Curlie

Usuaris de les dades

Diversos llocs web, motors de recerca i directoris fan servir les dades de Curlie. Aquí en pots trobar una llista. Curlie no controla quan aquests llocs actualitzen les seves dades. La llicència de Curlie conté dades addicionals.

Informació sobre el copyright

Per tal que Curlie Project Inc. pugui prendre les accions legals apropiades en el cas de violacions per part de terceres parts, i tenint amb compte l'oportunitat que se t'ofereix de participar en Curlie, acceptes cedir a Curlie el copyright de qualsevol material (ja siguin descripcions d'enllaços, correus electrònics, comunicats, organització del directori i altres materials) que hagis creat o tramès a Curlie o que crearàs i trametràs a Curlie en el futur. Tanmateix, Curlie Project Inc. et dóna llicència no exclusiva i sense drets d'autor per fer servir qualsevol material que hagis creat i presentat a Curlie. En tot moment garanteixes que tens els drets necessaris per autoritzar la distribució i redistribució de qualsevol material que hagis presentat o presentaràs per ser inclòs a Curlie. Respondràs davant qualsevol informació que demani Curlie en relació amb qualsevol demanda perquè el material que has presentat infringeix els drets d'alguna tercera part.

Res d'aquesta guia serveix per a cap reclamació legal contra Curlie Project Inc. o qualsevol dels seus afiliats, treballadors, executius o directors. A canvi de l'oportunitat que se t'ofereix de servir com a editor voluntari, desestimes qualsevol reclamació relacionada, apareguda o que pugui aparèixer a causa del teu estat o de les teves activitats com editor.

Nosaltres exercim una àmplia discreció editorial al determinar el contingut i l'estructura del directori. Podem refusar, esborrar o editar qualsevol tramesa de manera discrecional. Podem canviar aquesta guia i qualsevol altra pauta de Curlie en qualsevol moment, amb o sense avís previ.