Curlie

Verisi Kullanıcıları

Curlie  verisi birçok web sitesi, arama motoru ve dizin tarafından kullanılmaktadır. Bunların bir listesine buradan ulaşılabilir. Curlie bu sitelerin verilerini ne zaman güncellediğini kontrol etmemektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi Curlie lisansında bulunabilir.

Telif Hakkı Bilgisi

Curlie Project Inc. şirketinin üçüncü kişiler tarafından yapılabilecek tecavüzlere karşı gerekli önlemleri alabilmesi amacıyla ve bu projeye katılım hakkına karşılık olarak Curlie'da yaptığınız veya bundan sonra yapacağınız tüm iş (tanımlama, e-posta, iletişim, dizin düzenlemesi, vs.) ile ilgili haklar Curlie Project Inc. şirketine tahsis edilmiş kabul edilir. Buna karşılık Curlie Project Inc. size burada yarattığınız veya yazdığınız tüm materyal için telif hakkı ödemeden kullanabilme yetkisi vermektedir. Ayrıca, Curlie'a yaptığınız eklemeler için dağıtım ve yayına izin verme ile ilgili tüm yetkilerin yalnızca size ait olduğunu garanti etmektesiniz. Üçüncü şahısların haklarını çiğnediğinize dair iddialara karşı Curlie Project Inc.'in sizden rica edeceği tüm bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

Bu Yönergede yer alan hiçbir şey Curlie Project Inc. veya herhangi bir ortağı, çalışanı, veya yöneticisi hakkında iddia için yasal temel oluşturmaz. Size gönüllü bir editör olarak çalışma olanağının verilmesine karşılık, editörlüğünüz nedeni ile oluşabilecek hiçbir iddiada bulunmayacağınızı garanti etmektesiniz.

Curlie Personeli dizin yapısı ve içeriği konusunda geniş haklara sahiptir.Curlie Personeli, herhangi bir gönderiyi silme, reddetme, veya düzenleme yetkisine de sahiptir. Bu yönergeyi veya diğer yönerge ve kuralları istediğimiz zaman ve haber vermek zorunda olmaksızın değiştirebiliriz.