, in bepaalde gevallen materiaal dat tot illegale activiteiten aanstookt, hierom vraagt of deze voorstaat (zoals fraude of geweld) en materiaal dat belasterend is. Feitelijke informatie is in het algemeen NIET stimulerend voor illegaal gedrag tenzij het doel is om het uitvoeren van een misdaad gemakkelijker te maken in een specifieke situatie.

Voorbeeld: een anti-abortussite die de namen van aborterende artsen laat zien kan akkoord zijn; maar een anti-abortussite die namen en adressen van deze artsen laat zien in een context die neerkomt op een impliciete bedreiging tegen hen zou niet moeten worden opgenomen (als bijvoorbeeld reisroutes en werkschema's, thuistelefoonnummers en namen van kinderen en partner worden getoond).

Sommige landen buiten de Verenigde Staten kunnen proberen hun jurisdictie uit te oefenen over websites die beschikbaar zijn voor gebruikers in hun land. Zulke juridische claims kunnen zich uitstrekken tot websites zoals Curlie die andere sites alleen maar opsommen en beschrijven. Redacteurs moeten daarom voldoen aan de wetten van hun eigen jurisdictie met betrekking tot het opnemen van verschillende typen websites.

Deze richtlijn navolgende, moeten redacteuren geen termen gebruiken voor een subcategorie die ten onrechte zouden kunnen suggereren dat een categorie links bevat naar illegale inhoud (bijvoorbeeld: "Warez" of "Bootlegs") of illegale activiteiten voorstaan. Ook zouden Curlie-beschrijvingen niet moeten suggereren dat een opgenomen site de gebruiker zal helpen om illegale activiteiten uit te voeren of illegale inhoud (zoals software of ) te verkrijgen, omdat zulke omschrijvingen ten onrechte zouden kunnen suggereren dat het doel van individuele redacteuren of het Curlie is om het begaan van zulke activiteiten of distributie van zulke materialen te stimuleren.

De evaluatie van de potentiële illegaliteit van een bepaalde site is vaak moeilijk en vereist en beoordeling van geval tot geval. Redacteuren zouden zich vrij moeten voelen om de admins van Curlie te raadplegen over dit soort zaken. De admins behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht opgenomen vermeldingen te verwijderen of veranderen. De Curlie admins is bezig om een officiële FAQ over illegale sites en andere illegale onderwerpen te maken. Hier zal een link worden gemaakt als deze klaar is. Neem in de tussentijd alsjeblieft contact op met de admins over eventuele vragen of andere punten die je hebt met betrekking tot een (werkelijke of potentiële) illegale site.

Sites als notities
Zie af van het opnemen van sites die eigenlijk notities of berichten zijn, bedoeld voor redacteuren of aanmelders - of ze nu officieel of persoonlijk zijn. Hoe goed bedoeld ook: de notities worden gecompileerd in de Curlie RDF-dump, die door veel verschillende zoekbedrijven wordt gebruikt. Notities verliezen hun betekenis en context bij downstream datagebruikers en verwarren daardoor de zoeker. Via het 'bericht voor aanmelders' en de 'categorie-voorschriften' is er een mogelijkheid om te voorzien in zulke notities.

Voorbeeld:
CATEGORIE MEDEDELING - Meldt alstublieft geen Engelstalige sites aan in deze categorie.

Sites die zoekresultaten bevatten
Opgenomen sites moeten de gebruiker naar een bepaald domein brengen. Het is een slechte gewoonte om een set zoekresultaten te maken en deze op te nemen als site. Je moet opletten dat er geen URL's worden opgenomen die zoekresultaten zijn van andere webindexen, curlie.org of algemene zoekmachines. In uitzonderlijke gevallen kunnen er URL's worden opgenomen die verwijzen naar zoekresultaten van gespecialiseerde bronnen, maar dit wordt niet aangeraden. Onder geen enkele omstandigheid mogen zoekresultaten van curlie.org worden opgenomen als site.

Productsites
Pagina's over individuele producten moeten niet worden toegevoegd aan Curlie. Het doel van Curlie is niet om de index van een online winkelcatalogus te reproduceren. Sites die zijn gericht op de distributie van een enkel product moeten worden vermeden, in het bijzonder als het om affiliate sites gaat of als de site niet meer is dan een distributeur van een producent die al is opgenomen in de index.

Meerdere vermeldingen van een URL
In de meeste gevallen heeft een site maar een vermelding in één categorie van Curlie. Toch zijn er gevallen waarbij een site in meer dan één categorie vermeld zou kunnen worden. Deze moeten beperkt worden tot diegene die onderzoekswaarde hebben en/of gaan over verschillende onderwerpen in zo'n mate dat één categorie niet genoeg is om de inhoud van de site te omschrijven. Er zijn ook gevallen waarbij sites mogen worden vermeld in een onderwerp en een regionale categorie, zoals een site over een professioneel sportteam. Maak niettemin van meerdere vermeldingen een uitzondering - niet de regel. Hieronder staan wat voorbeelden van sites die meerdere keren vermeld zouden kunnen worden.

