Curlie

Žádost o novou kategorii: Rady a průvodce

Obsah této části:

Obsah

Schválení možnosti editovat novou kategorii je jistější, jestliže si najdete čas na přečtení Editorských směrnic. Snažíme se podporovat editory, kteří mají za sebou kvalitní editaci. Pro Curlie je nejvýhodnější mnoho dobrých editorů s právy k editování v širokých a různorodých oblastech. Jestliže přidáte kvalitní odkazy, a mnoho jich, pak vám mohou být systematicky přidělována vyšší a různorodější editorská práva. Tento dokument poskytuje určité rady a pomůcky, které vám budou pomáhat v dosahování dalších editorských příležitostí. Také jsou zmíněny informace o správné či nesprávné editaci.

Když žádáte o novou kategorii, bude vzata na zřetel kvalita vašich aktuálních kategorií a vaší editační historie. Pro dobré hodnocení mějte na mysli následující:

Editorská zkušenost

Jaký typ editora jste? Schválení vaší žádosti je závislé na kvalitě a různorodosti vaší editace, a také na vaší zkušenosti. Tato sekce dává některé rady pro volbu vhodných kategorií podle vašich zkušeností. Zmíněné editorské statistiky nejsou absolutní požadavky. Jsou příkladem širšího rozsahu ohodnocení vašeho editování.

Začínající editoři

Začátečník je obecně někdo, kdo má jednu nebo dvě malé kategorie, a ještě se učí základům adresáře a komunity. Pro začátečníky by bylo dobré, aby si vypěstovali dobré editorské zvyky co nejdříve. Ušetříte si spoustu práce, jestliže budete dělat věci správně hned od začátku.

Středně zkušení editoři

Středně zkušený editor je někdo, kdo získal zkušenost ve 2 nebo 3 médiově tříděných kategoriích. Měli byste znát základy editace. Měli byste mít velký záznam nových kvalitních odkazů. Výpisy ve vašich kategoriích by měly být aktuální a významné k rozsahu kategorií. Všechny nadpisy a popisky odkazů by měly být v souladu se směrnicemi.

Měli byste zvažovat, že rozšíříte vaše editorské schopnosti u jedné větší kategorie, zvláště ti blížší k vrcholu hlavní kategorie nebo editování příbuzného tématu jinde v adresáři.

Pokročilí editoři

Pokročilý editor je někdo, kdo získal relativně vysokou úroveň zkušeností v různorodých oblastech adresáře. Pokročilí editoři mohou mít zkušenost v jedné velké kategorii, několik středních tříděných kategoriích nebo směsi obou. Pamatujte si, že editorské statistiky vás sami nutně nedostanou ke schválení pro vyšší práva. Kvalita vašich editací a různorodosti vašich zkušeností jsou nejdůležitější faktory.

Zvažte, že přijmete větší kategorie uvnitř oblastí, které editujete. Jestliže jste limitováni jediným uzlem, zvažte, že požádáte o vyšší úroveň nebo větší a komplexnější řadové kategorie. Jestliže jste editovali v množství kategorií v adresáři, zvažte, že si vyberete jednu oblast a požádate o jednu z největších kategorií. Zatímco se stanete editorem velké kategorie, budete mít příležitost k většímu pochopení adresářové různorodosti. Editorská zkušenost ve velkých nebo různorodějších oblastech je nápomocná v přidělovaných právech k editování kdekoliv v adresáři.

U pokročilích editorů majících několik tisíc editování nebo dokonce ještě více, nemusí být schválení další kategorie jisté. Je nutné brát do úvahy, jakou máte zkušenost v hierarchii, ve které editujete. Jestliže máte 3000 editování, a to je zaznamenané blízko nebo u vrcholu Obchod a služby, nutně nemusí být schválena tato rovnocenná úroveň v regionální části. Nicméně, jestliže jste shromáždili několik tisíc editování, a chcete odbočit do jiných oblastí, měli byste zvážit, že zažádáte o práva "editall". Také můžete mít tisíce editování, ale jestliže máte hodně špatné editace, špatné komunikace, neschopnost pracovat kooperativně s jinými editory, a nevypadáte svědomití v přidávání nových kvalitních odkazů se správnými nadpisy a popisky, pak pravděpodobně nebudou schválena nějaká další práva do okamžiku, než demonstrujete zlepšení.

