Curlie

Aineiston käyttäjät

Curlie:n aineistoa käyttävät useat WWW-sivustot, hakukoneet ja hakemistot. Käyttäjiä on mainittu täällä. Curlie ei valvo, milloin nämä sivustot päivittävät tietonsa. Curlie-lisenssissä on lisätietoja.

Tekijänoikeudet

Jotta Curlie Project Inc. voisi toimia mahdollisien kolmansien osapuolien tekijänoikeusrikkomuksissa huomioon ottaen mahdollisuutesi osallistua Curlie, luovutat Curlie Project Inc. tekijänoikeudet kaikkeen Curlie:lle aikaisemmin tai tulevaisuudessa tuottamaasi aineistoon (linkkien kuvaukset, sähköposti, viestintä, hakemiston järjestely tms.). Curlie Project Inc. myöntää sinulle kuitenkin ei-yksinoikeudellisen, rojaltimaksuttoman oikeuden käyttää aineistoa, jonka olet tuottanut Curlie:lle. Vakuutat, että sinulla on kaikki oikeudet valtuuttaa jakelu ja uudelleenjakelu aineistolle, jonka olet tuottanut ja tuotat tulevaisuudessa Curlie:lle tai projektin käyttöön. Sinun täytyy toimittaa tuottamastasi aineistosta tiedot, jotka Curlie Project Inc. kohtuuden rajoissa pyytää, mikäli aineiston väitetään loukkaavan kolmansien osapuolten oikeuksia.

Mikään näissä ohjeissa ei luo pohjaa oikeudellisille toimille Curlie Project Inc., sen yhteistyökumppaneita, työntekijöitä tai johtoa vastaan. Toimiessasi vapaaehtoisena toimittajana luovut kaikista vaatimuksista, jotka liittyvät, johtuvat tai näyttävät johtuvan toimittajana olemisesta tai toimittajan toimista.

Curlie harjoittaa laajaa toimituksellista harkintaa hakemiston sisällön ja rakenteen muodostamisessa. Saatamme hylätä, poistaa tai muokata listauksia pelkästään toimituksellisen harkinnan perusteella. Saatamme muuttaa näitä ohjeita tai mitä tahansa Curlie:n käytäntöä koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.