Bijvoorbeeld:
Info Kinderalmanak
- Een groot naslagwerk speciaal voor kinderen. Voor hulp met huiswerk en informatie over diverse onderwerpen, onder andere sport, vermaak, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, onderwijs en gezondheid.

Verhuisbeurs.com - Verhuisinformatie over een scala aan onderwerpen. Een salarisrekenmachine voor de levenskosten, bereken wat U zich kunt veroorloven bij het kopen van een huis, en de kosten voor verzending van goederen naar het buitenland.

Het dieplinken van een URL
Dieplinken is het toevoegen van links naar subpagina's binnen een site. In het merendeel van de categorieën en vertakkingen is diep linken een uitzondering en geen regel. Dieplinks zouden informatie moeten bieden die uniek is en extreem zinvol voor een specifieke categorie. Er zijn geen strikte regels met betrekking tot het type sites dat wel of niet zou moeten worden gedieplinkt. Het aanbieden van dieplinks op een uniforme manier naar sites die extreem zinvolle en unieke informatie bieden kan in een aantal gevallen waarde toevoegen aan de index (bijvoorbeeld categorieën met een zeer beperkte inhoud en waar de bulk van de beschikbare inhoud typisch diep in websites begraven zit). Redacteuren zouden zeer verstandig om moeten gaan met het toevoegen van dieplinks van een specifieke URL. Als je onzeker bent over toevoegen van dieplinks, vraag dan een ervaren redacteur zoals een meta of editall om advies. Uiteindelijk zijn alle beslissingen over dieplinken onderworpen aan goedkeuring door de Curlie-admins.

Sites omschrijven

Elke site die je opneemt moet een passende titel en beschrijving hebben. Dit hoofdstuk geeft specifieke instructies voor het toevoegen van passende titels en beschrijvingen. Noot: in de meeste gevallen zul je titels en beschrijvingen die uit Meta Tags komen moeten aanpassen.

Titels
De titel moet informatief en bondig zijn. Als de verkregen titel de site onvoldoende beschrijft, zul je de titel moeten veranderen zodat deze overeenkomt met de titel die verschijnt als men de site bekijkt, of gebruik de domeinnaam. Hier staan wat extra richtlijnen.

Voorbeelden van titels

Fout: Welkom bij Planet World-sterren, melkwegen, manen, zonnen, zwarte gaten, en meer!!
Goed: Planet World

Fout: COLLEGE VAN TOEZICHT SOCIALE VERZEKERINGEN
Goed: College van toezicht Sociale Verzekeringen

Omschrijvingen
De omschrijving geeft specifieke informatie over de site. Een omschrijving zoals "Een uitgebreide site inclusief een biografie, songteksten, interviews en audiosamples" is handiger dan de beschrijving "Een site over de artiest. Mooie opmaak". Gebruikers moeten de site die ze zoeken, kunnen vinden door te kijken naar de omschrijvingen. Goede beschrijvingen:

Muziekvoorbeelden: (De titel van de vermelding moet de naam van de band (zonder voorvoegsels) of naam van de artiest (achternaam, voornaam) zijn.)
Heidenroosjes, De - RealAudio clips, band informatie, foto's, song teksten, plus een archief van artikelen.
Borsato, Marco - Unieke Borsato-krasloten, mooie foto's, veel informatie en een spannend Marco-spel.
(Noot: als de artiest al zijn of haar eigen categorie heeft, hoef je de sites niet op te nemen in het 'achternaam, voornaam' formaat. Gebruik het 'achternaam, voornaam' formaat alleen als er nog geen categorie voor de artiest bestaat, of als je de site opneemt buiten de categorie voor die artiest).

Sportvoorbeelden:
Club Brugge Netwerk - De officiële website, nieuws, een forum van de supportersclub en een chatbox.

Curlie notitieveld
Gebruik dit veld om ter zake doende informatie over een edit mede te delen aan je collega-redacteuren. Voorbeelden van de typen commentaren die passen in dit veld zijn: "Duplicate entry", "In English, not in Dutch", "Sending duplicate to Regional". Het is een goede gewoonte om de notities in het Engels te maken, zodat niet-Nederlandstalige redacteuren ze ook kunnen begrijpen.

Datumveld
Het 'date field' is alleen bedoelt voor verwijzingen naar media, zoals bij artikelen en recensies of in de tijd bepaalde gebeurtenissen zoals conferenties. Vermeldingen met een datum worden gesorteerd op deze datum (niet alfabetisch). Ze worden samen onderaan de pagina geplaatst, onder vermeldingen die geen datum hebben. Een site met een datum kan niet als 'cool' worden bestempeld.

