Curlie

Usuarios da información

A información do Curlie é usada por varios sitios web, máquinas de procura e directorios. Pode atopar unha lista aquí.
O Curlie non controla cando actualizan os seus datos estes sitios.
A licenza do Curlie contén datos adicionais.

Información sobre Copyright

Para permitir a Curlie Project Inc. tomar accións apropiadas en caso de violacións por terceiras partes, e en consideración pola oportunidade de participar no Curlie, vostede outorga a Curlie o copyright de calquera material (xa sexa descricións de ligazóns, correo electrónico, comunicados, organización do directorio ou outros) que cree e envíeao Curlie ou que creará e enviará ao Curlie no futuro. Con todo, entende que Curlie Project Inc. ao mesmo tempo outórgalle unha licenza non exclusiva, libre de pago para usar calquera material que cree e envíe ao Curlie. Ademais vostede garante que ten todos os dereitos necesarios para autorizar ou redistribuír calquera material que envíe ou enviará para a súa inclusión ou uso no Curlie. Vostede deberá prover a información que Curlie Project Inc. razoablemente solicítelle relacionada a calquera reclamo de que a información que envíe infrinxa os dereitos dunha terceira persoa.

Nada nesta Guía crea unha base para ningún reclamo legal contra o Curlie Project Inc. ou calquera dos seus afiliados, empregados, executivos ou directores. A cambio da oportunidade de servir como editor voluntario, vostede acorda evitar calquera reclamo que se relacione a, apareza de, ou se propoña aparecer do seu estado ou actividades como editor.

Nós exercemos unha ampla discreción editorial ao determinar o contido e estrutura do directorio. Podemos rexeitar, borrar ou editar os envíos á nosa soa discreción editorial. Podemos cambiar esta Guía e calquera outra política do Curlie en calquera momento, con ou sen aviso.