Nakonec, pamatujte na úklid vašeho Hlavního panelu. Jestliže jste jmenovaní v kategoriích, kde jste málo aktivně editující, a kategorie nemá špičkovou úroveň, prosím odstupte z ní předtím, než zažádáte o další kategorii.

Kontroly při žádosti

Dříve, než požádáte o novou kategorii, nějakou dobu si nechte na ujištění, že kategorie, které editujete, jsou v dobrém stavu a shodné se směrnicemi adresáře. Některé kategorie mají další směrnice, které řídí jejich obsah. Jiné oblasti s velmi specifickými směrnicemi zahrnují Regiony, Kids & Teens, a Pro dospělé (Adult).

To se může zdát jako mnoho práce, ale schválení pro novou kategorii je vlastně velmi snadné, jestliže si pamatujete, že:

Stav vašich kategorií poskytuje nejlepší indikátor kvality, jak se přidáváte k adresáři. Své kategorie z tohoto pohledu zhodnoťte před tím, než předložíte žádost o další kategorii.

Kvalita odkazů a správného zařazení

Kvalita nadpisů a popisků

Komunikace a chování

Tipy pro žádost

Žádost o nová práva je sebevysvětlující. Nicméně, tady jsou některé nápomocné tipy, které zvětší vaše naděje na schválení.

Volba kategorie k editování

Některé oblasti adresáře mají málo editorů a významný potenciální prostor pro vývoj. Zanedbaná část adresáře vám může poskytnout ohromnou příležitost stát se dobrým editorem. Více pravděpodobné je tím pádem schválení pro kategorie, které potřebují pomoc.

Jestliže jste editorem oblasti adresáře, a máte malou nebo žádnou zkušenost, tak je vždy nejlepší začínat v malé kategorii. Toto zvláště platí, když žádáte o editování v kategorii:

Důvod

Udejte krátký důvod, proč chcete editovat vybranou kategorii. Nemusíte psát nic chytrého ani hlubokého. Jen nám sdělte vaše zájmy. Jestliže jsou pro to zvláštní důvody a okolnosti, pak je prosím napište. Například, někteří editoři se spojují pro uklízení nebo organizování kategorií. Jestliže se ozvete v odezvě na pomoc, určitě to v důvodech označte. Jestliže jiný editor navrhl, abyste požádal o kategorii, označte tohoto editora. Jestliže stojíte o uklizení uboze editované kategorie, prosím poznamenejte to ve vaší žádosti. Prosím zahrňte specifické příklady problémů, které chcete opravit.

Spřízněné stránky

Prosím sdělte všechny případné vazby, které máte s nějakým odkazem nebo stránkami, které mohou být zaznamenané v kategorii nebo jedné z jejích podkategorií. Spřízněné stránky znamenají stránky, které k vám patří, jsou vašeho zaměstnavatele, vašeho klienta apod. To je důležité pro vaši čestnost. Jestliže máte takové spřízněné stránky, neznamená to zamítnutí vaší žádosti. To jen, pokud byste takové stránky jakkoliv zvýhodňovali, a mohlo by být zrušeno i vaše editorství, jestliže byste byli nečestní o vašich spříznených stránkách a favorizovali tyto odkazy.

Příklady odkazů

Část schvalovacího procesu obsahuje i hodnocení návrhů stránek se vzorovými nadpisy a popisky. Zhodnocení příkladů odkazů nám dovolí:

Důvody pro zamítnutí žádosti

Následují běžné důvody, proč neschvalujeme žádosti o novou kategorii. Tyto faktory jsou zaznamenané v pořadí důležitosti.

Vaše žádost bude zamítnuta, a budete riskovat redukci nebo ztrátu editorských práv, jestliže:

Co dělat, jestliže byla vaše žádost zamítnuta

Referenční zdroje