Gebruik het datumveld niet om de dag te vermelden waarop een vermelding voor het laatst is aangepast of om aan te geven dat een vermelding in een bepaald opzicht slechter is dan anderen.

Algemene richtlijnen

Een mening geven
Een goede omschrijving moet zo objectief en feitelijk zijn als mogelijk is en geeft niet de mening van de redacteur over de site.

Ongepaste inhoud
Curlie is alleen bruikbaar als sites in de best passende categorie worden geplaatst. Het van groot belang dat de indeling zo objectief mogelijk gebeurt. Om objectiviteit te verzekeren hebben redacteuren het vaak zinvol gevonden om andere redacteuren te raadplegen over de vraag of een site passend is voor hun categorie. Als er een beter passende categorie is, kan een redacteur een site naar die categorie sturen met in het notitieveld de reden hiervoor.

Cool sites
Een site die zich onderscheidt van andere sites in die categorie of de ultieme site is over een onderwerp mag als een "Cool Site" gemarkeerd worden.

Eigenlijk, aangezien een 'cool site' de beste is in de categorie, zou er maar één van moeten zijn. Toch zijn er twee cool sites toegestaan om redacteuren een beetje speling te geven.

Cool je eigen site of sites waarmee je geaffilieerd bent niet. Dit doen is een reden voor ontslag.

Opmerking: Gebruik de cool site toekenning in tegenstelling tot het maken van categorieën met de naam 'Keuze van de Redacteur'.


Categoriebeginselen

Introductie

Hiërarchische categoriesystemen zoals Curlie werden vroeger classificatiesystemen genoemd. Taxonomie (hiërarchische ordening) en ontologie (eigenschappen van dingen) zijn extra termen die worden gebruikt om het organiseren van categorieën te omschrijven. Het doel bij het ontwikkelen van een categoriestructuur is om een systeem te maken dat mensen gemakkelijk materiaal laat vinden.

Geen enkele redacteur bezit zijn of haar categorie. Zelfs als je de enige vermelde redacteur bent in een categorie zullen er andere redacteuren zijn die jouw categorie kunnen aanpassen en er sites aan kunnen toevoegen. Deze redacteuren zijn redacteuren van hogere categorieën en editalls.

De ervaring van redacteuren is dat communicatie (zoals e-mail of het voorstellen van veranderingen in het forum) van wezenlijk belang is voor succesvol redactiewerk. Als je veranderingen maakt in je categorie, zoals het maken van subcategorieën of het verplaatsen van sites tussen categorieën, moet je deze veranderingen mededelen aan andere redacteuren voordat je deze verandering doorvoert. Als je de enige redacteur van een categorie bent, moet je de veranderingen mededelen aan redacteuren van een hogere categorie.

Subcategorieën

Het maken van subcategorieën
In het algemeen kunnen subcategorieën handig zijn wanneer er meer dan 20 links in een categorie staan. Het maken van subcategorieën als er minder dan 20 links zijn, zal vaak de gebruiker hinderen bij het zoeken van de gewenste informatie. Als je 20 of meer links hebt verzameld, zou een redacteur in staat moeten zijn om groepen links te onderscheiden die gemakkelijk per deelonderwerp kunnen worden georganiseerd.

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om een categorie op te delen. Bijvoorbeeld de categorie Shopping/Home_and_Garden/Garden_Accessories/Gifts/ bevat meer dan 50 naar winkels die op tuinen gerichte cadeaus verkopen. Het is moeilijk om deze categorie onder te verdelen in verschillende onderwerpen, omdat alle winkels verschillende typen producten in hun assortiment schijnen te hebben.

Het kiezen van een subcategorie-naam
Curlie heeft op dit moment geen voorgeschreven woordenlijst voor het geven van namen aan subcategorieën. Toch zullen de volgende richtlijnen je helpen bij het kiezen van namen die consistent zijn door het hele Curlie en bij het verkomen van dubbele categorieën. Voor categorietitels gebruiken we in World/Nederlands de Angelsaksische opmaak: het eerste woord met een hoofdletter, alle volgende woorden moeten ook met hoofdletters, behalve voorzetsels, lidwoorden en voegwoorden. Voor redacteuren in de Regionale tak: de redacteuren in de tak Regionaal hebben hun eigen voorgeschreven en aanbevolen lijst onderwerpcategorieën om te gebruiken onder geografische gebieden in die tak. Zie de Regional Guidelines en de omschrijving van World: Nederlands: Regionaal.

1. Zoek naar dubbele en gerelateerde categorieën:

2. Thematische subcategorienamen vs. categorienamen naar type

3. Dingen om te vermijden bij het maken van een subcategorienaam Handige subcategorienamen

Indexen versus Bronnen- Verscheidene categorieën gemaakt in Curlie bevatten sites die webindexen zijn of die bronnen bevatten die een bepaald onderwerp omvatten. De termen 'Bronnen' en 'Indexen' zijn op sommige momenten gebruikt als elkaars equivalent. Toch moeten deze worden gebruikt om twee type sites te classificeren die behoorlijk verschillend zijn. Hiet volgt hoe de Curlie-admins het gebied van Indexen- en Bronnen-categorieën definieert.

Indexen: Gebruik om sites the groeperen die alfabetische of gegroepeerde lijsten bevatten van bronnen die een bepaald onderwerp omvatten.

Informatiebronnen: Gebruik om sites te groeperen die sites classificeren met als doel een alomvattend overzicht te verschaffen over een bepaald onderwerp. Bronnensites bevatten vaak algemene informatie, over een onderwerp, en verschaffen indexen, FAQs, chats en fora, publicaties, enz.. De meeste bronnensites moeten worden vermeld in de thematische hoofdcategorie. Als deze hoofdcategorie te groot wordt, mogen de sites worden geplaatst in een subcategorie genaamd 'Informatiebronnen'. Enkele voorbeelde van bronnensites zijn:
http://homepages.go.com/~rdebari/Sunrise2New.html
http://www.siba.fi/Kulttuuripalvelut/music.html
http://www.workspace-resources.com/wr0000.htm
http://www.iemploy.com/main.html
http://www.golf.com/

Regionale subcategorieën

De regionale tak van Curlie is de plaats voor sites die gericht zijn op een specifiek geografisch gebied. In het algemeen staan in de onderwerp-gerichte categorieën van het Curlie sites die geen specifieke regionale aspecten hebben en/of van belang zijn voor het hele taalgebied. Als je geïnteresseerd bent om een index voor regionale en lokale bronnen te maken, dan kun je overwegen om redacteur te worden in de regionale tak. Een lokale bron is een site die over een beperkt gebied gaat, meestal binnen een land, provincie, regio of gemeente. In het algemeen vragen we redacteuren om geen regionale indexen voor lokale bronnen te maken in de onderwerp-gerichte takken van Curlie. Redacteuren moeten pas regionale subcategorieën maken als een andere vorm van organisatie niet werkt. Lees alsjeblieft de FAQ - Aanmaken en onderhouden van regionale subcategorieën onderwerp-categorieën voor gedetailleerde instructies

@Links

@links, ook wel bekend als symlinks, wijzen naar categorieën die zouden kunnen dienen als subcategorieën van de huidige categorie. Symlinks zijn te herkennnen aan de @ aan het eind van de categorienaam. Er kunnen vele @links zijn in een categorie. @links staan gemengd tussen de subcategorieën. Een nieuwe categorie die een doublure zou zijn van een bestaande categorie moet niet worden aangemaakt, maak in plaats daarvan een @link naar die categorie. Het bestaan van meerdere categorieën met dezelfde inhoud betekent meer werk voor redacteuren en een minder bruikbare index voor de gebruikers.

Voorbeeld: World/Nederlands/Kunst/Amusement
                       Televisie@
Deze @link verwijst de gebruiker naar World/Nederlands/Kunst/Televisie. Dus, de categorie Televisie@ in het voorbeeld wordt ge@linkt naar /Televisie en /Televisie wordt ge@linkt vanuit World/Nederlands/Kunst/Amusement.

@Links maken
Om een @link aan een categorie toe te voegen, ga je naar de editpagina van die categorie en klik "[Add @link]" aan het eind van de lijst met subcategorieën. Gebruik slashes om categorieën te scheiden in het pad naar de categorie waarnaar je wilt @linken en vervang alle spaties in de categorienaam met underscores ("_"). Op je editpagina zullen @links naar een categorie, waarvoor je geen edit-rechten hebt, verschijnen in zwart (omdat je daar niet kunt editen).

Tip: Je kan ook simpelweg de categorietitel *kopiëren* dus, "Top: Computers: Internet: WWW: Searching the Web: Directories," en *plak* dan de die titel in het "Category" veld in het formulier. De meeste systemen zullen tekst kopiëren door het commando "ctrl-c" te gebruiken en de gekopieerde tekst plakken door het commando "ctrl-v." De software vertaalt automatisch de dubbele punt met spaties naar slashes en spaties naar underscores. Dit is veel sneller en geeft minder kans op fouten. Het enige wat je nog moet doen is het woord "Top:" in het pad weg te laten, aangezien het systeem de categorie niet zal herkennen al deze er bij zit.
@Links verwijderen
De "delete link" knop naast de @links op de editpagina is niet een instructie dat deze link verwijderd moet worden. Als je per ongeluk op de "delete link" knop klikt, (of als je een @link wilde verwijderen maar je van gedachten veranderd bent), klik dan op de "Vorige" knop van je browser. Op dit moment zal klikken op zowel "Confirm" als "Cancel" tot gevolg hebben dat de @link verwijderd wordt. Door op de "Vorige" knop te kliken kun je dit verzoek om de @link te verwijderen negeren.

Opmerking: Als je geen edit-rechten hebt voor een categorie waar je denkt dat een @link zinvol zou zijn, kun je een @link-verzoek doen aan editall en meta-redacteuren. Elke categorie heeft een forum thread voor verzoeken. De thread heet meestal Rename/Delete/Move/Sort Requests. Meld alsjeblieft geen sites aan die alleen bestaan uit een notitie om een link te maken. Verder vragen we je om geen @-links te maken die leiden naar je bookmarks. De bookmarks zijn persoonlijke werkruimte en zijn niet bedoeld voor het publiek.

Gerelateerde categorieën

Gerelateerde categorieën-links wijzen naar zustercategorieën in andere gebieden van Curlie. Er moeten maar een paar gerelateerde categorieën in elke subcategorie zijn.

Gerelateerde categorieën maken
Om een gerelateerde categorie te maken ga je naar de editpagina van je categorie en klik je [Add/remove related Curlie categories] en type je de categorienamen.

Andere manieren om sites te groeperen

Alfabetbalken
Curlie probeert alfabetbalken zo weinig mogelijk te gebruiken omdat ze niet gemakkelijk zijn voor gebruikers om door te navigeren, vooral niet als de gebruiker niet bekend is met de terminologie van het onderwerp. Alfabetbalken zijn wel handig bij linkverzamelingen die niet gemakkelijk kunnen worden gegroepeerd in subcategorieën, zoals namen van kunstenaars en schrijvers. Redacteuren zullen het vaak zinvol vinden om collega-redacteuren te raadplegen om te bepalen of een alfabetbalk te beste keuze is voor indeling van een subcategorie.

Alfabetbalken maken
Als je een alfabetbalk wilt maken, maak dan alle categorieën van A tot Z. Wanneer je de laatste hebt gemaakt zullen ze vanzelf worden gescheiden van de rest van de categorieën in een balk. Vergewis je ervan dat je alle categorieën van A tot Z in hoofdletters hebt gemaakt - het werkt anders niet.

De Sort Priority optie
Sort Priority zet een bepaalde groep van subcategorieën in een apart gedeelte, boven de rest van de subcategorieën op de publieke pagina. Een horizontale lijn scheidt de twee groepen.

Sort Priority gebruiken
Sort Priority moet gebruikt worden om de belangrijkste categorieën prioriteit te geven in categorieën waar veel subcategorieën zijn. Sort Priority is bedoeld om de meest populaire of meest bezochte subcategorieën te vermelden bovenaan het scherm. Het wordt ook gebruikt om twee verschillende aspecten van een categorie te scheiden. Als je niet veel subcategorieën hebt, maakt het niet veel uit voor het uiterlijk van je categorie, als je ze in twee groepen verdeelt.

Sort Priority aanzetten
Alleen redacteuren met editall rechten kunnen Sort Priority aanzetten. Als je geen editall rechten hebt, ga dan naar het forum van jouw top-level categorie en zoek de thread "Move/Rename/Delete". Plaats een bericht waarin je vermeldt welke subcategorieën je in welke categorie graag boven de horizontale lijn wilt hebben. Gebruik op de goede momenten hoofdletters en underscores zo dat de editall deze direct in de Sort Priority tool kan kopiëren en plakken.

Categorie-specifieke richtlijnen

De Curlie-richtlijnen zijn van toepassing in elke tak en categorie van de index. Redacteuren in enkele topcategorieën van Curlie hebben hun eigen set richtlijnen gemaakt die bedoeld zijn als aanvulling op deze algemene richtlijnen. Categorie-richtlijnen geven instructies voor het behandelen van specifieke taxonomische en ontologische punten die van belang zijn voor deze categorie. Let op dat specifieke categorie-richtlijnen nooit deze richtlijnen mogen tegenspreken en dat niets in de categorie-richtlijnen de algemene Curlie-richtlijnen op zij kan zetten. Een lijst links naar specifieke categorie-richtlijnen en FAQ's wordt onderhouden in Computers/Internet/Searching/Directories/Curlie/Policies_and_Procedures/Editing_Guidelines.

Extra informatie:

Spammen

Spam komt voor als identieke pagina's meerdere malen worden aangemeld in dezelfde categorie, als een site in meerdere niet toepasselijke categorieën wordt aangemeld of als een aanmelding in strijd is met ons aanmeldingsbeleid of Curlie uiteenrukt. Een andere truc die sites gebruiken om meerdere malen opgenomen te worden in de index is om hun site (of vergelijkbare versies van hun site of onderafdelingen van hun site - dieplinken) onder verschillende domeinen aan te melden. Voorbeeld: Wonder Steaks Nederland B.V. meldt hun site www.wondersteaks.com aan en ze melden ook een andere URL aan, www.wondersteaks.nl, die naar dezelfde pagina wijst. Ons doel is om de Curlie Directory zo spam-vrij als mogelijk te houden en alertheid bij redacteuren ten opzichte van spam is van groot belang om dat doel te bereiken.

De aanmelding van sites die continu spammen kan geblokkeerd worden en deze sites zullen niet meer toegelaten worden tot de index. Sites die verwant zijn met bekende spammers kunnen ook worden verwijderd uit de index of geblokkeerd. Als je herhaalde spam opmerkt, kun je de aanmelder schrijven en ons beleid uitleggen. Je kunt ze ook op ons aanmeldingsbeleid (submission guidelines) wijzen om eventuele verwarring op te helderen. Als je ervoor kiest om de aanmelder te schrijven zorg er dan voor dat je beleefd en hoffelijk bent in je mail. Godslasterlijk en vulgair taalgebruik of bedreigingen in email naar aanmelders is niet passend. Maak in je berichten duidelijk dat je geen vertegenwoordiger bent van de Curlie Admins. Als je je niet op je gemak voelt bij het schrijven naar vermeende spammers, email dan de admins op admins@curlie.org met de volgende onderwerpregel - "Curlie Spam" - en zij zorgen er verder voor.

In enkele gevallen worden diepe links gemaakt naar pagina's van sites. In deze gevallen moeten de diepe links inhoud aanbieden die zeer bruikbaar of uniek is voor een bepaalde categorie. Dieplinken moet de uitzondering zijn en niet de regel.

Robozilla

Robozilla is een webcrawler die af en toe de index langsgaat op zoek naar dode en verouderde links. Robozilla merkt het als een pagina is verplaatst of niet te vinden is. Redacteuren kunnen de gevonden fouten verbeteren. De foutcodes van Robozilla zijn positieve getallen groter dan 100 of negatieve nummers. De positieve getallen stellen fouten voor volgens het HTML protocol: Robozilla kon met de server praten, maar kon het document niet verkrijgen. De negatieve getallen betekenen dat Robozilla niet in staat was om contact te maken met de server.

De fouten verbeteren
Controleer de link nogmaals door te klikken op de link, zodat je zeker weet dat de link dood is.

Wanneer je onderzoekt of een site nog werkt, verplaats dan de site terug naar unreviewed of naar je bookmarks.

Gebruikers van Curlie Data

Curlie data wordt gebruikt door een aantal websites, zoekmachines en indexen. Een lijst daarvan is hier te vinden. Curlie heeft geen controle over wanneer deze sites hun data verversen. Zie ook de Curlie-licentiebepalingen voor details.

Soorten redacteuren

In aanvulling op redacteuren die standaard toestemming hebben om alleen in de categorieën te redigeren waarvoor ze toestemming hebben zijn er in Curlie op dit moment drie andere soorten redacteuren die een bredere taak hebben bij het redigeren en het beheer van de gemeenschap.

Editall redacteuren
Een editall kan editten in elke categorie zonder vermeld te worden, inclusief de Test-categorie. Editalls kunnen niet de bookmarks van andere editors editten. Ze kunnen ook een lege categorie verwijderen, zelfs als er nog steeds redacteuren in vermeld worden. Editalls kunnen sort priority aanzetten bij categorieën. Als ze een nieuwe categorie aanmaken, kunnen editalls ook een bepaalde redacteur automatisch aanwijzen als redacteur van die categorie.

Catmv redacteuren
Catmv redacteuren kunnen categorieën hernoemen en verplaatsen. Ze kunnen alle huidige redacteuren, edit history, nieuwsgroepen, @links en gerelateerde categorieën intact houden. Categorieën die verplaatst zijn door een catmv laten een doorverwijzing achter zodat gebruikers die proberen de oude categorie te bezoeken worden doorgestuurd naar de nieuwe. Daarnaast hebben catmv redacteuren dezelfde mogelijkheden als editalls.

Meta redacteuren
Meta redacteuren kunnen sollicitaties van redacteuren goedkeuren of afwijzen. Ze kunnen geen bestaande redacteuren verwijderen. Daarnaast hebben ze dezelfde rechten als catmv en editall redacteuren.

Communicatie en gedragscodes

Het emailen van redacteuren
Curlie respecteert de privacy van onze redacteuren, we verwachten dan ook dat redacteuren elkaar met hetzelfde respect behandelen. We moedigen de redacteuren aan dat ze als een team te werk gaan en een goede communicatie met elkaar onderhouden. Als redacteuren met elkaar in contact willen komen, kunnen ze de feedback-tool gebruiken te vinden op de profile-pagina van de redacteur.

Het gebruik van de fora
Je kan het World/Nederlands forum gebruiken om te communiceren met andere Nederlandstalige redacteuren. Een manier om reacties te krijgen van andere redacteuren is een discussie te beginnen in het forum en dan de andere redacteuren in je categorie de URL van de discussie te emailen en ze te vragen om te reageren op de discussie (niet per email). Je kan ook handige suggesties krijgen van redacteuren die niet in jou categorie editten, maar gewoon toevallig de fora bekeken. We adviseren de redacteuren om anderen te e-mailen in verband met een forum-onderwerp als ze een groot aantal antwoorden willen hebben of als een onderwerp wordt besproken dat grootschalige veranderingen met zich meebrengt die invloed heeft op een groot aantal redacteuren (sommige redacteuren lezen niet altijd de fora). Als een post alleen betrekking heeft op één categorie, post dan in het forum dat voor deze categorie bedoeld is. Naast het World/Nederlands Forum, zijn er ook Engelstalige fora voor algemeen gebruik, en ook nog aparte fora voor top-level categorieën. Als je post betrekking heeft tot één van de top-level categorieën, post dan in het bijbehorende forum.

New Editors - hulp voor "newbie" redacteuren.

Ontologie - gaat over de categoriestructuur van meer dan één top-level.

Bugs & Features - meldingen van bugs of verzoeken om een nieuwe functionaliteit voor het editten.

External Communications and PR - tips voor redacteuren en sociale gedragsregels.

Meta-editors - over kwesties specifiek gerelateerd aan het 'grote geheel' en editall/meta/catmv redacteuren.

General - als geen ander forum overeenkomt met jouw onderwerp.

Een bericht plaatsen in de fora
Voordat je een nieuwe discussie begint, gebruik dan eerst de Forum Search om te zien of je vraag al eerder is beantwoord. Het onderwerp van je bericht moet duidelijk en precies zijn. Lezers moeten kunnen weten wat het onderwerp is door het onderwerp te lezen, zelfs voordat ze jouw bericht lezen. De discussie moet maar over één onderwerp gaan. Als je reageert op een discussie, beperk je dan tot het onderwerp. Vraag je af of je reactie nuttig is voor diegene die de discussie lezen. Soms kan het handiger zijn om de paar betrokken redacteuren in plaats daarvan te emailen. Houd je commentaar beknopt. Wees vriendelijk in het communiceren met andere redacteuren. Plaats je bericht maar in één forum.

Hypertext links
Als je het hebt over een specifieke categorie of een website, vermeld dan de URL. Als je iets tikt dat begint met "http://", zal de forum software alles vanaf dat tot aan de volgende spatie in een hypertext link veranderen. Lezers kunnen op deze link klikken om te zien waar je het over hebt. Dit betekent alleen dat als je https://curlie.org, wilt typen dat die komma omgezet wordt als een deel van de link, die nergens naar zal leiden. Plaats een spatie voor en achter elke hyperlink.

E-mail- en forumprivacy
De inhoud van het Curlie Editor Forum (redacteurenforum), editors' notes (redacteurennotities), e-mail tussen redacteuren onderling en Editor Feedback zijn bedoeld voor intern gebruik door Curlie-redacteuren, en letterlijke citaten dienen niet bekendgemaakt te worden buiten Curlie . Parafraseren (navertellen, herformuleren) is alleen toegestaan als de schrijver van het origineel niet herkend kan worden aan de geparafraseerde mededeling en als bekendmaking geen afbreuk doet aan de duidelijke verwachting van privacy van enige redacteur, waarbij uiteraard degene die parafraseert verantwoordelijk is voor een diplomatieke woordkeus. Er is nooit reden om de identiteit of het e-mailadres van een redacteur bekend te maken zonder dat deze daar toestemming voor heeft gegeven.

Het doorbreken van de privacy van Curlie email of fora wordt niet getolereerd en is een reden voor verwijdering en eventueel een juridische procedure.

Curlie Project Inc. kan de de relevante inhoud van een forum thread, e-mails, notities van redacteuren en andere communicatie-uitingen openbaarmaken in verband met juridische zaken rond Curlie. Dit betekent dat de inhoud van de forum thread, waaronder ook het privé meta-forum en e-mail die naar de admins is gestuurd, kan worden doorgestuurd naar juridische vertegenwoordigers.

Contact opnemen met aanmelders
In enkele gevallen kan het nodig zijn om te communiceren met een aanmelder over een site, maar het is het beste om de correspondentie met aanmelders tot een minimum te beperken. Onder geen enkele omstandigheid moet je contact opnemen met een aanmelder namens Curlie-admins. Als er een probleem is met een aanmelder moet je contact opnemen met de admins.

Als je door iemand wordt benaderd over de juridische aspecten van Curlie moet je contact opnemen met de Curlie-admins op admins@curlie.org. Alle juridische vraagstukken worden door de Admins behandeld.

Misbruik van communicatie
Alle communicatie-uitingen met betrekking gaan tot Curlie -- met andere redacteuren, aanmelders of Curlie-admins -- moeten beleefd zijn. Grof gedrag en het bestoken van anderen zal niet worden getolereerd.

Bij tijd en wijle kunnen gebruikers en redacteuren contact opnemen met andere redacteuren buiten de Editor Feedback om. Dit is een gevolg van de publieke aard van Curlie, door Curlie te gebruiken erkennen redacteuren die mogelijkheid en zien zij af van claims tegen Curlie. Curlie ondersteunt zulke contacten niet, en verzamelt ook geen persoonlijke informatie over zijn redacteuren. Wees er echter van bewust dat de inhoud van redacteurenprofielen (editor profiles) bekeken kan worden door andere redacteuren en door het publiek. Als je meent dat jouw privacy of persoonlijke rechten geschonden zijn als gevolg van jouw verbondenheid aan Curlie, meld dit dan (in het Engels) aan de leiding van Curlie (de Curlie-admins) en geef een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenis(sen). Hoewel Curlie geen macht heeft over dergelijke contacten zijn we in sommige gevallen misschien in staat ze te ontmoedigen.

Belangentegenstellingen

Redacteuren kunnen zakelijke relaties hebben die van belang zijn voor de categorieën waarin ze redigeren en mogen hun eigen sites of sites waarmee ze verbonden zijn toevoegen. Het is echter strijdig met de doelen en het beleid van Curlie als redacteuren alleen hun eigen of gerelateerde sites toevoegen, overgaan in het coolen of op andere manieren promoten van de eigen site of om sites van concurrenten uit te sluiten of te benadelen om op die manier de concurrent te schaden. Incorrect is onder andere het uitsluiten van de sites van concurrenten uit de index alleen maar omdat ze eigendom zijn van een concurrent en het opzettelijk aanpassen van de titels of omschrijvingen op een manier waardoor de inhoud van de site wordt verdraaid of de kans vermindert dat gebruikers deze sites zullen vinden of bekijken. Een redacteur met een mogelijke belangentegenstelling wordt aangeraden om andere redacteuren te consulteren op elk moment dat hij of zij gelooft dat een beslissing over de site van een concurrent controversieel zou kunnen zijn.

Verwijdering van redacteuren
De redacteuren vormen het hart en de ziel van dit project. Bij gelegenheid zijn we echter genoodzaakt om de rechten van redacteuren (geheel of gedeeltelijk) in te trekken naar eigen inzicht en om elke reden. Dit omvat de volgende redenen, maar sluit andere redenen niet uit:

Meta-redacteuren kunnen de priviliges van een redacteur intrekken om in één of meer categorieën te redigeren of op andere wijze de privileges van een redacteur beperken naar eigen inzicht. Curlie-admins heeft de mogelijkheden om de privileges van een redacteur te veranderen of om een redacteur helemaal uit het Curlie te verwijderen. Redacteuren kunnen feedback over dit soort beslissingen aan de Curlie-admins sturen.

Opmerking: Niet-actieve accounts verlopen vier maanden na de laatste edit-handeling.

Copyright-informatie

Door deel te nemen aan in Curlie, en de mogelijkheid om eraan deel te nemen in aanmerking nemende, verleen je aan Curlie Project Inc. het copyright en alle andere rechten op het materiaal dat je invoert in Curlie (of het nu linkomschrijvingen, e-mail, andere communicatie-uitingen, index-organisatie of anderszins is). Curlie Project Inc. heeft het niet-exclusieve recht om dit materiaal te gebruiken en te veranderen.

Niets in deze richtlijnen kan een basis zijn voor een juridische claim tegen Curlie Project Inc. of één van zijn filialen, medewerkers of leidinggevenden. In ruil voor de gelegenheid om te dienen als vrijwillige redacteur, ga je er mee akkoord dat je de afstand doet doet van elke claim die betrekking heeft op of voortkomt uit je status of activiteiten als redacteur.

Wij voeren in brede zin het redactiebeleid door de inhoud en structuur van de index te bepalen. We kunnen aanmeldingen afwijzen, verwijderen of veranderen naar eigen inzicht. We kunnen deze richtlijnen en elk ander Curlie-beleid op elk moment wijzigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.